RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Podręczne informacje dla polskich podatników nt. e-deklaracji PIT

Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym musi rozliczyć się z urzędem skarbowym w RP z całości swoich przychodów/dochodów, niezależnie od tego, na terenie jakiego kraju były one uzyskiwane. Może posłużyć się przy tym e-deklaracją podatkową PIT, czyli formularzem elektronicznym, wysyłanym do urzędu za pomocą poczty mailowej. E-deklaracja podatkowa może stwarzać wiele problemów dla podatników, którzy nigdy wcześniej samodzielnie nie rozliczali się z fiskusem, ani nie posługiwali się przy tym e-deklaracją. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące takich elektronicznych zeznań rocznych.

 

Jaki numer identyfikacji podatkowej?

Podstawową kwestią w deklaracjach podatkowych PIT, niezależnie od tego, czy rozliczamy się przez internet czy standardowo, na druku papierowym, jest umieszczenie na nim numeru identyfikacji podatkowej. W przypadku e-deklaracji mamy sprawę ułatwioną, ponieważ w programie znajdziemy podpowiedź:

 • Wybierz i wpisz PESEL jeśli podmiot jest osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce.
 • Wybierz i wpisz NIP jeśli podmiot ma swoją działalność gospodarczą.
 • W przypadku gdy podmiot nie posiada numeru NIP i PESEL (nierezydent) - wybierz NIP i wpisz 9999999999 (10 razy 9)”.

Dane osobowe i adresowe podatnika

W kolejnym kroku podatnik podaje najważniejsze dane osobowe i adres, datę urodzenia czy inne, podobne informacje. Program e-deklaracji podatkowych zawsze pomaga w wypełnianiu zeznania PIT.

Skąd czerpać wiedzę o finansowych kwestiach rozliczenia?

Podatnik wpisuje w pola e-deklaracji podatkowej informacje dotyczące swoich finansów. Program wskaże, jaka informacja podatkowa powinna być wykorzystana do uzupełniania poszczególnych okienek. Może to być informacja: PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C. Do wyboru jest też opcja „pozostałe”, czyli np. Księga Przychodów i Rozchodów.

Preferencyjne rozliczenie e-deklaracji

Do wyboru w e-PIT podatnik ma kilka sposobów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 • indywidualnie,
 • wspólnie z małżonkiem,
 • wspólnie ze zmarłym małżonkiem
 • przeznaczone dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Trzy ostatnie metody rozliczenia są preferencyjne i pozwalają na zoptymalizowanie wysokości podatku należnego fiskusowi.

W programie można skorzystać z opcji rozliczenia z wykorzystaniem ulg podatkowych. Trzeba przy tym wybrać odpowiednią opcję (inne w zależności od wybranego druku podatkowego PIT):

 • ulga z tytułu wychowania dzieci,
 • wydatki na internet,
 • wydatki na leki i cele rehabilitacyjne,
 • darowizny pieniężne i oddana krew/osocze,
 • ulga budowlana, odsetkowa i gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej,
 • odliczenia od dochodu (w tym wpłata na ikze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń),
 • odliczenia od podatku (w tym ulga na wyszkolenie uczniów, ulga na pomoc domową, ulga abolicyjna),
 • chcę odliczyć inne ulgi lub dopisać dodatkowe informacje.

Jeśli chcemy skorzystać z określonej ulgi, trzeba uzupełnić wskazane przez system dane.  Np. przy uldze rodzinnej wpisuje liczbę wychowywanych dzieci i zobowiązany jest do podania ich numerów PESEL. Podatnik informowany jest o tym, że:

„Uwaga. Jeśli masz tylko jedno dziecko i Twoje dochody zsumowane z dochodami współmałżonka przekraczają 112 000,00 zł to ulga na dziecko niestety nie przysługuje. Aktualna łączna kwota dochodów wyliczona przez program to 0,00 zł, jednak należy w niej uwzględnić następujące dochody: podlegające podatkowi 18% i 32% (wszystkie podstawowe zarobki), 19% (PIT-36L) i dochody z PIT-38, pomniejszone o kwoty składek ZUS”.

Potwierdzanie tożsamości podatnika

Koniecznością przy składaniu online deklaracji PIT jest zweryfikowanie tożsamości podatnika. Wystarczy wpisać w jednym z ostatnich kroków rozliczenia kwotę przychodu podatnika z poprzedniego roku podatkowego. Jeśli będzie ona zgodna z kwotą wpisaną w systemie e-deklaracji, będzie można skutecznie wysłać druk PIT przy pomocy swojej poczty mailowej.

Na koniec program samodzielnie wygeneruje odpowiedni druk PIT dla podatnika, ale też wyliczy kwotę dochodu, kwotę do zapłaty i ewentualnie kwotę zwrotu podatkowego, na podstawie przedstawionych danych liczbowych.

UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru

Na potwierdzenie rozliczenia się z fiskusem online na adres poczty mailowej podatnika powinno zostać wysłane przez fiskusa UPO - urzędowe potwierdzenie odbioru.


Tematyka

Zobacz również

Czy deklaracje PITy przez Internet pozwalają na rozliczenie wszystkich dostępnych ulg podatkowych?

Dużym ułatwieniem dla wszystkich podatników w Polsce jest możliwość składania zdecydowanej większości rocznych formularzy podatkowych PIT online. Deklaracje PITy przez Internet są wypełniane na drukach elektronicznych, zawierających dokładne te same pola, co tradycyjne druki papierowe. Czy będzie możliwe rozliczenie ulg podatkowych w PIT składanym przez internet? Czy ulga podatkowa nierozerwalnie związana jest z papierowym zeznaniem podatkowym rocznym?

Czytaj więcej

Czy małżonkowie mogą złożyć jedno wspólne rozliczenie PIT przez Internet?

Rozliczenie online pozwala na szybkie i skuteczne wywiązanie się z obowiązku wobec fiskusa i złożenie swojej deklaracji PIT, bez wychodzenia z domu. Dziś coraz więcej podatników decyduje się skorzystać z takiej opcji. Czy jednak małżonkowie, którzy spełniają określone w ustawie o PIT warunki będą mogli złożyć wspólne rozliczenie PIT przez Internet? Czy taka preferencja podatkowa jest możliwa do zastosowania w PIT online?

Czytaj więcej

Czy deklaracje PIT przez Internet wymagają podpisu elektronicznego?

Składanie rozliczeń podatkowych przez Internet to wygodny sposób na wywiązanie się ze zobowiązania wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach unowocześniania systemu fiskalnego w Polsce, rozliczenie za rok 2015 można złożyć przez Internet. Czy jednak takie rozliczenie roczne PIT musi zostać opatrzone podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowalności? Czy deklaracja PIT przez Internet wymaga jakiegokolwiek potwierdzenia, że ten kto ją składa jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje?

Czytaj więcej