RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Wybór formularza do e-Deklaracji PIT

Złożenie rocznego rozliczenia podatkowego z tytułu osiągniętych w ubiegłym roku podatkowym przychodów, jest obowiązkiem wszystkich podatników w Polsce posiadających status polskiego rezydenta podatkowego. Formularze Pity składane są na różnych drukach, które odpowiadają różnym źródłom przychodów oraz odmiennym metodom opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Istnieją trzy sposoby składania rocznych rozliczeń podatkowych do Urzędu Skarbowego. Podatnik może tradycyjnie wypełnić swój PIT w formie papierowego formularza podatkowego, a następnie złożyć go osobiście w Urzędzie Skarbowym, albo wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Alternatywną, nowoczesną możliwością rozliczania się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych jest złożenie deklaracji rocznej przez Internet. E-Deklaracja PIT jest wypełniana na takich samych drukach podatkowych, jak papierowe rozliczenie, tyle że w elektronicznej formie. Jak wybrać odpowiedni druk rozliczenia?

 

Jakie źródła przychodu?

Pierwszym krokiem prowadzącym do wyboru właściwego formularza podatkowego na potrzeby sporządzenia e-Deklaracji podatkowej PIT, będzie określenie swoich źródeł przychodów, pozyskiwanych w poprzednim roku podatkowym. W inny bowiem sposób rozlicza się dochody z pracy zawodowej, najmu prywatnego, działalności gospodarczej, czy dochody kapitałowe wypracowane z tytułu gry giełdowej. Każde źródło przychodu może być też opodatkowane w odmienny sposób.

Formy opodatkowania dochodów lub przychodów

Podatek dochodowy można odprowadzać do fiskusa w różnej formie. Można go opłacać w formie zaliczek w ciągu roku podatkowego, lub jednorazowo po zakończeniu roku. Bardzo ważne dla prawidłowego wyboru formularzy pity dla e-Deklaracji PIT jest określenie formy opodatkowania dochodów lub przychodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyróżnić można cztery metody opodatkowania:

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32%,
 • Opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19%, bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów,
 • Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • Opodatkowanie na podstawie karty podatkowej.

Ryczałtowe formy opodatkowania przychodów dotyczą nie tylko działalności gospodarczej, ale i najmu prywatnego, czy pozyskiwania dochodów kapitałowych. Ryczałt nie jest jednolitą stawką podatku dochodowego, a poszczególne źródła przychodów mogą być opodatkowane w odmienny sposób.

Najczęściej podatnicy w Polsce odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych, na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. Tak podatek odprowadzają podatek pracownicy etatowi, czy zleceniobiorcy.

Najważniejsze formularze podatkowe

Wybierając formularz do e-Deklaracji PIT należy brać pod uwagę wyłącznie aktualne druki podatkowe, które udostępniane są w dobrych programach komputerowych do wypełniania e-Pitów. Wyróżnia się druki:

 • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
 • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
 • PIT-19A przeznaczony na rozliczenie osób duchownych),
 • PIT-40  przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika,
 • PIT-40A przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,
 • PIT-38 przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
 • PIT-39 przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Zdecydowanie najczęściej podatnicy składają swoje roczne rozliczenia podatkowe PITy na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Są to formularze właściwe dla dochodów opodatkowanych skalą podatkową, 18 i 32%. Oba powinny trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Umożliwiają one preferencyjne rozliczenie podatkowe oraz zastosowanie w drukach PIT licznych ulg i odliczeń podatkowych, dokonywanych zarówno od podatku, jak i od dochodu podatnika, wykazanego w rocznym rozliczeniu podatkowym.


Tematyka

Zobacz również

E-Deklaracja a PIT-36 - rozliczenia Pity

Przedsiębiorcy przy rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składają na tym samym druku CEIDG-1 deklarację, w jaki sposób chcą w najbliższej przyszłości opodatkowywać swoje dochody lub przychody wypracowane z działalności firmy. Mają do wyboru opodatkowanie według skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Często opodatkowują się skalą podatkową, bowiem rozliczenia Pity składane w związku z takim opodatkowaniem mogą być dokonywane na szczególnych zasadach, to znaczy z zastosowaniem licznych ulg i preferencji podatkowych. Jeśli rzeczywiście przedsiębiorca opodatkowuje dochody według skali podatkowej, na zasadach ogólnych, zeznanie PIT roczne składa na druku PIT-36. Takie zeznanie podatkowe może być złożone przez podatnika osobiście w Urzędzie Skarbowym, albo przez Internet. E-Deklaracja podatkowa PIT-36 będzie rozliczana na dokładnie takich samych zasadach jak i inne rozliczenia PIT-36 w formie tradycyjnej, papierowej. Kto wypełnia PIT-36 i w jaki sposób?

