RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Podpowiadamy, jak rozliczyć PITy jako eDeklaracje

Obowiązkiem każdego polskiego rezydenta podatkowego jest złożenie w polskim urzędzie skarbowym rocznej deklaracji podatkowej Pit. Wszystkie PITy podatników powinny trafić do właściwego urzędu w terminach wskazanych ustawą. Można je złożyć osobiście, posługując się tradycyjnym, papierowym drukiem PIT, wypełnionym ręcznie lub w komputerze, albo wysłać taki formularz podatkowy PIT listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Alternatywną możliwością, z której korzysta coraz więcej podatników, jest składanie rozliczenia PIT przez internet. Pod względem swojej konstrukcji eDeklaracja podatkowa niczym nie różni się od deklaracji tradycyjnej, w wersji papierowe. Jak wypełnia się edeklaracje pit i jak w praktyce podatnik może się nimi posłużyć?

 

Program do wypełniania PIT

Podatnik, który będzie chciał wypełnić swoje zobowiązanie wobec fiskusa przez internet, powinien posłużyć się elektronicznym formularzem podatkowym. Można go pozyskać z programu do wypełniania edeklaracji pit. Programy są dostępne online w przestrzeni internetowej i w większości przypadków są darmowe. Jeśli podatnik ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy program jest prawidłowy i prezentuje wyłącznie aktualne formularze PIT, powinien to sprawdzić, korzystając z dostępnych w sieci internetowej źródeł.

Program może być przeznaczony do zainstalowania na dysku komputera, jakim dysponuje podatnik. Z wielu aplikacji można korzystać online, bez konieczności ich instalowania na komputerze. Po uruchomieniu programu, należy zwykle określić swoje personalia oraz wybrać źródło przychodów lub dochodów, które pozyskiwał w poprzednim roku podatkowym podatnik. Program sam wskaże właściwy druk PIT, dlatego wcale nie musimy wiedzieć, jaki druk będzie dla nas odpowiedni, ani do czego przeznaczone są pozostałe druki roczne. Można też wydrukować sobie z programu „czysty” lub wypełniony uprzednio w trybie online formularz edeklaracji podatkowej rocznej i wysłać go lub zanieść w formie papierowej do urzędu skarbowego.

Przez internet obecnie istnieje możliwość złożenia deklaracji podatkowych PIT na następujących drukach:

 • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
 • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
 • PIT-19A przeznaczony na rozliczenie osób duchownych,
 • PIT-40  przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika,
 • PIT-40A przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,
 • PIT-38 przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
 • PIT-39 przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Formularz elektroniczny zeznania podatkowego Pit posiada dokładnie te same pola do wypełnienia, jak deklaracja papierowa, ale kreator rozliczenia online prowadzi podatnika krok po kroku po kolejnych polach, ułatwiając ich poprawne wypełnienie. Można skorzystać z elektronicznych podpowiedzi, jakie pojawiają się w programie. To zdecydowanie ułatwi rozliczenie podatkowe. Podatnik będzie precyzyjnie wiedział, jakich informacji żąda od niego program.

Ulgi i preferencje w opodatkowaniu

Fakt korzystania przy rocznym rozliczeniu podatkowym z formy edeklaracji rocznej nie powoduje, że podatnik nie będzie mógł skorzystać z licznych ulg i preferencji podatkowych, do jakich ma prawo. Jeśli tylko spełnia wymagania ustawowe, może złożyć edeklaracje pit w formie:

 • deklaracji podatkowej współmałżonków,
 • rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko.

Poza tym, może odliczyć ulgi z tytułu darowizny, ulgę na dziecko czy na rehabilitację, jak i skorzystać z możliwości przekazania 1 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego wybranej przez podatnika. Następnie, można wykazać w deklaracji PIT online kwotę wolną od podatku, o ile przysługuje ona danemu podatnikowi, tj. rozlicza się on z fiskusem na zasadach ogólnych według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej.

Weryfikacja tożsamości

Obecnie składając edeklaracje pit podatnicy nie muszą opatrywać je elektronicznym podpisem z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym. Wystarczy, że w jednym z ostatnich kroków składania elektronicznego zeznania podatkowego podadzą na żądanie kreatora rozliczenia, jaki dochód wykazali w poprzedniej deklaracji podatkowej PIT. Jeśli będzie on zgodny z kwotą ujętą w bazie, z której korzysta fiskus, wówczas rozliczenie podatkowe roczne zostanie złożone w pełni skuteczne, a podatnik na potwierdzenie tego faktu otrzyma dokument elektroniczny UPO - urzędowe potwierdzenie odbioru.


Tematyka

Zobacz również

Czy status samotnego rodzica niweluje możliwość rozliczenia PIT przez Internet, czy nie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada kilka możliwości zoptymalizowania wysokości podatku należnego fiskusowi, zgodnie z prawem. Otóż, preferencyjne rozliczenie PIT złożą między innymi osoby samotnie wychowujące dzieci. Czy będą one mogły składać swoje PITy przez Internet, czy też posiadanie i jednocześnie korzystanie ze statusu samotnego rodzica niweluje możliwość rozliczania się w trybie online, przy użyciu poczty elektronicznej?

Czytaj więcej

Czy ulga internetowa już za nami?

Ulga internetowa jeszcze kilka lat temu była jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych w Polsce. Zwłaszcza w momencie, kiedy uproszczono zasady korzystania z niej. PIT z ulgą na Internet składany był przez osoby prywatne i prowadzące działalność gospodarczą. Korzyści wynikające z zastosowania takiego odliczenia podatkowego być może nie były zbyt imponujące, ale jednocześnie pozwalały na zmniejszenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Czy zestawienia PITy roczne za rok 2015, składane w terminie do 30 kwietnia 2016 roku będą mogły jeszcze uwzględniać ulgę na internet, czy też ostatecznie została ona wygaszona w ubiegłym roku?

Czytaj więcej

Czy deklaracja PIT przez Internet jest bezpieczną drogą do rozliczenia rocznego z fiskusem - na co zwrócić uwagę, wysyłając E-Deklarację

Rozliczenie roczne można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym, korzystając z właściwych formularzy Pity papierowych, ale też można skorzystać z elektronicznych sposobów złożenia deklaracji. E-Deklaracja jest prostym sposobem na to, aby wywiązać się z płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Pity drogą elektroniczną są coraz bardziej popularnym sposobem na rozliczenie z fiskusem. Pytanie tylko, czy deklaracja PIT przez Internet jest bezpieczną metodą rozliczenia podatkowego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czytaj więcej

Czy deklaracja PIT 2015 przez Internet jest najszybszą formą rozliczenia z fiskusem?

Podatnicy zobowiązani do corocznych rozliczeń z fiskusem muszą być świadomi, iż najpóźniej do 30 kwietnia 2016 powinni dostarczyć do Urzędu Skarbowego swój PIT za ubiegły rok podatkowy. Dokumenty dostarczyć można nie tylko w tradycyjny sposób, czyli zanosząc zeznanie do właściwego terytorialnie Urzędu, deklaracja PIT 2015 może być złożona także w formie elektronicznej. Warto wiedzieć, iż rozliczenie roczne 2015 w formie elektronicznej zapewnia większą wygodę podatnikowi. Nie wychodząc z domu oszczędzamy swój cenny czas, a deklaracja jest tak samo ważna jak ta papierowa, złożona w siedzibie fiskusa.

Czytaj więcej