RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Pierwszy roczny PIT w życiu - lepiej przez Internet czy na papierze?

Kiedy młoda osoba zaczyna samodzielnie zarabiać i pozyskuje dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie musiała rozliczyć się z fiskusem po zakończeniu roku podatkowego. Roczny PIT będzie mogła złożyć na dwa sposoby - jako rozliczenie Pit przez Internet lub w klasycznej formie, w postaci formularza papierowego. Która możliwość będzie dla niej wygodniejsza i korzystniejsza? Czy PIT papierowy, a może Pit przez Internet ułatwi jej rozliczenie z fiskusem po raz pierwszy w życiu?

 

Pierwsze rozliczenie podatkowe

Podatnicy, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia samodzielnie z rozliczeniem z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, niewątpliwie przy pierwszym rozliczeniu PIT będą mieli wiele wątpliwości. Prawo skarbowe obowiązujące w Polsce wskazuje, że z fiskusem z tytułu podatku PIT musi rozliczyć się każdy polski rezydent podatkowy, który w poprzednim roku podatkowym osiągnął przychody lub dochody opodatkowane podatkiem PIT. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku powinien złożyć na własne nazwisko rozliczenie roczne PIT, posługując się przy tym odpowiednim formularzem podatkowym.

Formularze dostosowane są do wybranej lub narzuconej podatnikowi metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dla osób po raz pierwszy rozliczających się samodzielnie z urzędem skarbowym wybór ten nie jest rzeczą prostą. Trzeba wiedzieć, jakie formularze są przeznaczone dla konkretnych źródeł pochodzenia przychodów. Do wyboru są zasadniczo następujące formularze podatkowe:

  • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-19A przeznaczony na rozliczenie osób duchownych,
  • PIT-38 przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
  • PIT-39 przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Najczęściej podatnicy wypełniają swój pierwszy PIT w życiu w związku z pozyskiwaniem dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, które uzyskiwali za pośrednictwem płatnika. Należy wówczas wybrać na rozliczenie roczne deklarację PIT-37 i złożyć ją w urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Jak złożyć pierwszy PIT?

Podatnik, który po raz pierwszy wypełnia swoje roczne rozliczenie podatkowe PIT, może posłużyć się tradycyjnym, papierowym drukiem PIT, e-deklaracją podatkową lub deklaracją elektroniczną wstępnie wypełnioną przez fiskusa i dostępną w systemie Ministerstwa Finansów. PIT przez Internet upraszcza sytuację debiutującego podatnika. Powala na wybór prawidłowego formularza PIT bez konieczności poszukiwania informacji w ustawach o odpowiednim druku. Oszczędza przy tym podatnikowi czas niezbędny nie tylko na wypełnienie zeznania rocznego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ale również na dostarczeniu zeznania PIT do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego.

Rozliczenie online jest bardzo wygodne, ponieważ kreator deklaracji podatkowej pomoże w wypełnieniu wszystkich pól formularza i jego złożenie przez Internet fiskusowi. Weryfikacja tożsamości osoby przesyłającej e-deklarację podatkową polega na podaniu  kwoty przychodu wykazanej w poprzedniej deklaracji rocznej. Podatnicy, którzy po raz pierwszy składają swój PIT w życiu i chcieliby posłużyć się e-deklaracją podatkową, mogą tego dokonać. Przy weryfikacji ich tożsamości w kreatorze rozliczenia podatkowego PIT przez Internet wystarczy podać wartość „0 zł”, aby skutecznie złożyć swój PIT.

Obecnie nie ma obowiązku umieszczania w rocznym rozliczeniu podatkowym online swojego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, dzięki czemu rozliczają się w ten sposób różne grupy podatników.


Zobacz również

Kto jest uprawniony do rozliczenia się z fiskusem w postaci PIT drogą elektroniczną?

Stworzenie przez administrację podatkową w Polsce możliwości rozliczania się z tytułu przychodów lub dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez internet spowodowało, że można szybko i skutecznie dopełnić tego obowiązku podatkowego. Nie trzeba przy tym wychodzić z domu i stać w często bardzo długich kolejkach w Urzędach Skarbowych. Rozliczenie się z fiskusem w trybie online, z wykorzystaniem e-deklaracji podatkowej, to wygoda dla podatników, ale i dla samych urzędników, którzy nie muszą już ręcznie wpisywać w system komputerowy wszystkich danych z poszczególnych deklaracji podatkowych podatników. Kto złoży w praktyce w Urzędzie Skarbowym PIT drogą elektroniczną? Czy są podatnicy, którzy pomimo tak dużej popularyzacji deklaracji online i wprowadzania przez fiskusa licznych ułatwień w tym zakresie, nadal będą musieli posłużyć się papierowym rozliczeniem podatkowym?

Czytaj więcej

Deklaracja PIT drogą elektroniczną - wymogi ze strony fiskusa i inne formalności

Podatnicy w Polsce mają możliwość wygodnego rozliczania się z fiskusem na podstawie tzw. e-deklaracji podatkowych. Składanie Pit drogą elektroniczną nie wymaga spełnienia szczególnych warunków. Wymogi fiskusa sprowadzają się do tego, aby formularz był wypełniony poprawnie, a weryfikacja tożsamości podatnika przebiegła pozytywnie. Deklaracja PIT przez internet pozwala na szybkie i wygodne rozliczenie z fiskusem. Formalności podatkowe konieczne do dopełnienia są obecnie przy e-deklaracjach PIT znacznie mniej skomplikowane, niż jeszcze kilka lat temu.

Czytaj więcej

Czy PIT drogą elektroniczną może uwzględniać jakąś ulgę podatkową?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku ustawodawca ujął zasady stosowania ulg podatkowych w rocznych rozliczeniach podatkowych. Preferencyjne PITy podatników stosujące ulgi podatkowe pozwalają na zoptymalizowanie wysokości podatku należnego fiskusowi z tytułu opodatkowania dochodów lub przychodów podatników podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny Pit 2015 musi uwzględniać nowe zasady rozliczania niektórych ulg podatkowych. Ulga podatkowa na dziecko czy ulga internetowa przyznawana jest bowiem obecnie na innych zasadach, niż to dotychczas miało miejsce. Czy PIT drogą elektroniczną wysyłany do Urzędu Skarbowego również będzie mógł uwzględniać ulgi podatkowe, właściwe dla danych podatników?

Czytaj więcej

Czy deklaracje PIT przez Internet wymagają podpisu elektronicznego?

Składanie rozliczeń podatkowych przez Internet to wygodny sposób na wywiązanie się ze zobowiązania wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach unowocześniania systemu fiskalnego w Polsce, rozliczenie za rok 2015 można złożyć przez Internet. Czy jednak takie rozliczenie roczne PIT musi zostać opatrzone podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowalności? Czy deklaracja PIT przez Internet wymaga jakiegokolwiek potwierdzenia, że ten kto ją składa jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje?

Czytaj więcej

Czy deklaracja PIT przez Internet jest bezpieczną drogą do rozliczenia rocznego z fiskusem - na co zwrócić uwagę, wysyłając E-Deklarację

Rozliczenie roczne można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym, korzystając z właściwych formularzy Pity papierowych, ale też można skorzystać z elektronicznych sposobów złożenia deklaracji. E-Deklaracja jest prostym sposobem na to, aby wywiązać się z płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Pity drogą elektroniczną są coraz bardziej popularnym sposobem na rozliczenie z fiskusem. Pytanie tylko, czy deklaracja PIT przez Internet jest bezpieczną metodą rozliczenia podatkowego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czytaj więcej