Czytaj więcej

Na jakim druku PIT sporządzić rozliczenie roczne, gdy w roku podatkowym osiągałem dochody z kilku różnych źródeł

Wielu podatników nie ogranicza się do jednego źródła dochodów, gdyż ich potrzeby lub aspiracje są zdecydowanie wyższe niż stawka, jaką może wypłacać im jeden płatnik czyli pracodawca. Dzięki temu, iż ustawodawca daje możliwość podjęcia zatrudnienia w różnych formach, nie ma przeszkód by popisać umowy z kilkoma pracodawcami lub zleceniodawcami. Podatnik ma także możliwość czerpania zysków nie tylko w wyniku świadczenia stosunku pracy, ale również z innych źródeł.

Czytaj więcej

Czym się kierować przy wyborze odpowiedniego formularza PIT dla siebie?

Podatnicy rozliczają się z fiskusem z tytułu uzyskanych w poprzednim roku przychodów lub dochodów, objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wybór odpowiedniego formularza PIT powinien opierać się o to, z jakiego źródła pochodzą dochody bądź przychody podatnika z ubiegłego roku podatkowego. Problem pojawia się wtedy, gdy podatnik uzyskiwał dochody i przychody z kilku różnych źródeł, opodatkowanych w zupełnie odmienny sposób. Pamiętajmy, że różnice między drukami Pity nie są przypadkowe, bowiem w inny sposób rozlicza się na przykład dochody opodatkowane podatkiem liniowym, a inaczej przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Jak wybrać odpowiedni na swoje rozliczenie podatkowe formularz PIT?

Czytaj więcej

Najtrudniejsze pola do wypełnienia - omówienie druku PIT-37

Osoby, które objęte są obowiązkiem odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, muszą wybrać w pierwszej kolejności odpowiedni druk na rozliczenie. Najbardziej popularnym w Polsce jest druk PIT-37. Takie PITy wypełniają podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Najczęściej takie rozliczenie roczne składają pracownicy etatowi oraz pracownicy pracujący w danym przedsiębiorstwie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Na jakie pola w formularzu PIT-37 należy zwrócić szczególną uwagę i jak je wypełnić?

Czytaj więcej

Interaktywny formularz pit 37 druk w pdf, czy jest lepszy od zwykłego druku ?

Nadchodzi czas, gdy trzeba rozliczyć się z fiskusem. Większość Polaków musi więc wypełnić formularz pit 37 i złożyć go osobiście, czy też wysłać pocztą, lub przez Internet. PIT-37 druk wypełnia się na podstawie formularza PIT-11, wysłanego przez pracodawcę. Czasem jednak gdyby firma zapomniała o naszym zeznaniu, trzeba wtedy samemu wypełnić formularz. A im szybciej wypełnimy i złożymy PIT, tym szybciej pieniążki ze zwrotu znajdą się w naszej kieszeni. Druk pit 37 2015 jest przeznaczony dla tych wszystkich, którzy swoje dochody uzyskują w ramach rent krajowych, emerytur, stypendiów, świadczeń przedemerytalnych, stosunku pracy, umów o dzieło czy też umów zlecenie. Żeby móc wypełnić PIT-37 druk w pierwszej kolejności należy pobrać odpowiedni formularz z urzędu skarbowego lub z Internetu. Jedną z form rozliczania się, bardzo zresztą wygodną i funkcjonalną są aktywne formularze. Pit 37 pdf wykonane są w wersji aktywnej, to oznacza, że obliczenia w plikach wykonują się automatycznie i można je wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym w celu wielokrotnego użycia. Konieczne jest zainstalowanie Adobe Readera w wersji co najmniej 8.1.4 polsko- lub anglojęzycznej.

Czytaj więcej