RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Twój internetowy Pit: starannie przechowuj UPO!

Istnieją różne sposoby doręczenia swojej deklaracji podatkowej PIT do Urzędu Skarbowego. Na wstępie dodajmy, że roczny PIT składamy w odpowiednim, a nie dowolnym oddziale fiskusa; znaczenie ma tu miejsce naszego faktycznego zamieszkania (a nie zameldowania). Wracając do sposobów na dostarczenie odpowiedniemu fiskusowi naszego zeznania podatkowego rocznego, podatnik może posłużyć się klasycznym, papierowym formularzem PIT, który złoży osobiście w urzędzie albo który wyśle do urzędu listem poleconym z tradycyjnej poczty. Drugi sposób, z pewnością o wiele bardziej poręczny, to internetowy Pit, dzięki któremu dopełnimy swego obowiązku wobec fiskusa, bez konieczności wychodzenia z domu. Potwierdzeniem złożenia takiej właśnie e-deklaracji podatkowej jest dokument elektroniczny o skrótowej nazwie: UPO. Czyli po przesłaniu drogą elektroniczną rocznego PIT do urzędu, należy spodziewać się wpłynięcia na nasz adres mailowy swoistego “raportu doręczenia”. I choć wydaje się, że jest to tylko krótki, lakoniczny raport, w rzeczywistości jest to poważny, normalny dokument - tyle że niepapierowy. I trzeba go starannie archiwizować, czyli przechowywać, tak jak każdy normalny dokument. Ale jak długo taka archiwizacja jest właściwie podatnikowi niezbędna?...

 

Czym jest UPO?

Pojęcie UPO, czyli urzędowego potwierdzenia odbioru, nierozerwalnie wiąże się ze składaniem rozliczenia PIT przez Internet. Ten elektroniczny dokument stanowi potwierdzenie wysyłki rocznej deklaracji podatkowej drogą internetową do fiskusa. Taka forma rozliczenia podatkowego jest wygodna dla podatnika, ponieważ nie musi on odwiedzać urzędu skarbowego ani korzystać z usług poczt tradycyjnych, by dostarczyć urzędnikom swoje rozliczenie roczne PIT za dany rok podatkowy. Obecnie do skutecznego złożenia e-deklaracji nie wymaga się już od podatników zastosowania podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym, co stanowi ogromne udogodnienie. Wystarczy do swojego bieżącego PIT rocznego wpisać wartość dochodu, którą wykazaliśmy w zeszłorocznym zeznaniu PIT - system sprawdzający zweryfikuje sobie na tej podstawie tożsamość podatnika. Co więcej, również osoby rozliczające się z fiskusem po raz pierwszy w życiu, mogą skorzystać z tej wygodnej formy dla rozliczeń rocznych - takie osoby do swojego rocznego PIT w rubryce dotyczącej ubiegłorocznych dochodów wpiszą wartość zero, “0”. W oparciu o tę zerową kwotę dochodów osiągniętych w zeszłym roku, system zweryfikuje świeżego podatnika tak samo efektywnie, co każdego innego podatnika, który rozliczał się z fiskusem wiele razy. Ten temat może wydawać się dość zabawny, ale w istocie to poważna i duża rzecz: i urząd, i sam podatnik powinni mieć krystaliczną pewność, że do urzędu wpływają własnoręcznie popełnione zeznania podatkowe roczne - że nikt nie podszywa się pod nasze dane osobowe i nie próbuje wyrządzić nam brzydkiego psikusa.

Wysyłając roczną deklarację podatkową PIT przez Internet, podatnik oszczędza przede wszystkim swój cenny czas, bowiem nie musi już składać osobistej wizyty w urzędzie, nie musi stać i czekać w abstrakcyjnych kolejkach do okienka podawczego w skarbówce ani do okienka na tradycyjnej poczcie, by nadać list. Jest to niewątpliwie bardzo wygodna forma rozliczenia podatkowego, z której co roku korzysta coraz więcej podatników.

