RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kto nie może wypełnić edeklaracji PIT?

Istnieją grupy podatników, które nie są zobowiązane do tego by składać fiskusowi coroczne rozliczenia Pity. Do tych grup obywateli należą przede wszystkim osoby nieletnie lub pełnoletnie, które nie zarobkują wcale i nie pobierają żadnych dodatków lub ulg, a także emeryci i renciści, dla których jedynym płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Pit nie wypełniają także osoby bezrobotne, które otrzymują zasiłek, gdyż w ich przypadku płatnikiem jest Powiatowy Urząd Pracy (PUP), który automatycznie wysyła informacje o dochodach i składkach wprost do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Kolejną grupą, którą należy wymienić są Polacy, którzy pracują za granicą a ich tak zwany ośrodek interesów zawodowych i rodzinnych znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej. Osoby tego typu rozliczają swoje podatki u fiskusa z tego kraju, w którym przebywają długotrwale lub na stałe, a dokładniej mówiąc – dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym. Wszyscy inni obywatele naszego kraju zobowiązani są do składania zeznań we właściwych terytorialnie oddziałach Urzędu Skarbowego. Forma dostarczania PIT nie ma znaczenia. Podatnicy mogą składać formularze w sposób standardowy przynosząc wydrukowany dokument do urzędu lub może to być także edeklaracja PIT, czyli formularz wysłany przez internet.

 

Ustawodawca podatkowy nie wyklucza u żadnej grupy podatników danej formy rozliczenia, niczego też nie narzuca, daje jedynie możliwość. Każdy kto musi złożyć PIT może to zrobić w formie elektronicznej lub tradycyjnej. Rozliczając się wspólnie z małżonkiem, zupełnie samodzielnie a nawet z zarobkującym nieletnim dzieckiem możemy wybrać formę wysyłki. Nie ma tutaj znaczenia także rodzaj opodatkowania – ryczałtowcy, jak i podatnicy stosujący zasady ogólne mogą składać e – deklaracje, wysyłać wydrukowane zeznania poprzez urząd pocztowy jak i zanosić je osobiście do Urzędu Skarbowego.  

Nie ulega wątpliwości, iż najbardziej preferowaną formą przez urzędników jest edeklaracja PIT, a to z uwagi na wygodę weryfikacji. Forma ta gwarantuje, iż PIT nie jest wypełniony ręcznie, a więc na pewno jest bardziej czytelny. Wysyłka przez interenet to także automatycznie brak konieczności wizyt podatników  w siedzibie urzędu, przez co z kolei nie ma potrzeby delegowania dużej ilości urzędników do obsługi petenta.

Rozliczenia Pity składane elektronicznie jak i tradycyjnie są traktowane przez urzędników skarbowych jednakowo, każde mogą podlegać kontroli. Mimo, iż forma elektroniczna nie jest podpisywana własnoręcznym podpisem, to i tak podatnik ponosi odpowiedzialność za złożone w oświadczeniu dane.

Edeklaracja PIT jak i rozliczenia Pity, jak już wspomniano, dotyczą wszelkich form naliczania podatków. Wszyscy ryczałtowcy bez wyjątku na sposób dostarczenia zeznania  są zobowiązani do tego by złożyć deklarację do ostatniego dnia roboczego w styczniu, gdy rozliczają się za rok ubiegły, natomiast wszyscy podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mają dłuższy czas na wypełnienie swoich PIT, gdyż przewidziany dla nich termin końcowy, to ostatni dzień roboczy kwietnia.  


Tematyka

Zobacz również

Kto składa eDeklaracje - PITy 2015 przez Internet

Według danych zgromadzonych przez fiskusa, w 2014 roku 4 miliony polskich podatników posłużyło się elektronicznym formularzem podatkowym, aby dopełnić obowiązku wobec fiskusa z tytułu konieczności wyliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013. W roku 2015 ma być jeszcze lepiej, jeśli chodzi o popularyzację edeklaracji rocznych. Podatnicy wiedzą już, że są one traktowane na równi z tradycyjnymi, papierowymi deklaracjami podatkowymi, ale są wygodniejsze w użytciu. Pozwalają na zaoszczędzenie czasu na zanoszenie lub wysyłanie tradycyjnych druków PIT do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego. Kto może posłużyć się edeklaracją podatkową w praktyce i jak dokonać prawidłowego, skutecznego rozliczenia podatkowego przez Internet?

