RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Wspólne rozliczenie małżonków w eDeklaracje 2015 Urząd Skarbowy PIT2015

Z e deklaracji PIT za 2015 rok, do których nie jest potrzebny bezpieczny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem, mogą korzystać nie tylko osoby rozliczające się samodzielnie, ale również małżonkowie. Małżonkowie muszą jednak najpierw złożyć odpowiednie upoważnienie w urzędzie skarbowym. Poza spełnieniem ustawowych warunków uprawniających do wspólnego rozliczenia, małżonkowie składający edeklaracje muszą spełnić warunek dodatkowy: jeden z małżonków musi drugiego upełnomocnić do złożenia wspólnych e deklaracje PIT. Takie pełnomocnictwo wypełnia się na druku UPL-1 i przesyła w formie papierowej do urzędu skarbowego.

 

Na szczęście pełnomocnictwo do edeklaracji może być ważne bezterminowo i nie trzeba go wysyłać co roku. Wystarczy na druku UPL-1 nie wpisywać daty, do której pełnomocnictwo miałoby być ważne. Oznacza to, że pełnomocnictwo należy złożyć raz i w kolejnych latach małżonkowie mogą składać wspólne edeklaracje 2015 przez internet. Pełnomocnictwa na formularzu UPL-1 nie muszą więc składać małżonkowie, którzy złożyli je w zeszłym roku.

Warto zwrócić uwagę na to, by pełnomocnictwo dotarło do urzędu skarbowego przed złożeniem e deklaracji PIT 2015. Choć Ministerstwo Finansów twierdzi, że brak takiego pełnomocnictwa nie oznacza, że edeklaracje zostanie odrzucona. System przyjmie takie edeklaracje, jednak podatnik, który nie złożył UPL-1, zostanie wezwany do uzupełnienia braku formalnego.


Tematyka

Zobacz również

Zmiany w uldze rodzinnej - zeznania Pity

Rozliczenie roczne z ulgą na dziecko składają w Urzędach Skarbowych w całej Polsce, jak również w trybie online podatnicy, którzy spełniają wymagania ustawowe. Ulga prorodzinna jest tym korzystniejsza, im więcej dzieci w rodzinie posiadają podatnicy. Jak powinny być wypełniane zeznania Pity z ulgą na dziecko, jeśli w 2015 roku zostały wprowadzone pewne zmiany w uldze rodzinnej?

Czytaj więcej

Zainstaluj Program PITy 2015 - rozlicz się z fiskusem szybko i poprawnie

Niejeden z nas z pewnością wraz ze zbliżającą się datą 30 kwietnia danego roku, zaczynał martwić się swoim rozliczeniem rocznym za miniony rok kalendarzowy. Tym bardziej, że data ta jest jednocześnie nieprzekraczalnym terminem składania druków pity 2015. Rozliczenie PIT 2015 – to sprawa, o której winien pamiętać każdy podatnik, czyli każdy z nas, jeśli w danym roku uzyskał dochody. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, możesz liczyć się z restrykcjami ze strony urzędu skarbowego. Kiedy zależy Ci na szybkim i sprawnym rozliczeniu się z fiskusem jeszcze przed nadejściem ww terminu, warto byś postawił na aplikację, jaką jest Program PITy 2015. Program dzięki swojej uniwersalności, daje Ci niezwykłą szansę rozliczenia również dochodów osiągniętych z różnych źródeł. Jeśli nie wiesz, na jakim druku pity 2015 powinieneś się rozliczyć – nic nie szkodzi. Program pity 2015 pomoże Ci w doborze odpowiedniego druku, jakim jest rozliczenie Pit 2015.

Czytaj więcej

Zobowiązania podatkowe małżonków w rozliczeniu programem PITy 2015

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia zastosowanie w przypadku małżonków, między którymi panuje wspólnota majątkowa wspólnego rozliczenia podatkowego. Ich rozliczenie roczne 2015 może być złożone na wspólnym formularzu PIT, o ile spełnią wskazane ustawą warunki. Pity 2015 program pomoże współmałżonkom wypełnić wszystkie rubryki formularza pit 2015 krok po kroku, wskazując na ewentualne pomyłki i błędy formalne. Dzięki zastosowaniu programu PIT 2015 deklaracja podatkowa małżonków zostanie wypełniona prawidłowo i szybko trafi ona do fiskusa, o ile podatnicy zdecydują się na jej przesłanie w trybie online.

Czytaj więcej

Wspólne rozliczenie małżonków w programie PITy 2015, to łatwe!

Jedną z preferencji podatkowych jaką gwarantuje polskie prawo podatkowe jest możliwość wspólnego opodatkowania swoich dochodów przez małżonków. Wspólne rozliczenie małżonków to korzystna opcja rozliczenia. Jednak, aby z niej skorzystać trzeba spełnić kilka ważnych warunków. Wspólne rozliczenie roczne 2015 polega na tym, że małżonkowie wypełniają jeden formularz PIT 2015, który zawiera dane osobowe obojga małżonków. Cała procedura wypełniania przebiega tak samo jak w przypadku innych rozliczeń. Poza tym małżonkowie mogą osobno korzystać z ulg i odliczeń. A podatek płacą jako podwójną jego kwotę ustaloną od połowy łącznej kwoty ich dochodów. Wspólne rozliczenie z pewnością ułatwi program PIT 2015. Jest to niezwykle łatwa i przydatna aplikacja, która pomaga wszystkim składającym pity 2015 rozliczyć się poprawnie i terminowo. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tego narzędzia?

Czytaj więcej