RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kto składa eDeklaracje - PITy 2015 przez Internet

Według danych zgromadzonych przez fiskusa, w 2014 roku 4 miliony polskich podatników posłużyło się elektronicznym formularzem podatkowym, aby dopełnić obowiązku wobec fiskusa z tytułu konieczności wyliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013. W roku 2015 ma być jeszcze lepiej, jeśli chodzi o popularyzację edeklaracji rocznych. Podatnicy wiedzą już, że są one traktowane na równi z tradycyjnymi, papierowymi deklaracjami podatkowymi, ale są wygodniejsze w użytciu. Pozwalają na zaoszczędzenie czasu na zanoszenie lub wysyłanie tradycyjnych druków PIT do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego. Kto może posłużyć się edeklaracją podatkową w praktyce i jak dokonać prawidłowego, skutecznego rozliczenia podatkowego przez Internet?

 

W trybie online

Aby podatnik mógł posłużyć się przy okazji wypełniania swojego rocznego rozliczenia PIT edeklaracją, musi posiadać komputer z dostępem do internetu. W sieci internetowej można bez trudu znaleźć program, który pozwoli na skorzystanie z PIT online. Można zainstalować program na swoim komputerze i skorzystać z kreatora rozliczeń bądź też z elektronicznego szablonu deklaracji rocznej, albo też znaleźć program nie wymagający instalacji na dysku komputera. Ważne jest też, aby podatnik posiadał pocztę elektroniczną, na którą przyjdzie potwierdzenie złożenia deklaracji rocznej przez Internet wraz z tzw. UPO, czyli urzędowym potwierdzeniem odbioru. W programie komputerowym podatnik wybiera deklarację, którą chce wypełnić. Obecnie edeklaracją PIT może posłużyć się większość podatników, korzystających w poprzednim roku podatkowym z odmiennych metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i uzyskujących dochody z różnych źródeł.

Dla kogo przeznaczony jest PIT przez internet?

Zdecydowana większość podatników rozliczających się w Polsce z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ma możliwość składania edeklaracji PIT w trybie online. Nie trzeba spełniać przy tym wielu skomplikowanych warunków, aby móc szybko rozliczyć się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych, wypełniając właściwy formularz eDeklaracji rocznej. Tylko nieliczni podatnicy nie mają możliwości posłużenia się systemem elektronicznym przy wypełnianiu swoich deklaracji podatkowych, choć Ministerstwo Finansów zapowiada, że w najbliższej przyszłości niewątpliwie ulegnie to zmianom. Już w 2015 roku fiskus wprowadził rewolucyjne modyfikacje systemu rozliczeń rocznych z podatku PIT. Między innymi, podatnicy pozyskujący dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej za pośrednictwem płatnika, mogą w systemie edeklaracji rocznych uzyskać wstępnie wypełniony dla siebie formularz PIT, ująć w nim przysługujące ulgi i odliczenia podatkowe, czy złożyć zeznanie łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a następnie wysłać pocztą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. Dzięki temu unikają kolejek w urzędach oraz ewentualnych błędów w podstawowym rozliczeniu podatkowym.

Edeklaracją PIT posłużą się podatnicy, którzy powinni rozliczyć się z fiskusem z wykorzystaniem jednego z poniższych formularzy podatkowych:

  • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-19A przeznaczony na rozliczenie osób duchownych,
  • PIT-40  przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika,
  • PIT-40A przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,
  • PIT-38 przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
  • PIT-39 przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Weryfikacja tożsamości podatnika

Kilka lat temu obowiązywały już w Polsce elektroniczne zeznania podatkowe roczne, niemniej nie były one tak popularne jak obecnie. Problemem była weryfikacja tożsamości podatnika, bowiem musiał on podpisać formularz za pomocą podpisu elektronicznego, z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym. Wyrobienie podpisu pociągało za sobą pewne koszty, dlatego też tylko nieliczni podatnicy, w tym przedsiębiorcy, decydowali się na jego wykupienie. Dziś podpis elektroniczny, ani odręczny, nie jest wymagany od podatników rozliczających się przez internet z fiskusem.