Kiedy na nasz adres e-mail wpłynie UPO?

Po wysłaniu elektronicznej deklaracji podatkowej PIT system sprawdza, czy zadeklarowana kwota ubiegłorocznego dochodu rzeczywiście jest taka sama, jak ta zarchiwizowana w systemie fiskalnym. Tylko wówczas e-deklaracja PIT może zostać zaakceptowana przez fiskus jako poprawnie złożona. I właśnie wtedy może zostać wygenerowany ów raport, który potwierdza, że wszystko zostało zrobione w jak najlepszym porządku - wtedy na naszą skrzynkę wpłynie UPO.

Przyjmuje się, że UPO podatnik powinien przechowywać przez 5 lat. UPO służy do udowodnienia, w razie zaistnienia takiej potrzeby, że w danym roku złożyliśmy swoje rozliczenie roczne przez Internet, i że zrobiliśmy to w określonym ustawowo terminie (najczęściej do ostatniego dnia kwietnia). Archiwizacji UPO nie należy się bać, nie należy jej traktować jako przykrego przymusu czy niepotrzebnego wymogu. Uświadommy sobie, że taka archiwizacja działa na naszą osobistą korzyść - jeśli “jakimś cudem” nasza roczna deklaracja podatkowa zaginęłaby w urzędzie, wtedy wykazanie przez nas UPO praktycznie rozwiązuje cały problem. Racja jest po naszej stronie: jeśli jesteśmy w stanie pochwalić się UPO, jesteśmy w porządku. Chodzi tu o naszą kieszeń. To ważne, by w razie niefortunnego zbiegu okoliczności, być zabezpieczonym. Skoro złożyliśmy roczny PIT, jak należy, i mamy na to dowód (w postaci UPO) - to znaczy, że nie będziemy podlegać pod żadne sankcje i kary finansowe, jeśli to urząd zagubił nasz PIT. Tak więc dodajmy jeszcze w tym miejscu, że warto zaprzyjaźnić się również z czymś takim, jak… kopia zapasowa. UPO przechowywane - a ma być archiwizowane przez nas aż pięć lat, to szmat czasu! - wyłącznie w skrzynce mailowej, łatwo możemy przez zwykły przypadek skasować. Podobnie przechowywanie UPO przez 5 lat na dysku swojego komputera, może okazać się niewystarczające, jeśli będziemy mieć pecha. Pamiętajmy, że komputer, to urządzenie, które może się zepsuć czy zawirusować. Tak więc przechowujmy swoje UPO w “chmurze”, na dysku przenośnym, albo wydrukujmy i trzymajmy w papierowej teczce… a najlepiej trzymajmy nasze UPO w dwóch, trzech miejscach.

Pit przez Internet - bez UPO?!

Jeśli pomimo wysłania swojego rozliczenia PIT przez Internet, podatnik nie otrzyma UPO, będzie to oznaczało, że deklaracja podatkowa nie jest poprawna i nie przeszła weryfikacji formalnej. Poprawne e-rozliczenie roczne ma nadawany automatycznie, tak zwany Status 200, a następstwem jego nadania jest otrzymanie przez podatnika dokumentu UPO.

Jeśli nie wyświetli się status 200, można przypuszczać, że nasze rozliczenie roczne Pit zawiera błędy lub wystąpiły problemy z jego wysłaniem do Urzędu Skarbowego. Wśród możliwych statusów pokazujących się podatnikom przy składaniu elektronicznych zeznań podatkowych, można wyróżnić:

  • Status 401 – negatywna weryfikacja deklaracji bądź niezgodność dokumentu ze schematem xsd. Pojawia się np. wtedy, gdy podatnik nie wypełnił jednego z pól deklaracji, które są niezbędne do dokonania jej wysyłki.
  • Status 411 – negatywna weryfikacja deklaracji elektronicznej, wskazująca, że zeznanie z takim identyfikatorem podatkowym już istnieje np. w sytuacji wysłania tej samej deklaracji pocztą i drogą elektroniczną.
  • Status 412 - problem z wysłaniem deklaracji opatrzonej podpisem elektronicznym nieweryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  • Status 414 - negatywna weryfikacja deklaracji z uwagi na błędne dane identyfikacyjne, np. numer PESEL czy NIP bądź wskazanie nieprawidłowej kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego.

