RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Zeznanie podatkowe PIT drogą internetową, czyli merytoryczna wartość e-deklaracji i łatwość wypełniania zobowiązania podatkowego

Za rok 2012 złożono ponad 3,5 mln e-deklaracji, czyli o 75% więcej niż za rok 2011. To efekt nie tylko kampanii promocyjnej Ministerstwa Finansów, ale również rezultat poprawy funkcjonalności systemu i wynik wprowadzenia ułatwień dla podatników. Nie bez znaczenia jest również fakt, że składając zeznanie podatkowe PIT drogą elektroniczną, możemy liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Dlaczego? Ponieważ dzięki platformie e-Deklaracje możliwe jest szybsza ewidencja i księgowanie złożonych deklaracji Pity. Wysłanie formularza przez Internet zmniejsza również ryzyko popełnienia błędu, a w razie pomyłki umożliwia szybką korektę.

 

Interaktywne formularze – nieoceniona pomoc dla podatników

Elektroniczne zeznanie roczne można wypełnić on-line lub off-line, korzystając z aplikacji dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów. Można je również złożyć, korzystając z programów księgowych. Niezależnie od rozwiązania, na które się zdecydujemy, możemy skorzystać z ułatwień, jakie dają formularze interaktywne, a więc podpowiedzi (pola rozwijane), jak poprawnie wypełnić nasze zeznanie podatkowe PIT. Formularze te poza tym podpowiadają także w inny sposób, na przykład „dyktują” format, w jakim powinniśmy wpisać kwotę lub datę oraz wykonują niezbędne obliczenia. Dzięki temu możemy wypełnić naszą deklarację samodzielnie, bez pomocy biura księgowego.

Ministerstwo idzie na rękę

Ministerstwo Finansów, uwzględniając uwagi podatników, wprowadza również wiele ułatwień w systemie składania deklaracji Pity przez Internet. Dzięki temu na przykład małżonkowie pragnący rozliczyć się wspólnie nie muszą składać w urzędzie skarbowym odrębnego upoważnienia. Najczęściej składane e-deklaracje nie wymagają z kolei podpisu elektronicznego.

Do 2009 roku małżonkowie, którzy chcieli wspólnie rozliczyć się drogą elektroniczną musieli zgłosić to do urzędu skarbowego – w formie papierowej – dostarczając specjalne upoważnienie na formularzu UPL-1. Podobnego formularza wymagało odwołanie upoważnienia. Była to niepotrzebna komplikacja, skutecznie zniechęcająca do wybierania e-deklaracji jako formy rozliczenia podatkowego. Dlatego w 2010 roku obowiązek ten zniknął, natomiast w elektronicznym formularzu zeznania podatkowego PIT dodano pole, które powinien zaznaczyć małżonek składający wspólne zeznanie roczne. Od tej pory urząd skarbowy uznaje, że małżonkowie rozliczają się na jednej e-deklaracji, o ile zostało zaznaczone wspomniane pole, a deklaracja została podpisana podpisem elektronicznym przez jednego z małżonków. Ale z tego ułatwienia mogą skorzystać również małżonkowie składający deklaracje Pity nie wymagające e-podpisu.

Zniesienie wymogu posiadania podpisu elektronicznego to kolejny czynnik wpływający na wzrost popularności elektronicznych zeznań rocznych. Dla porównania można powołać się na przykład Słowenii, gdzie w 2010 roku tylko 4% podatników rozliczyło się z urzędem skarbowym przez Internet. Ale na Słowenii nie można było składać e-deklaracji bez podpisu elektronicznego – a jak jest w Polsce?

