RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Roczny Pit - adres zamieszkania czy zameldowania?

Podatnicy zamieszkali w Polsce i będący polskimi rezydentami podatkowymi, mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach deklaracji PIT. Ich roczny Pit powinien być wypełniony na odpowiednim dla wybranej metody opodatkowania, formularzu podatkowym. Podatnik musi ponadto wysłać lub dostarczyć w inny sposób wypełniony i kompletny druk rozliczenia rocznego do Urzędu Skarbowego. Pytanie tylko, czy roczne zeznanie podatkowe należy złożyć we właściwym ze względu na adres zamieszkania czy adres zameldowania urzędzie? Który adres jest ważniejszy dla rocznych rozliczeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

 

Właściwy Urząd Skarbowy

Podatnik składa wszystkie deklaracje podatkowe, w tym roczny Pit we właściwym dla siebie Urzędzie Skarbowym. Przed wysłaniem lub złożeniem osobiście deklaracji rocznej powinniśmy się zastanowić, który urząd będzie tym właściwym. Sprawę komplikuje to, jeśli podatnik ma odmienne adresy zamieszkania i zameldowania lub zmienił miejsce pobytu w ciągu trwania roku podatkowego.

Przy ustalaniu właściwego Urzędu Skarbowego dla podatnika należy wziąć pod uwagę właściwość miejscową organów podatkowych. Ją ustala się zawsze na podstawie miejsca zamieszkania danego podatnika albo, w przypadku przedsiębiorców - adresu siedziby podatnika. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdorazowo określa się na podstawie miejsca pobytu osoby fizycznej, jeśli nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatnik złoży swoje roczne zeznanie podatkowe PIT w urzędzie właściwym ze względu na:

  • swoje miejsce zamieszkania,
  • miejsce siedziby - w przypadku przedsiębiorcy i podmiotów innych niż osoby fizyczne,
  • swoje miejsce pobytu, o ile nie posiada on miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Miejsce zamieszkania właściwe

Przy ustalaniu, w którym Urzędzie Skarbowym złożyć deklarację podatkową PIT, podatnik powinien wziąć pod uwagę tylko swoje miejsce zamieszkania, nie zaś adres zameldowania. W praktyce ułatwia to poprawne rozliczanie się z fiskusem. Podatnik nie musi bowiem przyjeżdżać specjalnie do miejscowości, w której jest zameldowany na stałe i tam rozliczać się z Urzędem Skarbowym, składając właściwą deklarację roczną PIT. Wystarczy, aby złożył roczny pit w miejscowości, w której zamieszkuje, czyli przebywa celem stałego pobytu. Co więcej, jeśli podatnik nie posiada meldunku w miejscowości, w której przebywa, może złożyć w Urzędzie Skarbowym znajdującym się w tej miejscowości swój PIT, bez konieczności dodatkowego składania formularza ZAP-3.

Fiskus zaakceptuje i uzna za ważne rozliczenie roczne PIT wysłane do Urzędu Skarbowego w mieście zamieszkania podatnika. Powinien on wskazać w odpowiedniej rubryce formularza podatkowego swój aktualny adres, pod którym przebywa, a nie jest zameldowany.

W świetle obowiązujących obecnie przepisów podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, wysłanie deklaracji PIT do Urzędu Skarbowego właściwego względem adresu zameldowania, będzie działaniem błędnym. Fiskus może je zakwestionować i zobowiązać podatnika do złożenia rozliczenia rocznego w odpowiednim urzędzie, albo samodzielnie przekazać otrzymaną deklarację PIT do właściwego Urzędu Skarbowego.

Zmiana adresu zamieszkania

Wiele osób w ciągu trwania roku podatkowego może zmieniać swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania i zastanawiać się, gdzie rozliczyć z fiskusem. Jeśli tak się dzieje, podatnik jest zobowiązany do poinformowania fiskusa o fakcie zmiany miejsca pobytu. Dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są podatnikami podatku VAT, wystarczy przy tym podać aktualny adres miejsca zamieszkania w składanej deklaracji PIT lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Przy wyborze odpowiedniego urzędu, do którego podatnik kieruje swój PIT liczy się adres zamieszkania lub pobytu, który był właściwy podatnikowi w ostatnim dniu roku podatkowego, za który chce się rozliczyć. Dodatkowo warto podkreślić, że w przypadku osób wyprowadzających się z Polski, właściwym organem podatkowym będzie urząd według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wielokrotne zmiany miejsca pobytu podatnika nie mają tu żadnego znaczenia. Zawsze ważny będzie adres zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego, tj. na 31 grudnia.


Tematyka

Zobacz również

Jeżeli małżonkowie mają różne adresy zameldowania, to mogą razem skorzystać z jednej ulgi podatkowej? PITy 2015 małżonków

Preferencja podatkowa polegająca na wspólnym rozliczeniu  na jednej deklaracji PITy 2015 małżonków daje wiele korzyści. Rozliczenie Pit 2015 jest składane w takim przypadku na jednym druku deklaracji. Taki formularz można wypełnić w PITy 2015 Programie, podając dane współmałżonków i uzyskane przez nich dochody w poprzednim roku podatkowym. Do wspólnego rozliczenia podatkowego w PIT 2015 spełniony musi być warunek bycia małżeństwem przez cały poprzedni rok podatkowy, ustanowienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami i nierozliczanie się z dochodów opodatkowanych ryczałtem lub liniowo. Czy taka ulga w opodatkowaniu będzie przysługiwała współmałżonkom, mającym inny adres zameldowania?

Czytaj więcej

Jaki adres wpisujemy w rozliczeniu rocznym?

Rubryką, która pojawia się we wszystkich bez wyjątku drukach PITy 2015, jest "Adres zamieszkania podatnika", w którą musimy wpisać aktualne dane. Często zdarza się jednak, iż to w sumie proste zadanie w praktyce okazuje się mocno skomplikowane. Po pierwsze dlatego, iż wielu podatników myli miejsce zameldowania z miejscem zamieszkania i tym samym podaje niepoprawny adres. Po drugie - niekiedy podatnik nie potrafi samodzielnie ustalić, które z miejsc, w jakich w danym roku przebywał, odpowiada kryteriom miejsca zamieszkania. Wreszcie, wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą zamiast swojego adresu zamieszkania podaje adres siedziby firmy (lub adres prowadzenia działalności gospodarczej, np. adres sklepu lub punktu usługowego).

Czytaj więcej

Nie pomyl się w adresie fiskusa - spis urzędów skarbowych zawarty w PITy 2015 Programie

W pierwszej części naszego druku podatkowego PIT 2015 zobligowani jesteśmy wpisać wiele podstawowych informacji dotyczących naszej osoby. Do informacji tych z pewnością możemy zaliczyć takie dane, jak:

  • dane osobowe,
  • nr NIP,
  • aktualnie – również nr PESEL,
  • czy nasze dane adresowe.

Czytaj więcej