Czasami trzeba “chwilę” poczekać na UPO - jeśli nie wyświetlił nam się żaden z wymienionych powyżej innych, niechcianych statusów, nie panikujmy, bądźmy cierpliwi! Jednak stanowczo oduczmy się niedobrego i krzywdzącego nas samych nawyku odkładania wszystkiego - a zwłaszcza niesympatycznych, niewdzięcznych spraw urzędowych - na ostatnią chwilę! Jeśli swój roczny PIT będziemy wypełniali dnia 30 kwietnia między godziną 23.00 a północą, możemy narazić się na niepotrzebny stres! Nie zapominajmy i o tym, że po drugiej stronie - w urzędzie - też są żywi ludzie. Korzystajmy z dobrodziejstw technologii, przerzućmy się na elektroniczne PITy, ale nie traktujmy tego systemu jako oczywistego działania… robota. Mimo bardzo przyjemnych udogodnień wynikających z technizacji i systemu e-Deklaracji, nie żyjemy - jeszcze - w czasach, w jakich z wszystkiego wyręczą nas roboty - bądźmy przytomni, zorganizowani, uczciwi, ludzcy.


Tematyka

Zobacz również

Rozliczenie przez Internet - PIT jako eDeklaracja rozwiązaniem dla nowoczesnych podatników

Jeszcze kilka lat temu rozliczanie się przez Internet z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, było mało popularne wśród podatników. Taka sytuacja była spowodowana przede wszystkim tym, że rozliczenie PIT jako eDeklaracja wymagało posłużenia się przez podatnika elektronicznym podpisem kwalifikowanym, z ważnym certyfikatem. Wyrobienie takiego podpisu pociągało zaś za sobą dodatkowe koszty. Dlatego też tylko nieliczne osoby, głównie przedsiębiorcy, posiadały taki podpis i korzystały z możliwości rozliczania się z fiskusem przez Internet. Dziś rozliczenie pit przez Internet jest zdecydowanie bardziej popularne, bowiem w ogóle nie trzeba go podpisywać. Pole na podpis podatnika pozostaje puste, a weryfikacja tożsamości podatnika odbywa się na podstawie kwoty przychodu, jaką podatnik wpisuje podczas przesyłania pocztą elektroniczną eDeklaracji podatkowej do fiskusa. Chodzi tu o kwotę przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Jeśli jest ona zgodna z rzeczywiście złożonym zeznaniem rocznym, eDeklaracja podatkowa zostanie złożona jak najbardziej skutecznie.

Czytaj więcej

PIT przez Internet po raz pierwszy w życiu

Wprowadzenie do obiegu rocznych deklaracji podatkowych w formie elektronicznej zrewolucjonizowało system rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych polskich podatników z fiskusem. Dziś zdecydowana większość obywateli uzyskujących jakiekolwiek dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym PIT ma możliwość wypełnienia przez internet swojego zeznania rocznego i wysłania go pocztą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. E-deklaracje podatkowe roczne stają się z roku na rok coraz bardziej powszechne i wypełniają je osoby posługujące się różnymi drukami podatkowymi. W jaki sposób podatnik powinien wypełnić i złożyć PIT przez Internet po raz pierwszy w życiu?

Czytaj więcej

Złożyłem PIT 2015 przez Internet - czy dostanę szybszy zwrot podatku?

