RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie Pit przez Internet - porady i informacje dla każdego

Deklaracje PITy podatnicy w Polsce mogą złożyć na kilka różnych sposobów do właściwych względem miejsca zamieszkania Urzędów Skarbowych. Rozliczenie Pit mogą zanieść osobiście do Urzędu, ale w takim przypadku niejednokrotnie przyjdzie im czekać w długich kolejkach do kancelarii Urzędu Skarbowego, w którym urzędnik sprawdzi poprawność formalną składanego przez nich formularza podatkowego. Rozliczenie Pit można równie dobrze wysłać listem poleconym fiskusowi lub skorzystać z systemu e-Deklaracji. Deklaracje PITy składane przez Internet to wygodna forma rozliczenia podatkowego i dopełnienia obowiązków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych względem fiskusa.

 

PITy przez Internet

W zasadzie wszystkie najważniejsze PITy można już składać w systemie e-deklaracji podatkowych. Można w tym celu skorzystać z dostępnych w sieci internetowej, całkowicie bezpłatnych programów do wypełniania PIT-ów. Podpowiedzą one, jak wybrać konkretny formularz podatkowy na rozliczenie Pit i jak je wypełnić krok po kroku.

Ważnym etapem wypełniania samodzielnie elektronicznej deklaracji podatkowej, będzie wybór druku deklaracji. Przez Internet złożymy:

  • PIT-37 przeznaczony dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 przeznaczony dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L przeznaczony dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-38 przeznaczony dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
  • PIT-39 przeznaczony dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.

Program komputerowy powinien na podstawie prostych informacji przekazanych przez podatnika podpowiedzieć, który formularz podatkowy będzie w jego przypadku właściwą deklaracją podatkową.

Wypełnianie krok po kroku

Dla wielu podatników niezaznajomionych z zasadami wypełniania deklaracji podatkowych, kłopotliwe wydaje się samodzielnie rozliczenie Pit. Nie jest to jednak takie trudne, jak mogłoby się wydawać, jeśli wypełnia się e-deklarację w programie komputerowym. Ważnym elementem deklaracji jest numer identyfikacji podatkowej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym miejscu powinny wpisać swój numer NIP, zaś osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami ani podatnikami podatku od towarów i usług, powinny podać swój numer PESEL.

W części zasadniczej deklaracji podatkowej podatnik musi podać wszystkie przychody i koszty ich uzyskania, jeśli rozlicza się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub według podatku liniowego. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, deklaracje PITy uwzględniają jedynie przychody podatnika.

Po wyliczeniu podstawy opodatkowania, można na jej podstawie wyliczyć w e-deklaracji w sposób automatyczny podatek należny fiskusowi do zapłaty, albo uwzględnić przy tym liczne ulgi i odliczenia podatkowe, o ile podatnik spełnia dodatkowe warunki do ich zastosowania w praktyce.

W papierowej wersji formularza podatkowego ważnym polem jest własnoręczny podpis podatnika. Przy rozliczaniu Pit przez Internet podatnik nie musi umieszczać podpisu elektronicznego na formularzu podatkowym. Fiskus skontroluje tożsamość podatnika za pośrednictwem kwoty dochodu, jaka została wyliczona w poprzednim formularzu podatkowym.

Potwierdzenie

Po przesłaniu elektronicznego rozliczenia podatkowego do Urzędu Skarbowego, podatnik powinien pobrać za pośrednictwem programu komputerowego, tzw. UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które jest tożsame z potwierdzeniem nadania listu poleconego, przy przesyłaniu rozliczenia PIT pocztą. 


Tematyka

Zobacz również

Do czego służy druk Pit39 ?

Rozliczenie podatkowe PIT musi być zawsze składane na odpowiednim druku podatkowym przez podatników. Muszą oni więc wiedzieć, dla kogo przeznaczony jest dany formularz na zeznanie roczne podatkowe. Jednym z kłopotliwych formularzy PIT jest druk Pit39. Nie jest on standardowym drukiem służącym na rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z fiskusem. Kto zatem wypełni PITy na takich drukach? Kiedy PIT-39 znajduje swoje zastosowanie i w jakim terminie powinien on trafić do Urzędu Skarbowego?

Czytaj więcej

PIT 39 - instrukcja, jak wypełnić

Polski rezydent podatkowy zobowiązany jest do rozliczenia się z polskim Urzędem Skarbowym z dochodów lub przychodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym, o ile ich źródła podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód do opodatkowania może być generowany przez sprzedaż nieruchomości w danym roku podatkowym. Jeśli podatnik nie miał prawa do skorzystania w takim przypadku z ulg podatkowych i zwolnienia z opłacania podatku od przychodu ze zbycia nieruchomości, będzie zobowiązany do rozliczenia przychodu powstałego ze sprzedaży nieruchomości na odpowiednim druku podatkowym. Takim drukiem będzie rozliczenie PIT-39. Jak wypełnić taki formularz podatkowy i w jakim terminie powinien on trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego, aby obowiązek podatkowy został zrealizowany, zaś podatnik nie narażał się na przykre konsekwencje ze strony fiskusa?

Czytaj więcej

PIT 39 - co rozliczamy na tym formularzu, jak wypełniamy

Przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych może pochodzić z pracy wykonywanej przez podatnika, albo na przykład ze sprzedaży nieruchomości. Jeśli podatnik nie ma prawa do skorzystania z ulg podatkowych i zwolnienia z opłacania podatku od przychodu ze zbycia nieruchomości, będzie musiał rozliczyć taką sprzedaż składając odpowiedni formularz pit we właściwym względem jego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Takim formularzem będzie rozliczenie PIT 39. Dla kogo właściwy będzie taki formularz pit i kiedy należy go złożyć w urzędzie? Jak wypełnić PIT-39?

Czytaj więcej

Najlepsze sposoby na bezbłędne rozliczenie roczne 2015, podatek dochodowy PIT 36, 37, 38, 39, 40

Na złożenie PIT-u jest wiele sposobów, przeczytaj o najpopularniejszych i najmniej zawodnych! Rozliczenia podatkowe PIT mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym. Nieprzekraczalny termin, jaki ich obowiązuje, to 30 kwietnia 2016 roku. Natomiast sposobów, w jaki to zrobią, jest co najmniej kilka. Jednym z najpopularniejszych sposobów składania rozliczenie za 2015 rok jest bezpośrednie, osobiste dostarczenie PIT-u do Urzędu Skarbowego, oczywiście w godzinach jego otwarcia. Ten sposób jest o tyle korzystny dla podatnika, że urzędnik, który przyjmie pit  za 2015 rok, od razu sprawdzi, czy formularz PIT jest poprawnie wypełniony. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń, podatnik będzie mógł natychmiast poprawić ewentualne błędy, omijając czasochłonną korespondencję pocztową z fiskusem. Do Urzędu Skarbowego warto przyjść z kopią zeznania rocznego, aby urzędnik przystawił na niej pieczątkę, która będzie stanowić dowód, że zeznanie podatkowe złożyliśmy na czas. Należy pamiętać, że kopię złożonego formularza PIT musimy archiwizować przez pięć lat. Właśnie tyle czasu ma Urząd Skarbowy na sprawdzenie rzetelności naszego zeznania podatkowego.

Czytaj więcej