E-DEKLARACJE PIT 2015 PITY 2015
Pobierz darmowy program do wypełniania pitów 2015 pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 - PITy 2015 FORMAT

Wspólne rozliczenie małżonków w eDeklaracje 2015 Urząd Skarbowy PIT2015

Druki PIT 2015 pdf nieaktywne, przeznaczone do wydruku i wypełnienia długopisem ręcznie

 

Aktywne druki PIT 2015 pdf do wypełnienia na komputerze i wydrukowania, automatycznie obliczające i weryfikujące wpisane kwoty

Z e deklaracji PIT za 2015 rok, do których nie jest potrzebny bezpieczny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem, mogą korzystać nie tylko osoby rozliczające się samodzielnie, ale również małżonkowie.

 

Małżonkowie muszą jednak najpierw złożyć odpowiednie upoważnienie w urzędzie skarbowym. Poza spełnieniem ustawowych warunków uprawniających do wspólnego rozliczenia, małżonkowie składający edeklaracje muszą spełnić warunek dodatkowy: jeden z małżonków musi drugiego upełnomocnić do złożenia wspólnych e deklaracje PIT.

Takie pełnomocnictwo wypełnia się na druku UPL-1 i przesyła w formie papierowej do urzędu skarbowego. Na szczęście pełnomocnictwo do edeklaracji może być ważne bezterminowo i nie trzeba go wysyłać co roku. Wystarczy na druku UPL-1 nie wpisywać daty, do której pełnomocnictwo miałoby być ważne. Oznacza to, że pełnomocnictwo należy złożyć raz i w kolejnych latach małżonkowie mogą składać wspólne edeklaracje 2015 przez internet. Pełnomocnictwa na formularzu UPL-1 nie muszą więc składać małżonkowie, którzy złożyli je w zeszłym roku.

Warto zwrócić uwagę na to, by pełnomocnictwo dotarło do urzędu skarbowego przed złożeniem e deklaracji PIT 2015. Choć Ministerstwo Finansów twierdzi, że brak takiego pełnomocnictwa nie oznacza, że edeklaracje zostanie odrzucona. System przyjmie takie edeklaracje, jednak podatnik, który nie złożył UPL-1, zostanie wezwany do uzupełnienia braku formalnego.