RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Zaliczki kwartalne a podatek dochodowy w PITy 2015 - Program dla przedsiębiorców

Opłacając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w trybie kwartalnym, w praktyce przedsiębiorca przez dłuższy czas dysponuje środkami finansowymi, które musiałby w przeciwnym wypadku odprowadzać co miesiąc w ramach zobowiązania podatkowego wobec Urzędu Skarbowego. Zaliczki kwartalne są jednym ze sposobów optymalizowania zobowiązań podatkowych w podatku PIT.

 

Jak płacone są zaliczki kwartalne?

Jak sama nazwa wskazuje, przedsiębiorcy uprawnieni do preferencji w postaci kwartalnych zaliczek podatkowych, opłacają zaliczki na podatek PIT w terminie do 20 dnia miesiąca za poprzedni kwartał danego roku podatkowego. Ostatnią zaliczkę kwartalną w roku 2015 podatnicy płacą w terminie do 20 stycznia 2015 roku.

Wcześniejsze zeznanie podatkowe

Jeśli przedsiębiorca opłacający zaliczki kwartalne wypełnił formularze PITy 2015 przed terminem 20 stycznia 2016 roku, a zestawienie roczne PIT 2015 trafiło do Urzędu Skarbowego, wówczas nie musiał on wpłacać zaliczki na podatek za ostatni kwartał. Zasada ta obowiązywała, jeśli podatnik jednocześnie ze złożeniem swojej rocznej deklaracji podatkowej zapłacił należny fiskusowi podatek za poprzedni rok podatkowy. W prawidłowym rozliczeniu PIT przedsiębiorców korzystających z zaliczek kwartalnych pomaga Pity 2015 Program.


Tematyka

Zobacz również

Kiedy firma przekazuje pewne składniki swego majątku na cele osobiste pracowników - podatki Pity 2015 w praktyce

W przypadku gdy firma decyduje się przekazać pracownikowi na potrzeby osobiste części swojego majątku firmowego, wówczas pociąga za sobą konkretne czynności podatkowe i księgowe. Należy bowiem wycofać z działalności środek trwały, co jest równoznaczne z jego wykreśleniem z ewidencji środków trwałych. Jeśli środek ten podlegał amortyzacji, wówczas należy zaprzestać dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych w kolejnych miesiącach prowadzenia działalności.

Czytaj więcej

Dlaczego "liniowców" jest mniej niż przedsiębiorców opodatkowanych wg skali - podatki roczne przedsiębiorców z Programem PITy 2015

Program Pity 2015 wprowadza podatników w świat podatków, przedstawia różnice pomiędzy sposobami rozliczeń z fiskusem, prezentuje możliwe do wykorzystania ulgi... Jest to aplikacja, którą można pobrać z sieci za darmo, a dzięki której rozliczenie roczne 2015 – może zostać sporządzone szybko i bez stresu. Pamiętajmy, że niezwykle wygodnie będzie nam wypełniać druki PITy 2015 i załączniki do nich na formularzach aktywnych (PDF), które również Program zawiera. Podatnicy wypełniający swoje rozliczenie roczne 2015, na pewno zastanawiają się, dlaczego ogromna większość z nich rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, czyli według stawek 18 % oraz 32 %. Tak jest faktycznie, ponieważ większość podatników wypełnia druki PITy 2015, rozliczając się właśnie na zasadach ogólnych. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego podatników liniowych jest zdecydowanie mniej? Odpowiedź jest prosta, otóż nie wszyscy podatnicy są uprawnieni do korzystania z tej formy opodatkowania. Rozliczenie roczne 2015 na zasadzie liniowej nie może być wykonane przez osobę nie posiadającą działalności gospodarczej, a więc przy tym warunku odpada ogromna większość społeczeństwa. Liniowo nie rozliczą się także spółki, na przykład komandytowe.

Czytaj więcej

Zaliczki dla nowych przedsiębiorców - kredyt podatkowy a Program PITy 2015

Kredyt podatkowy jest jedną z preferencji podatkowych zarezerwowanych dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Zaliczki dla nowych przedsiębiorców w przypadku kredytu podatkowego w ogóle nie są opłacane przez cały rok podatkowy. Nie oznacza to jednocześnie, że młody przedsiębiorca jest kompletnie zwolniony z obowiązku opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Może on jednak z zastosowaniem kredytu podatkowego, oddać fiskusowi należny podatek bez odsetek, w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych. Rozliczenie pit 2015 młodych podatników, korzystających w swojej działalności z kredytu podatkowego, może sprawiać pewne trudności. Pity 2015 muszą wówczas rozliczać podatek dochodowy przedsiębiorcy za cały rok podatkowy. W dokonaniu takiego rozliczenia pomoże program pity 2015.

Czytaj więcej