RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Z podpisem czy jednak bez - jak to jest z eDeklaracjami PITy?

Rozliczenie Pit drogą elektroniczną pozwala zaoszczędzić znaczną ilość czasu. Podatnik nie musi specjalnie zwalniać się z pracy, aby dostarczyć swoje rozliczenie roczne do Urzędu Skarbowego. EDeklaracje PITy likwidują również inny, poważny problem po stronie podatników - nie muszą być opatrzone podpisem. Bez podpisu nie można złożyć papierowego formularza podatkowego PIT. Jest on konieczny na każdej deklaracji rocznej składanej osobiście w Urzędzie Skarbowym albo przesyłanej pocztą  - listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wielu podatników zapominało o umieszczeniu podpisu w odpowiednim polu formularza podatkowego. Dziś jednak podpis nie jest wymagany, choć w ramach edeklaracji podatkowej zawsze trzeba zweryfikować w odpowiedni sposób swoją tożsamość. W jaki sposób?

 

PIT z podpisem czy bez?

Wypełniając papierowy formularz PIT, w formie tradycyjnego druku pozwalającego na dopełnienie obowiązku podatkowego wobec fiskusa z tytułu opodatkowania podatkiem PIT dochodów lub przychodów, zawsze na koniec podatnik w odpowiednim polu musi umieścić swój odręczny podpis. Jeśli mamy do czynienia z drukiem składanym na preferencyjnych zasadach, łącznie z małżonkiem, oboje muszą podpisać się na formularzu rocznym Pit składanym jako papierowy formularz we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika czy podatników, Urzędzie Skarbowym.

W ciągu ostatnich kilku lat coraz większą popularnością cieszą się eDeklaracje podatkowe roczne. Likwidują one przede wszystkim problem kolejek w urzędach oraz wzywania podatników do korekty zeznania rocznego, z uwagi na brak odręcznego podpisu.

Roczne deklaracje podatkowe składane przez internet nie zawierają obecnie podpisu podatnika - ani odręcznego, ani elektronicznego. W momencie wprowadzania do obiegu e-PITów podpis elektroniczny z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym był wymagany. Dziś już tak nie jest.

Obecnie podpis elektroniczny nie jest wymagany, co nie oznacza, że fiskus nie dokonuje weryfikacji tożsamości podatnika. Fiskus musi mieć pewność, że rzeczywiście podatnik składa zeznanie podatkowe roczne, a nie osoba w jego umieniu. Żeby rozliczenie roczne przez internet zostało złożone skutecznie, bez podpisu elektronicznego, podatnik musi wpisać w programie do wypełniania rocznych deklaracji podatkowych online, poprawną kwotę przychodu z ubiegłorocznego zeznania podatkowego. Jeśli nie będzie ona zgodna, nie będzie możliwości złożenia eDeklaracji PIT przez Internet bez podpisu. Podatnikowi nie będzie pozostawało nic innego, jak posłużyć się deklaracją podatkową roczną w formie tradycyjnego druku papierowego, który musi zostać opatrzony odręcznym podpisem.

Jakie Pity przez internet złożymy bez podpisu?

Edeklaracje podatkowe bez podpisu można składać na następujących formularzach:

  • PIT-37 przeznaczony dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 przeznaczony dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L przeznaczony dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-19A przeznaczony na rozliczenie osób duchownych,
  • PIT-40  przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika,
  • PIT-40A przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,
  • PIT-38 przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
  • PIT-39 przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Tematyka

Zobacz również

Elektroniczny podpis na deklaracji PIT - konieczny czy nie?

