RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Najczęstsze pytania podatników dotyczące formularza PIT-37

Deklaracja PIT jest obowiązkowa dla wszystkich polskich rezydentów podatkowych, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody lub przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Muszą się z nich rozliczyć z fiskusem według odpowiedniej dla nich metody opodatkowania. Między innymi taką metodą jest skala podatkowa, dla której właściwe są dwa formularze PIT: PIT-37 oraz PIT-36. Przedstawiamy najczęściej spotykane pytania dotyczące druku PIT37.

 

Jaka jest podstawa opodatkowania w PIT-37?

Podstawą opodatkowania w deklaracji PIT37 jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.

Jak liczony jest podatek należny fiskusowi w PIT-37?

Podatek do zapłaty do urzędu skarbowego wyliczany jest w PIT-37 na podstawie dochodu podatnika, pomniejszonego o ewentualne ulgi podatkowe i odliczenia ustawowe. Wylicza się go według jednej z dwóch stawek:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek - jeśli twój dochód jest mniejszy niż 85 528 zł,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł , jeśli twój dochód jest wyższy niż pierwszy próg skali podatkowej.

Kwestia kwoty wolnej od podatku - kto ma do niej prawo?

Obecnie nie każdy podatnik, który rozlicza się z fiskusem na druku PIT-37 będzie mógł wykorzystać w nim kwotę wolną od podatku. Jej przyznanie, jak i wysokość, uzależnione są od kwoty dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym. Kwota wolna od podatku może zatem wynieść:

 • 1188 zł - dla dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - dla dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - dla dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu powyżej 85 528 zł.

Jakie dochody ujmujemy w PIT-37?

W PIT-37 ujmuje się dochody, jakie podatnik pozyskiwał w poprzednim roku podatkowym za pośrednictwem płatnika, opodatkowane skalą podatkową. Wśród ich źródeł można wymienić:

 • wynagrodzenia za pracę zawodową - pracę wykonywaną na etacie, w stosunku służbowym, spółdzielczym itp.,
 • wynagrodzenia z tytułu działalności wykonywanej osobiście,
 • wynagrodzenia z tytułu umowy aktywizacyjnej,
 • emerytury i renty,
 • stypendia,
 • należności, jakie podatnik pozyskiwał w związku z członkostwem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • świadczenia w związku z realizacją praw autorskich,
 • zasiłki i świadczenia przedemerytalne wypłacane przez ZUS
 • zasiłki pieniężne wypłacane również przez ZUS,
 • świadczenia z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • wynagrodzenia za pracę osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych.

Jaki identyfikator podatkowy w PIT-37?

W jednym z pierwszych pól formularza PIT-37 należy wpisać numer identyfikacji podatkowej podatnika. Dla osób wypełniających ten druk będzie to numer PESEL.

Jakie ulgi w PIT-37?

Deklaracja PIT-37 stwarza szerokie możliwości zastosowania w niej ulg podatkowych, odliczanych od dochodu podatnika, od podatku lub od podstawy opodatkowania. Wśród popularnych ulg wymienić należy ulgę rodzinną, ulgę rehabilitacyjną, w tym ulgę na leki, ulgę odsetkową, internetową czy ulgę na darowizny, na przykład darowiznę krwi dla honorowych krwiodawców.

Prócz nich można zastosować w PIT-37 jedną z dwóch preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pierwszą jest możliwość rozliczenia razem ze współmałżonkiem, a drugą preferencję stanowi rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W obu przypadkach stawka podatku należnego fiskusowi jest określana dla połowy wspólnych dochodów żony i męża lub samotnego rodzica i dziecka, a opłacany jest on w podwójnej wysokości na rzecz fiskusa. Dla skorzystania z takich preferencji należy spełnić warunki określone w ustawie podatkowej. PIT-37 jest najczęściej rozliczanym drukiem podatkowym w Polsce i jak najbardziej można go wypełnić także przez Internet, czyli z wykorzystaniem metody e-Deklaracji.


Tematyka

Zobacz również

Czy to prawda, że e-deklaracje podatkowe przyspieszają zwrot podatku?

Dzięki rozliczeniom internetowym możesz zaoszczędzić sporo czasu i szybciej otrzymać należny ci zwrot z tytułu nadpłaconego podatku. Zwrot ten może wynikać również z wykorzystanych ulg podatkowych, jakie przysługiwały ci np. z tytułu bycia rodzicem czy honorowym dawcą krwi. E-deklaracje podatkowe PIT pozwalają przyspieszyć ten zwrot, dlatego bez wątpienia warto składać rozliczenia PIT przez internet. Jak tego dokonać, kto ma do tego prawo i skąd przyspieszony zwrot PIT?

Czytaj więcej

Czy e-deklaracje PIT są dostępne dla wszystkich podatników?

E-Deklaracje PIT to wersja elektroniczna papierowych druków podatkowych PITy. Przez fiskusa są one traktowane na równi względem siebie, dlatego podatnik tak samo skutecznie może się rozliczyć z urzędem skarbowym przy użyciu zeznania PIT w wersji tradycyjnej, jak i cyfrowej. Czy jednak wszyscy podatnicy mogą posłużyć się e-deklaracjami podatkowymi? Czy występują jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie?

Czytaj więcej

Czy rozliczałeś już PIT jako e-deklarację roczną? Wiesz, jak to zrobić?

Dla kogoś, kto nigdy wcześniej nie rozliczał PIT jako e-deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, cały system rozliczania się może wydawać się skomplikowany. Są to jednak tylko pozory, a w rzeczywistości e-deklaracja roczna do wypełnienia jest znacznie prostsza, niż gdybyś skorzystał z papierowego druku PIT.

Czytaj więcej

Co wybrać PIT-y 2015 program czy e-deklaracje?

Ręczne obliczanie i wypełnianie zeznania rocznego powoli odchodzi do lamusa. Znacznie łatwiej, szybciej i bezpieczniej jest wypełnić deklarację pit 2015 w formie elektronicznej. Możemy ją uzupełnić, a następnie wydrukować i zanieść lub wysłać Pocztą Polską do odpowiedniego urzędu skarbowego. Od pewnego czasu dostępny jest jeszcze jeden sposób rozliczenia się z fiskusem – wysłanie e-deklaracji. Możliwości jest zatem całkiem sporo, pozostaje tylko wybór najodpowiedniejszej dla siebie. Program pit 2015 jest bezpłatną aplikacją. Podatnik może pobrać ją z Internetu, a następnie zainstalować na swoim komputerze. Pozwala on na wypełnianie zeznań: PIT 28, PIT 36, PIT 37 - najpopularniejszy, PIT 36L, PIT 38, a także wszystkich dostępnych załączników. Dzięki niemu można więc przygotować kompletną deklarację. Pity 2012 program uwzględnia wszystkie zmiany w przepisach, a zatem podatnik nie musi obawiać się o zgodność obliczonej w ten sposób deklaracji z obowiązującym stanem prawa. Program jest przejrzysty i w pełni zrozumiały nawet dla osób, które na samą myśl o podatkach dostają białej gorączki. W razie jakichkolwiek wątpliwości, podatnik może skorzystać z oferowanej przez pity 2015 program pomocy. Ma ona postać wbudowanego informatora, który odpowie na pytania zadane przez użytkownika. Dzięki temu rozliczenie pit 2015 staje się bezproblemowe.

Czytaj więcej