RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Podstawowe różnice między PIT przez Internet a tradycyjnym (papierowym) rozliczeniem rocznym

Rozliczenia roczne PITy pozwalają polskim rezydentom podatkowym na wywiązanie się z obowiązku rozliczenia podatkowego z fiskusem, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczanego od dochodów lub przychodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym. Rozliczenie PIT można złożyć na kilka różnych sposobów. Tradycyjne, papierowe formularze podatkowe składa się osobiście, we właściwym względem miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym lub też listem poleconym Pocztą Polską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Można także wygodnie, bez wychodzenia z domu złożyć zeznanie PIT przez Internet. Jakie występują różnice pomiędzy formularzem PIT papierowym, a elektronicznym?

 

Trzy sposoby na rozliczenie roczne

Polskie prawo podatkowe pozwala na rozliczenie z fiskusem na trzy sposoby - za pomocą:

  • papierowego formularza składanego osobiście w urzędzie skarbowym,
  • papierowego formularza wysyłanego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
  • formularza elektronicznego e-deklaracji podatkowej rocznej, po weryfikacji tożsamości podatnika.
Już od wielu lat podatnicy w Polsce mogą składać wygodnie elektroniczne rozliczenia podatkowe, choć jeszcze parę lat temu taki formularz wymagał potwierdzenia za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem. Koszt podpisu wynosił kilkaset złotych rocznie, dlatego mało który podatnik decydował się na taki tryb rozliczenia z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dziś jest inaczej, ponieważ potwierdzenie tożsamości podatnika składającego e-deklarację podatkową odbywa się z wykorzystaniem sumy przychodu, jaki został wykazany w ubiegłorocznej deklaracji podatkowej, niezależnie od tego, czy była ona składana online czy też z wykorzystaniem papierowego druku podatkowego. Jeśli podatnik nie zna takiej kwoty lub jest ona niepoprawna, będzie musiał albo wydrukować wypełniony online formularz podatkowy, jeszcze raz wypełnić deklarację PIT papierową i własnoręcznie ją podpisać - albo posłużyć się elektronicznym podpisem, jeśli takowy posiada.

Deklaracja papierowa i online

Zarówno e-deklaracje podatkowe, czyli formularze elektroniczne, jak i PIT tradycyjny pozwalają na poprawne dopełnienie obowiązku podatkowego wobec fiskusa i na rozliczenie się z urzędem skarbowym z przychodów lub dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym.

Sama forma rozliczenia podatkowego jest inna w obu przypadkach. Formularz elektroniczny występuje w formie niematerialnej, jako zapis na dysku komputera lub na innym nośniku danych elektronicznych, zaś papierowe deklaracje podatkowe posiadają całkiem materialną formę. E-deklaracji podatkowej nie podpisujemy, a tylko weryfikujemy swoją tożsamość, wpisując w odpowiednie pole kwotę ubiegłorocznego przychodu z poprzedniego rozliczenia rocznego. Na papierowym formularzu musimy się zaś podpisać, ponieważ w przeciwnym wypadku będzie ono nieważne.

Inne są też potwierdzenia złożenia zeznania podatkowego, o ile podatnik chciałby takie potwierdzenie posiadać w domu. Jeśli podatnik składający rozliczenie PIT tradycyjnie, na papierowym formularzu podatkowym chce mieć potwierdzenie urzędnicze, że złożył PIT w terminie rozliczenia podatkowego, powinien sporządzić dwa jednobrzmiące egzemplarze rozliczenia i przy składaniu właściwej, głównej deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym poprosić o potwierdzenie, poprzez przybicie pieczątki na kopii formularza PIT.

Potwierdzenie automatycznie uzyskują osoby posługujące się PITem elektronicznym, ponieważ po prawidłowym złożeniu deklaracji podatkowej otrzymują mailem zwrotnym, na  wskazany adres poczty elektronicznej - UPO, czyli elektroniczne Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Jeśli fiskus miałby jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, czy podatnik wywiązał się ze swojego obowiązku podatkowego, można zawsze przedstawić UPO - w wersji online lub wydrukowanej.

E-Deklaracja podatkowa taka sama jak druk tradycyjny

Pod względem formalnym deklaracja elektroniczna i papierowa niczym nie różnią się od siebie i są traktowane przez fiskusa na równi. Są to takie same formularze podatkowe, z tym że edeklaracja PIT jest wypełniana w programie komputerowym.