Elektroniczne deklaracje podatkowe cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich podatników. Dzięki nim można wygodnie rozliczyć się z fiskusem bez konieczności odwiedzania osobiście Urzędu Skarbowego. Deklaracja PIT przez Internet może być wypełniona, a następnie wysłana do fiskusa w trybie zdalnym, bez wychodzenia z domu. Czy jednak podatnik jest zobowiązany umieścić na niej swój elektroniczny podpis, aby uwiarygodnić swoją tożsamość? W jaki sposób twórcy systemu e-deklaracji podatkowych rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych mają zweryfikować swoją tożsamość w toku wysyłki PIT przez Internet? Deklaracja PIT przez Internet może zostać złożona przez większość podatników w Polsce, niezależnie od tego, z jakiej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych korzystają. Popularność edeklaracji podatkowej odzwierciedlają statystyki z 2014 roku, kiedy to ponad 4 mln podatników posłużyło się e-deklaracją podatkową, aby rozliczyć się z fiskusem ze swoich przychodów lub dochodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym. Zwiększona popularność deklaracji PIT przez Internet najpewniej wynika z tego, że uproszczono zasady weryfikowania tożsamości podatników, którzy chcą się nią posłużyć. Podpis elektroniczny w zdecydowanej większości przypadków nie jest potrzebny.

Czytaj więcej

Literówki i brak podpisu - Unikamy niemądrych błędów dzięki Programowi PITy 2015

Jeśli podatnik składa roczne PITy 2015 w formie tradycyjnej, papierowej, musi pamiętać o konieczności ich podpisania i samodzielnego sprawdzenia. Musi skontrolować, czy deklaracja pit 2015 nie zawiera żadnych literówek, które byłyby powodem korekty zeznania podatkowego w przyszłości. Program PITy 2015 likwiduje konieczność samodzielnego kontrolowania poprawności wypełnianych druków PIT.

Czytaj więcej

Czy deklaracje PIT przez Internet wymagają podpisu elektronicznego?

Składanie rozliczeń podatkowych przez Internet to wygodny sposób na wywiązanie się ze zobowiązania wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach unowocześniania systemu fiskalnego w Polsce, rozliczenie za rok 2015 można złożyć przez Internet. Czy jednak takie rozliczenie roczne PIT musi zostać opatrzone podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowalności? Czy deklaracja PIT przez Internet wymaga jakiegokolwiek potwierdzenia, że ten kto ją składa jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje?

Czytaj więcej

Ciekawostki ze świata: Co to jest podatek od kart SIM?

Już pod koniec lipca w Tanzanii ma obowiązywać podatek od kart SIM, tożsamy z podatkiem wprowadzonym pod koniec 2012 roku w Czarnogórze. Jest to podatek telefoniczny, obowiązujący wszystkich obywateli. Na czym polega jego konstrukcja i kto zapłaci nowy podatek od kart SIM w Tanzanii? Czy taki podatek zacznie wkrótce obowiązywać również i w naszym kraju?

Czytaj więcej

Czy do rozliczeń Pity 2015 w przypadku umów zleceń przeznaczony jest tylko jeden formularz?

Najczęściej rozliczenia Pity 2015 zleceniobiorców są dokonywane na formularzu PIT-37, a podstawą rozliczenia jest otrzymana od zleceniodawcy informacja podatkowa PIT-11. PIT-37 to formularz przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika. Takie formularze pity 2015 wypełniają z reguły pracownicy etatowi oraz właśnie zleceniobiorcy. Deklaracja roczna Pit 2015 na druku PIT-37 powinna trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Czytaj więcej

Co to jest Status 200? - Program PIT 2015

Złożenie deklaracji przez Internet upraszcza sposób rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Podatnik nie musi już samodzielnie, ręcznie wypełniać formularzy PITy 2015 i składać je osobiście w okienku podawczym w Urzędzie Skarbowym. Może wywiązać się ze swoich obowiązków podatkowych bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy, że wykorzysta do tego celu program pit 2015, który pomoże mu w wyborze odpowiedniej deklaracji podatkowej, a następnie w jej prawidłowym wypełnieniu. Bez potrzeby podpisywania deklaracji, rozliczenie roczne 2015 jest następnie wysyłane do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Czytaj więcej