RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Na co zwraca uwagę fiskus przy sprawdzaniu edeklaracji PITy?

Istnieje możliwość złożenia rozliczeń podatkowych PIT drogą internetową, dzięki czemu nasze rozliczenie PIT trafia do fiskusa w kilka sekund, za pośrednictwem naszej poczty elektronicznej. Edeklaracje PITy są wygodne dla podatników, bowiem osoby posługujące się nimi mogą szybko i sprawnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z tytułu uzyskanych w poprzednim roku podatkowym przychodów lub dochodów, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Elektroniczne pity nie wymagają, aby podatnik osobiście odwiedził Urząd Skarbowy i stał w długich kolejkach w oczekiwaniu na sprawdzenie deklaracji podatkowej. Nie oznacza to jednak, że rozliczenie PIT złożone przez Internet nie podlega sprawdzeniu przez fiskusa. Na jakie kwestie fiskus zwraca przy tym uwagę najczęściej?

 

Weryfikacja tożsamości podatnika

Do niedawna składanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT drogą elektroniczną wymagało od wypełniających je podatników posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z certyfikatem, za którego trzeba było zapłacić. Dziś edeklaracje PITy w ogóle nie są opatrywane podpisem podatnika czy podatników, którzy składają rozliczenie PIT drogą internetową. Weryfikacja tożsamości podatnika odbywa się z wykorzystaniem kwoty ubiegłorocznych przychodów. Wpisuje się ją przy wysyłaniu druku PIT przez Internet do Urzędu Skarbowego. Jeśli kwota ta nie zgadza się z zapisanym w Urzędzie rozliczeniem rocznym z ubiegłego roku, deklaracja PIT zostanie złożona nieskutecznie, a podatnik będzie musiał poprawić ją i wysłać do Urzędu Skarbowego.

Sprawdzanie deklaracji rocznej

Elektroniczne pity już na etapie ich wypełniania są sprawdzane przez program komputerowy pod kątem poprawności. Podatnik nie powinien popełnić błędu w wyborze deklaracji podatkowej, czyli druku podatkowego, ponieważ kreator programu komputerowego do wypełniania PIT drogą elektroniczną na podstawie podanych przez podatnika źródeł przychodów sam wybierze odpowiedni formularz.

Fiskus przy sprawdzaniu rocznych rozliczeń podatkowych polskich podatników, składanych w formie edeklaracji podatkowej nie musi sprawdzać, czy nie pomylili się oni w kwestiach rachunkowych. Program bowiem sam wylicza np. różnicę pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania, jeśli podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód podatnika. Sprawdza jednak z uwagą to, czy koszty wykazane w deklaracji rocznej znajdują pokrycie w przychodach podatnika i nie są rażąco wysokie. Mogłoby to bowiem wskazywać, że podatnik zataił przez Urzędem Skarbowym pewne źródła swoich ubiegłorocznych przychodów.

Dodatkowo, obiektem zainteresowania fiskusa niewątpliwie będą wykorzystane w rocznym rozliczeniu podatkowym ulgi i preferencje. Urzędnicy sprawdzają, czy podatnik miał np. prawo do zastosowania danej ulgi czy złożenia rozliczenia PIT wspólnie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jeśli cokolwiek wzbudza wątpliwości fiskusa, podatnik powinien liczyć się z możliwością wezwania go przez fiskusa do korekty zeznania lub potwierdzenia za pomocą wymaganych dokumentów, że podatnik w danym rozliczeniu podatkowym miał prawo do skorzystania z konkretnych ulg podatkowych. Jeśli w takim postępowaniu wyjaśniającym podatnik nie obroni swojego stanowiska, prawdopodobnie będzie musiał dopłacić fiskusowi zaległy podatek wraz z odsetkami od zaległości podatkowych.


Tematyka

Zobacz również

Czy deklaracje PIT przez Internet wymagają podpisu elektronicznego?

Składanie rozliczeń podatkowych przez Internet to wygodny sposób na wywiązanie się ze zobowiązania wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach unowocześniania systemu fiskalnego w Polsce, rozliczenie za rok 2015 można złożyć przez Internet. Czy jednak takie rozliczenie roczne PIT musi zostać opatrzone podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowalności? Czy deklaracja PIT przez Internet wymaga jakiegokolwiek potwierdzenia, że ten kto ją składa jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje?

Czytaj więcej

Czy deklaracja PIT przez Internet jest bezpieczną drogą do rozliczenia rocznego z fiskusem - na co zwrócić uwagę, wysyłając E-Deklarację

Rozliczenie roczne można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym, korzystając z właściwych formularzy Pity papierowych, ale też można skorzystać z elektronicznych sposobów złożenia deklaracji. E-Deklaracja jest prostym sposobem na to, aby wywiązać się z płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Pity drogą elektroniczną są coraz bardziej popularnym sposobem na rozliczenie z fiskusem. Pytanie tylko, czy deklaracja PIT przez Internet jest bezpieczną metodą rozliczenia podatkowego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czytaj więcej

Deklaracja PIT przez Internet - dla kogo korzystna i wygodna, dla kogo nie?

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają nam na realizację wielu spraw urzędowych i obowiązków z tym związanych, przez Internet. Nie jest wymagana nasza osobista obecność w urzędzie. Nie inaczej jest w przypadku składania rocznych deklaracji podatkowych. Pity w formie deklaracji przez Internet mogą złożyć podatnicy, którzy rozliczają się na konkretnych, wskazywanych przez fiskusa formularzach, oraz znają wysokość swojego przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Taka wiedza i podanie wysokości dochodu ubiegłorocznego przy składaniu PIT przez Internet pozwala na odpowiednią weryfikację tożsamości podatnika i zastępuje podpis elektroniczny, który niegdyś był do tego celu wykorzystywany. Deklaracja PIT przez Internet jest wygodną formą rozliczenia podatkowego dla wielu podatników, ale chyba nie dla wszystkich. Kto powinien z niej skorzystać, a kto lepiej aby złożył swój PIT osobiście w Urzędzie Skarbowym?

Czytaj więcej

Czy pracodawca może przesłać mi przez internet PIT-11 do rozliczenia rocznego 2015?

czy pit można przesłać InternetemKażdy, kto w roku podatkowym uzyskuje jakikolwiek dochód, zobowiązany jest złożyć rozliczenie roczne 2015. W tym celu należy pobrać odpowiedni formularz PIT i zgromadzić wymagane do jego wypełnienia dokumenty. Aby prawidłowo wypełnić pit, potrzebne są przede wszystkim dane jak numer PESEL albo NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, niezbędny do zidentyfikowania podatnika przez właściwy urząd skarbowy, a także formularz PIT11. Druk ten przesyła nam pracodawca lub pracodawcy, u których pobieraliśmy wynagrodzenie w czasie trwania roku podatkowego, z jakiego będziemy się rozliczać. Formularz PIT-11 zawiera wszelkie informacje o naszych dochodach. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć go nam do końca lutego 2016, abyśmy mogli sporządzić swoje rozliczenie roczne 2015 i złożyć je w urzędzie w wymaganym terminie. Taki dokument (PIT11) trafia równocześnie do Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej