RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


W roku 2015 założyłem portal w Internecie - powinienem rozliczyć się w PIT 2015 z przychodów z reklam na moim portalu?

Portal internetowy może przynosić niebagatelne przychody właścicielowi, z których może on nawet się utrzymywać, jeśli portal będzie dobrze wypromowany w  sieci internetowej. Umieszczane w obrębie stron internetowych reklamy są sposobem na dorabianie dla wielu osób w Polsce. Muszą być one jednak świadome tego, że przychody pochodzące z reklam w portalu internetowym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Konieczne jest więc, aby zeznanie podatkowe Pit 2015 podatnika, który osiąga takie przychody, ujmowało je w sposób właściwy.

 

Jak ująć przychody z reklamy w portalu internetowym w rocznej deklaracji podatkowej?

Wielu podatników ma problem w tym, jak do swojego rozliczenia PITy 2015 wpisać uzyskiwane dochody z reklamy internetowej umieszczonej na własnym portalu internetowym. Przede wszystkim, należy określić, czy przychody te uzyskuje osoba fizyczna, czy też osoba posiadająca własną działalność gospodarczą. Zarabianie na reklamach na portalach internetowych powinno być sformułowane w ramach działalności gospodarczej, choć w niektórych przypadkach może to być działalność wykonywana osobiście. W obu przypadkach roczne zestawienie PIT 2015 powinno zostać sporządzone na formularzu PIT-36.


Tematyka

Zobacz również

Czy w formie eDeklaracji można składać wszystkie druki PITy?

Wprowadzenie w życie w Polsce możliwości rozliczania się z fiskusem przez internet spowodowało, że można dziś bez konieczności wychodzenia z domu wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec uzyskania w poprzednim roku podatkowym dochodów opodatkowanych PIT.  Podatnicy zastanawiają się często, czy wszystkie druki PITy można składać przez internet. Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie i czy eDeklaracja podatkowa może zostać skutecznie złożona na preferencyjnych warunkach ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku? Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości na tym polu, udzielając poniższych podpowiedzi.

Czytaj więcej

Czy na indywidualnym rozliczeniu rocznym 2015 spoczywa wyłącznie odpowiedzialność osobista

Obowiązkiem podatnika, który jest polskim rezydentem podatkowym, jest złożenie we właściwym względem jego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym odpowiedniej deklaracji PIT 2015. Program pity 2015 pomaga podatnikom w wypełnianiu ich rozliczeń oraz w ujmowaniu ulg i odliczeń podatkowych, dzięki czemu zmniejsza się ich zobowiązanie podatkowe do zapłaty dla fiskusa. Kto właściwie odpowiada za dane rozliczenie roczne 2015? Jeśli jest ono wypełnione na jedno nazwisko, indywidualnie, to za prawdziwość wszystkich wskazanych w drukach PIT 2015 informacji – odpowiada sam podatnik.

Czytaj więcej

Czy fiskus żąda podatku PIT 2015 od refundacji za okna

Wymiana stolarki okiennej to niejednokrotnie konieczny zabieg pozwalający ulepszyć nie tylko wygląd, ale i stan techniczny mieszkania. Właściciele mieszkań dokonują wymiany okien na własny koszt, jednak mogą – w określonych przypadkach – starać się o zwrot części poniesionych wydatków. Czy taka refundacja podlega opodatkowaniu podatkiem PIT 2015? Poruszona kwestia niejednokrotnie była przedmiotem sporów i niedomówień, jednak wydaje się, że obecnie została już jednoznacznie wyjaśniona. Dla niektórych właścicieli mieszkań wyjaśnienie to będzie korzystne, natomiast dla pozostałych – niestety nie. Ci drudzy będą zobligowani do zapłacenia podatku PIT 2015. Po wymianie okien przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej dokonuje odbioru takiego remontu i wówczas możemy otrzymać częściowy zwrot poniesionych kosztów, zgodnie regulaminem wewnętrznym danej spółdzielni. Kwestia tego, czy taki zwrot będzie podlegał opodatkowaniu zależy od tego, z jaki lokalem mamy do czynienia.

Czytaj więcej

Czy ulgę na Internet w Pit 2015 można poprzeć duplikatem a nie oryginałem faktury

Jako podatnicy chętnie korzystamy z możliwości odliczenia od podatku ulgi na Internet. Operacja ta pozwala na obniżenie kwoty podatku, jaki musimy uiścić. Korzystając z prawa do tej ulgi przy wypełnianiu rozliczenia rocznego 2013, musimy jednak pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Chodzi o gromadzenie wszystkich faktur, jakie otrzymujemy od dostawcy usług internetowych w całym okresie rozliczeniowym. W przypadku zagubienia lub zniszczenia faktur, kluczowe znaczenie ma posiadanie przez nas ich duplikatów, a nie kopii. Ksero czy skan faktury nie mogą stanowić podstawy do skorzystania z ulgi internetowej. Dopiero posiadanie duplikatów uprawnia do odliczenia ulgi za Internet. Jeżeli gromadzone przez nas faktury uległyby zniszczeniu lub zaginęły, to wówczas dostawca Internetu na nasz wniosek ponownie nam je wystawi.

Czytaj więcej