Czytaj więcej

Którzy podatnicy nie mają uprawnień do rozliczenia się z fiskusem za pomocą edeklaracji?

Generalnie, z możliwości rozliczenia podatkowego za pośrednictwem Internetu i odpowiedniego programu komputerowego mogą skorzystać wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się na standardowych formularzach PIT. Rozliczenie PIT w ten sposób złożą w formie e-deklaracji wszyscy pracownicy i pracodawcy. Warunkiem formalnym tego, aby edeklaracja była ważna i równoznaczna ze złożeniem deklaracji podatkowej jest posiadanie wiedzy o kwocie przychodu wskazanej w poprzednim rozliczeniu podatkowym. Jeśli z różnych przyczyn podatnik nie jest w stanie poznać tej kwoty, nie zostanie zweryfikowany przez system e-deklaracji i nie będzie mógł tym samym złożyć rozliczenie PIT w trybie online. Pozostanie mu tylko złożenie rozliczenia podatkowego za poprzedni rok tradycyjnie – osobiście we właściwym Urzędzie Skarbowym, albo wysyłając odpowiedni formularz deklaracji podatkowej pocztą, listem poleconym. Nie wszystkie formularze podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych można składać bez ważnego podpisu kwalifikowanego, a więc w wielu przypadkach będzie on uprawnieniem koniecznym dla rozliczania się z fiskusem przez Internet.

Czytaj więcej

Komu przysługuje ulga uczniowska? Rozliczenie roczne z pomocą programu PITy 2015

Przygotowanie do wykonywania pracy na danym stanowisku musi być często dokonane przez samego właściciela przedsiębiorstwa. Szkoły nie zawsze nauczą młodych ludzi tego, jak w praktyce wykonywać dane czynności zawodowe. To na przedsiębiorcy może więc spocząć obowiązek spełnienia misji przygotowania ucznia i nauczenia go, w jaki sposób bezpiecznie i poprawnie wykonywać dany zawód. Jeszcze kilka lat temu podjęcie się takiej pracy dla przedsiębiorcy skutkowało możliwością skorzystania z ulgi uczniowskiej. Niemniej jednak, rozliczenie pit za ten rok nie będzie mogło wykorzystywać tego rodzaju odliczenia, jeśli ulga uczniowska nie była nabyta przez podatnika już wcześniej. Ulga uczniowska funkcjonuje, ale jedynie na zasadzie praw nabytych uprzednio przez podatników.

Czytaj więcej

Korzyści z szybkiego rozliczenia PIT-u przez internet w program pity 2015, sprawdz ...

Czy warto spieszyć się ze składaniem PIT-u? Najpóźniej do końca lutego podatnik powinien otrzymać ze swego miejsca pracy PIT-11, na podstawie którego będzie mógł złożyć rozliczenie pit za 2015 rok do urzędu skarbowego. Nie oznacza to jednak, że podatnik ma obowiązek czekać na otrzymanie tej informacji od pracodawcy. Może on bowiem samodzielnie dokonać takiego rozliczenia korzystając np z programu do rozliczeń pit-ów za 2015r. Nie zawsze jednak będzie to dobre rozwiązanie. Samodzielne rozliczenie roczne jest dość problematyczne, ponieważ podatnik musi we własnym zakresie zebrać informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach. Istnieje zatem ryzyko, że popełni błąd w obliczeniach, co spowoduje konieczność składania do urzędu skarbowego korekty deklaracji. Źle obliczony podatek może także oznaczać, że podatnik dodatkowo będzie musiał zapłacić odsetki za opóźnienie. Przeczytaj także: rozliczenie pitu nieterminowe

Czytaj więcej