Przez internet można złożyć wszystkie najważniejsze druki deklaracji podatkowych, z których korzystają polscy podatnicy, w tym:
  • PIT-37 – druk właściwy dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 – druk właściwy dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 – druk właściwy dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L – druk właściwy dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A – druk właściwy dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-38  – druk właściwy dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
  • PIT-39 – druk właściwy dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Tematyka

Zobacz również

Czy deklaracje PITy przez Internet pozwalają na rozliczenie wszystkich dostępnych ulg podatkowych?

Dużym ułatwieniem dla wszystkich podatników w Polsce jest możliwość składania zdecydowanej większości rocznych formularzy podatkowych PIT online. Deklaracje PITy przez Internet są wypełniane na drukach elektronicznych, zawierających dokładne te same pola, co tradycyjne druki papierowe. Czy będzie możliwe rozliczenie ulg podatkowych w PIT składanym przez internet? Czy ulga podatkowa nierozerwalnie związana jest z papierowym zeznaniem podatkowym rocznym?

Czytaj więcej

Czy status samotnego rodzica niweluje możliwość rozliczenia PIT przez Internet, czy nie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada kilka możliwości zoptymalizowania wysokości podatku należnego fiskusowi, zgodnie z prawem. Otóż, preferencyjne rozliczenie PIT złożą między innymi osoby samotnie wychowujące dzieci. Czy będą one mogły składać swoje PITy przez Internet, czy też posiadanie i jednocześnie korzystanie ze statusu samotnego rodzica niweluje możliwość rozliczania się w trybie online, przy użyciu poczty elektronicznej?

Czytaj więcej

Dla kogo zeznanie Pit przez Internet, czyli tajemnice formularzy PITy - online

Od kilku lat w Polsce promowane są e-deklaracje podatkowe. Rozliczenia Pity online cieszą się wśród polskich podatników coraz większą popularnością. Na złożenie zeznania PIT w wersji online, według danych Urzędów Skarbowych w Polsce, zdecydowało się ponad 4 mln podatników. Nie ulega wątpliwości, że zeznania Pit przez Internet są wygodne w użyciu dla osób chcących rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ale jeszcze nie każdy podatnik będzie mógł rozliczyć się w trybie online w praktyce. Jakie formularze PITy dostępne są do złożenia do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem sieci internetowej?

Czytaj więcej

Deklaracja PIT przez Internet - dla kogo korzystna i wygodna, dla kogo nie?

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają nam na realizację wielu spraw urzędowych i obowiązków z tym związanych, przez Internet. Nie jest wymagana nasza osobista obecność w urzędzie. Nie inaczej jest w przypadku składania rocznych deklaracji podatkowych. Pity w formie deklaracji przez Internet mogą złożyć podatnicy, którzy rozliczają się na konkretnych, wskazywanych przez fiskusa formularzach, oraz znają wysokość swojego przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Taka wiedza i podanie wysokości dochodu ubiegłorocznego przy składaniu PIT przez Internet pozwala na odpowiednią weryfikację tożsamości podatnika i zastępuje podpis elektroniczny, który niegdyś był do tego celu wykorzystywany. Deklaracja PIT przez Internet jest wygodną formą rozliczenia podatkowego dla wielu podatników, ale chyba nie dla wszystkich. Kto powinien z niej skorzystać, a kto lepiej aby złożył swój PIT osobiście w Urzędzie Skarbowym?

Czytaj więcej

Czy deklaracja PIT 2015 przez Internet jest najszybszą formą rozliczenia z fiskusem?

Podatnicy zobowiązani do corocznych rozliczeń z fiskusem muszą być świadomi, iż najpóźniej do 30 kwietnia 2016 powinni dostarczyć do Urzędu Skarbowego swój PIT za ubiegły rok podatkowy. Dokumenty dostarczyć można nie tylko w tradycyjny sposób, czyli zanosząc zeznanie do właściwego terytorialnie Urzędu, deklaracja PIT 2015 może być złożona także w formie elektronicznej. Warto wiedzieć, iż rozliczenie roczne 2015 w formie elektronicznej zapewnia większą wygodę podatnikowi. Nie wychodząc z domu oszczędzamy swój cenny czas, a deklaracja jest tak samo ważna jak ta papierowa, złożona w siedzibie fiskusa.

Czytaj więcej