Obecnie najpopularniejsze formularze zeznania podatkowego PIT składane przez Internet nie wymagają złożenia podpisu elektronicznego. Należą do nich:

 • PIT-16
 • PIT-16 Z
 • PIT-16 A
 • PIT-19 A
 • PIT-28
 • PIT-36
 • PIT-36 L
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39

Które zostały wyróżnione czerwonym kolorem na stronie Ministerstwa Finansów. Wymóg korzystania z podpisu elektronicznego wiązał się dla podatników z kosztami, ocenianymi jako zbędne w sytuacji, gdy mieliby korzystać z e-podpisu wyłącznie na potrzeby deklaracji Pity. Zniesienie tego obowiązku przyczyniło się do wzrostu popularności e-deklaracji (podpisu elektronicznego nie wymaga również składanie korekty zeznania). Jednocześnie nie ucierpiało na tym bezpieczeństwo przesyłu danych.

Podatnicy nie posiadający podpisu elektronicznego podają w e-deklaracji pięć innych danych gwarantujących, że zeznanie podatkowe PIT składa osoba upoważniona. Są to:

 • NIP albo PESEL
 • Pierwsze imię
 • Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Kwota przychodu wykazana w poprzednim zeznaniu podatkowym

Po ich wpisaniu pozostaje już tylko wysłanie deklaracji do urzędu skarbowego.

Błyskawiczna informacja zwrotna

Przewaga e-deklaracji nad deklaracjami Pity składanymi drogami tradycyjnymi polega również na tym, że o wiele szybciej dowiemy się, czy poprawnie wypełniliśmy nasz formularz. Jeśli tak, system wygeneruje dla nas Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które powinniśmy zapisać na dysku naszego komputera lub wydrukować, a następnie przechowywać przez 5 lat. Jeśli nie, zamiast potwierdzenia otrzymamy komunikat o błędach w podanych przez nas danych. Może to być na przykład nieprawidłowa kwota przychodu, ale może to być również literówka w nazwisku lub niepotrzebna spacja.


Tematyka

Zobacz również

Czy do rozliczeń Pity 2015 w przypadku umów zleceń przeznaczony jest tylko jeden formularz?

Najczęściej rozliczenia Pity 2015 zleceniobiorców są dokonywane na formularzu PIT-37, a podstawą rozliczenia jest otrzymana od zleceniodawcy informacja podatkowa PIT-11. PIT-37 to formularz przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika. Takie formularze pity 2015 wypełniają z reguły pracownicy etatowi oraz właśnie zleceniobiorcy. Deklaracja roczna Pit 2015 na druku PIT-37 powinna trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Czytaj więcej

Ciekawe PITy 2015 - Karta podatkowa a etat

Podatnik uzyskujący dochody z pracy zawodowej, na etacie, wypełnia zeznania PITy 2015 na formularzu PIT-37. Takie deklaracje podatkowe PITy 2015 przeznaczone są dla podatników, którzy osiągali w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Należy powiedzieć, że rozliczenie roczne 2015 na druku PIT-37 umożliwia podatnikowi skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowych.

Czytaj więcej

Aktualne formularze PIT w PITy 2015 programie

Niejednokrotnie zdarza się, że podatnicy zaskakiwani są zmianami w przepisach prawa. Pociągają one za sobą także zmiany w formularzach podatkowych. Przykładem może być zmiana dotycząca odejścia od używania Numerów Identyfikacji Podatkowej (NIP) przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Za sobą mamy także zmianę dotyczącą przekazywania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, liczne zmiany co do korzystania z przysługujących nam ulg i odliczeń podatkowych, czy zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania osób samotnie wychowujących dziecko, a to tylko niektóre z licznych przykładów. Można przyjąć, że każdego roku ordynacja podatkowa i pozostałe ustawy podatkowe ulegają zmianie, a co za tym idzie – zmieniają się także formularze do rozliczania, jakimi są PITy. Trudno sobie wyobrazić, aby każdy podatnik śledził wszystkie te zmiany, był na bieżąco z każdym przepisem podatkowym i miał świadomość, kiedy i w jaki sposób zmienią się w danym roku formularze. Z pewnością nie każdy wie, jakie zmiany czekają nas w związku z rozliczeniem PIT 2015.

Czytaj więcej