Niektóre osoby składają roczny PIT 2015 w ostatnim momencie, ale oczekują od skarbówki zwrotu podatku w najkrótszym możliwym terminie. W praktyce, Urząd Skarbowy ma 3-miesięczny okres  na to, by odesłać nadpłacony podatek za rok podatkowy 2015. Co zrobić, by otrzymać zwrot szybciej? Program pity 2015 podpowiada, iż jeśli zależy nam na szybkim przelewie od fiskusa, nasza  deklaracja podatkowa PIT 2015 powinna być złożona odpowiednio wcześnie. Im szybciej złożymy PIT w skarbówce, tym szybciej zostanie on zweryfikowany przez urzędników skarbowych.

Czytaj więcej

Czy deklaracja PIT 2015 przez Internet jest najszybszą formą rozliczenia z fiskusem?

Podatnicy zobowiązani do corocznych rozliczeń z fiskusem muszą być świadomi, iż najpóźniej do 30 kwietnia 2016 powinni dostarczyć do Urzędu Skarbowego swój PIT za ubiegły rok podatkowy. Dokumenty dostarczyć można nie tylko w tradycyjny sposób, czyli zanosząc zeznanie do właściwego terytorialnie Urzędu, deklaracja PIT 2015 może być złożona także w formie elektronicznej. Warto wiedzieć, iż rozliczenie roczne 2015 w formie elektronicznej zapewnia większą wygodę podatnikowi. Nie wychodząc z domu oszczędzamy swój cenny czas, a deklaracja jest tak samo ważna jak ta papierowa, złożona w siedzibie fiskusa.

Czytaj więcej

Zeznanie podatkowe PIT drogą internetową, czyli merytoryczna wartość e-deklaracji i łatwość wypełniania zobowiązania podatkowego

Za rok 2012 złożono ponad 3,5 mln e-deklaracji, czyli o 75% więcej niż za rok 2011. To efekt nie tylko kampanii promocyjnej Ministerstwa Finansów, ale również rezultat poprawy funkcjonalności systemu i wynik wprowadzenia ułatwień dla podatników. Nie bez znaczenia jest również fakt, że składając zeznanie podatkowe PIT drogą elektroniczną, możemy liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Dlaczego? Ponieważ dzięki platformie e-Deklaracje możliwe jest szybsza ewidencja i księgowanie złożonych deklaracji Pity. Wysłanie formularza przez Internet zmniejsza również ryzyko popełnienia błędu, a w razie pomyłki umożliwia szybką korektę.

Czytaj więcej

Zalety i wady rozliczenia pit internetem przez edeklaracje lub przez program pity 2015

Rozliczanie pitow przez Internet – jakie są zalety i wady tego rozwiązania? Możliwość rozliczenia PIT-37 drogą internetową istnieje od kwietnia 2015 roku. Już pierwszego dnia, według danych Ministerstwa Finansów, z tej sposobności skorzystały 333 osoby. Jednak, jak wiele innych nowinek technicznych, tak i ta, wywołała mieszane uczucia wśród internautów-podatników. Jedni twierdzą, że elektroniczny system nie będzie działał poprawnie lub nie sprawdzi się w praktyce, inni natomiast, są zadowoleni z e-PITu, mówiąc, że polski system podatkowy w końcu dogania XXI wiek. Jakie ma zatem plusy i minusy elektronicznego rozliczenia pit? Podstawowym wymogiem, aby rozliczyć się z fiskusem drogą elektroniczną, jest oczywiście dostęp do Internetu. Niezbędne jest również posiadanie systemu Windows i zainstalowanego programu Adobe Reader. Aplikacja udostępniona przez resort pozwala także przesłać e-PIT z komputerów pracujących w systemach Linux i Mac OS. Na pewno przyda się nam także program do rozliczenia pitu za 2015. Jeśli ktoś na co dzień używa komputera spełniającego powyższe wymogi, to wydaje się, że szybko, łatwo i bezpłatnie może złożyć rozliczenie pit za 2015 rok.

Czytaj więcej