Tożsamość podatnika nadal podlega uwierzytelnieniu przez system edeklaracji rocznych. Niemniej nie jest to związane z opatrywaniem elektronicznego formularza swoim podpisem. Tożsamość danej osoby składającej eDeklarację roczną z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uwierzytelnia się już na etapie wysyłania deklaracji rocznej do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez podanie przez nią dokładnej kwoty przychodu wykazanego w ubiegłorocznej deklaracji podatkowej. Jeśli podatnik rozlicza się po raz pierwszy z fiskusem, w polu tym powinien wpisać zero. System edeklaracji podatkowych prosi podatnika wypełniającego deklarację PIT przez Internet o podanie wysokości takiego przychodu. Jeśli będzie on zgodny z kwotą zapisaną w systemie, edeklaracja PIT zostanie złożona skutecznie i poprawnie przez internet prosto na ręce fiskusa.


Tematyka

Zobacz również

Czy w deklaracji PIT drogą elektroniczną można skorzystać z ulgi rodzinnej?

Wychowywanie dziecka wiąże się z koniecznością łożenia na jego utrzymanie. Biorąc to pod uwagę, rząd zdecydował się jakiś czas temu na wprowadzenie do rozliczeń podatkowych PIT ulgę prorodzinną. Taka ulga rodzinna miała stanowić poniekąd zachętę dla młodych rodzin do posiadania dziecka lub dzieci. Obecnie, deklaracja PIT rodziców może uwzględniać ulgę na dziecko, ale wyłącznie po spełnieniu założonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunków. PITy z ulgą prorodzinną złożą rodzice, których w ciągu roku podatkowego przynajmniej jeden dzień sprawowały opiekę lub wychowywały dziecko. Czy składając Pit drogą elektroniczną rodzice nadal będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko? Jak tego dokonać?

Czytaj więcej

Czy deklaracja PIT 2015 przez Internet jest najszybszą formą rozliczenia z fiskusem?

Podatnicy zobowiązani do corocznych rozliczeń z fiskusem muszą być świadomi, iż najpóźniej do 30 kwietnia 2016 powinni dostarczyć do Urzędu Skarbowego swój PIT za ubiegły rok podatkowy. Dokumenty dostarczyć można nie tylko w tradycyjny sposób, czyli zanosząc zeznanie do właściwego terytorialnie Urzędu, deklaracja PIT 2015 może być złożona także w formie elektronicznej. Warto wiedzieć, iż rozliczenie roczne 2015 w formie elektronicznej zapewnia większą wygodę podatnikowi. Nie wychodząc z domu oszczędzamy swój cenny czas, a deklaracja jest tak samo ważna jak ta papierowa, złożona w siedzibie fiskusa.

Czytaj więcej

Czy pracodawca może przesłać mi przez internet PIT-11 do rozliczenia rocznego 2015?

czy pit można przesłać InternetemKażdy, kto w roku podatkowym uzyskuje jakikolwiek dochód, zobowiązany jest złożyć rozliczenie roczne 2015. W tym celu należy pobrać odpowiedni formularz PIT i zgromadzić wymagane do jego wypełnienia dokumenty. Aby prawidłowo wypełnić pit, potrzebne są przede wszystkim dane jak numer PESEL albo NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, niezbędny do zidentyfikowania podatnika przez właściwy urząd skarbowy, a także formularz PIT11. Druk ten przesyła nam pracodawca lub pracodawcy, u których pobieraliśmy wynagrodzenie w czasie trwania roku podatkowego, z jakiego będziemy się rozliczać. Formularz PIT-11 zawiera wszelkie informacje o naszych dochodach. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć go nam do końca lutego 2016, abyśmy mogli sporządzić swoje rozliczenie roczne 2015 i złożyć je w urzędzie w wymaganym terminie. Taki dokument (PIT11) trafia równocześnie do Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej