RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


System e-Deklaracji podatkowych

Możliwość składania rocznych rozliczeń podatkowych PIT online, przez internet, z zastosowaniem poczty elektronicznej i programu do wypełniania e-PIT-ów, spowodował duże uproszczenie w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z fiskusem. Każda e-deklaracja jest traktowana na równi z deklaracją papierową przez fiskusa, a nawet urzędnicy namawiają podatników do tego, aby skorzystali z systemu e-PIT-ów. Dzięki temu mogą usprawnić swoją pracę, nie muszą wprowadzać ręcznie danych do systemu elektronicznego urzędu skarbowego ani ręcznie sprawdzać wszystkich deklaracji. System e-deklaracji podatkowych można powiedzieć, że stał się prawdziwą rewolucją w zakresie rozliczania obowiązkowego z fiskusem. Jakie były jego początki i jak funkcjonuje obecnie?

 

Podpis elektroniczny absolutnie wymagany

Początki funkcjonowania systemu e-deklaracji podatkowych PIT były trudne. Był to system mało popularny wśród polskich podatników, ponieważ mógł z niego korzystać tylko ten, kto dysponował ważnym podpisem elektronicznym, z certyfikatem kwalifikacji, który trzeba było okresowo odnawiać. Dlatego w rzeczywistości tylko niektórzy podatnicy, głównie przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego PIT, którzy z różnych przyczyn musieli mieć podpis elektroniczny, wypełniali zeznania podatkowe online.

PIT jako e-deklaracja podatkowa bez podpisu

Dziś nie ma bezwzględnej potrzeby posiadania e-podpisu z bezpiecznym certyfikatem kwalifikowanym, aby móc skorzystać z systemu e-deklaracji podatkowych i rozliczyć się z fiskusem z obowiązkowego, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Wystarczy, aby podatnik podał w jednym z ostatnich pól formularza podatkowego sporządzanego w systemie e-deklaracji podatkowych wysokość swojego przychodu, jaki wykazał w poprzedniej deklaracji. Musi oczywiście wiedzieć, ile zarobił w poprzednim roku i jaka suma widnieje w jego PIT. Jeśli więc rozliczamy się za rok 2016, to program zapyta nas o przychód z roku 2015.

W przypadku, gdy nie znamy tej wartości, nie pozostaje nam nic innego, jak wydrukować sporządzone w systemie e-deklaracji podatkowych zeznanie i zanieść je osobiście do urzędu skarbowego, albo wysłać listem poleconym, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dającym pewność, że list dotarł do adresata.

Jeśli wartość przychodu podana w systemie jest poprawna, e-deklaracja PIT składana jest skutecznie, a na potwierdzenie tego faktu podatnik otrzymuje UPO, czyli elektroniczny dokument trafiający na adres jego poczty elektronicznej, będący urzędowym potwierdzeniem odbioru.

Które formularze składamy w systemie e-deklaracji?

Obecnie fiskus dąży do wprowadzenia możliwości rozliczania się na wszystkich drukach PIT w systemie e-deklaracji podatkowych, a nie tylko z wykorzystaniem najbardziej popularnych formularzy. Można złożyć w formie e-PITu następujące druki:

  • PIT-16A - druk adresowany do kartowiczów, czyli podatników rozliczających się na zasadach karty podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

  • PIT-19A - druk obowiązkowo składany przez m.in. księży, jako rozliczenie zryczałtowane osób duchownych,

  • PIT-28 - druk przeznaczony dla ryczałtowców, czyli podatników opodatkowanych na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

  • PIT-36 - druk właściwy dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągali dochody opodatkowane według skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika,

  • PIT-36L - druk przeznaczony dla tzw. liniowców, czyli podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,

  • PIT-37 - druk właściwy dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągali dochody opodatkowane według skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika,

  • PIT-38 - druk adresowany do m.in. graczy giełdowych, przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,

  • PIT-39 - druk przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości,

  • PIT-40 - druk przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika,

  • PIT-40A - druk przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę.

Do tego każdy druk PIT może uwzględniać załączniki, które podatnik zobowiązany jest złożyć, aby między innymi móc skorzystać w swojej rocznej deklaracji podatkowej z ulg i preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jak działa system?

System e-deklaracji podatkowych może wymagać zainstalowania programu na dysku komputera albo będzie stworzony w formie aplikacji dostępnej w trybie online dla użytkownika. Po uruchomieniu programu można wybrać elektroniczne wersje formularzy podatkowych, przeznaczone głównie do druku, bądź zdecydować się na samodzielne rozliczenie podatkowe z asystą kreatora. Kreator pozwoli nam na kolejne wypełnianie przeznaczonych dla nas pól w formularzach podatkowych, jak i wskaże na podstawie źródła przychodów oraz trybu opodatkowania ich, z jakiego druku PIT powinniśmy skorzystać w naszej sytuacji. To duża pomoc dla wszystkich podatników, którzy nigdy wcześniej nie rozliczali się samodzielnie, albo robią to po raz pierwszy w życiu.


Tematyka