RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kto nie ma prawa do rocznego PIT metodą Edeklaracji?

Fiskus na kilka dni przed ostatecznym terminem złożenia wszystkich deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych w Polsce, czyli przed 30 kwietnia 2014 roku, informował, że drogą internetową wpłynęło już 4 mln edeklaracji podatkowych. Jak widać, Edeklaracje PITy cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich podatników. Korzystają z nich osoby fizyczne zarabiające za pośrednictwem płatników, jak i przedsiębiorcy, w różnym wieku i o różnej płci. Roczny PIT wysyłany przez Internet na pewno zaoszczędza czas, jaki musielibyśmy poświęcić, aby złożyć swoje roczne rozliczenie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych osobiście w Urzędzie Skarbowym. Czy jednak każdy podatnik może z powodzeniem składać swoje roczne PITy za pomocą edeklaracji podatkowych czy istnieją pewne ograniczenia w tym zakresie?

 

Weryfikacja tożsamości podatnika

Warunkiem dla złożenia edeklaracji podatkowej PIT przez Internet, korzystając z poczty elektronicznej, jest skorzystanie z programu do rozliczania PIT-ów. Edeklarcje PITy są wypełniane na podstawie elektronicznych formularzy podatkowych. Jeśli formularz, którym powinniśmy się posłużyć nie jest dostępny w programie, może to oznaczać, że nie można go wysłać do Urzędu Skarbowego online i trzeba posłużyć się aktualnym drukiem papierowym.

Obecnie przez Internet można składać następujące deklaracje podatkowe roczne:

  • PIT-16- Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
  • PIT-16Z - Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
  • PIT-16A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,
  • PIT-19A- Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego,
  • PIT-28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy,
  • PIT-36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • PIT-36L- Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • PIT-37 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • PIT-38- Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • PIT-39 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Podatnik składając edeklaracje PITy nie musi obecnie posługiwać się elektronicznym podpisem, z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, a jego tożsamość weryfikowana jest w inny sposób. Warunkiem formalnym tego, aby edeklaracja była ważna i równoznaczna ze złożeniem deklaracji podatkowej jest posiadanie wiedzy o kwocie przychodu wskazanej w poprzednim rozliczeniu podatkowym. Pod koniec składania rozliczenia rocznego przez Internet program poprosi o podanie wysokości przychodu z poprzedniego roku. Jeśli go nie znamy, będziemy musieli albo posłużyć się podpisem elektronicznym, albo osobiście złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym papierowy druk PIT. Można go również wysłać pocztą, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Edeklaracja dostępna jest również dla tych podatników, którzy dysponują podpisem kwalifikowanym, z ważnym certyfikatem. Rozliczenie przez Internet złożą podatnicy w podatku PIT posługujący się podpisem elektronicznym. Tylko w nielicznych przypadkach rzeczywiście podatnik będzie musiał posłużyć się tradycyjnym, papierowym drukiem, aby skutecznie rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych, czy na przykład złożyć do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego pismo oświadczające, że za dany rok podatkowy rozlicza się wspólnie ze współmałżonkiem na konkretnym druku PIT.


Tematyka

Zobacz również

Czy status samotnego rodzica niweluje możliwość rozliczenia PIT przez Internet, czy nie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada kilka możliwości zoptymalizowania wysokości podatku należnego fiskusowi, zgodnie z prawem. Otóż, preferencyjne rozliczenie PIT złożą między innymi osoby samotnie wychowujące dzieci. Czy będą one mogły składać swoje PITy przez Internet, czy też posiadanie i jednocześnie korzystanie ze statusu samotnego rodzica niweluje możliwość rozliczania się w trybie online, przy użyciu poczty elektronicznej?

Czytaj więcej

Dlaczego PITy przez Internet są godne polecenia?

Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii pojawiło się w powszechnym użyciu wiele programów i aplikacji komputerowych, często ułatwiających dokonywanie codziennych czynności. Wśród nich na pewno warto wymienić program do wypełniania rocznych rozliczeń podatkowych. Formularze PITy przez Internet wypełniamy w prostych i funkcjonalnych kreatorach online, a następnie wysyłamy gotowe rozliczenie podatkowe za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej do Urzędu Skarbowego. Wielu podatników korzystających z e-deklaracji rocznych chwali sobie taki tryb rozliczania z fiskusem. Dlaczego? Czy rzeczywiście PITy przez Internet są godne polecenia innym podatnikom, dotychczas przyzwyczajonym do konieczności dostarczania do Urzędu Skarbowego papierowych zeznań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Dla kogo zeznanie Pit przez Internet, czyli tajemnice formularzy PITy - online

Od kilku lat w Polsce promowane są e-deklaracje podatkowe. Rozliczenia Pity online cieszą się wśród polskich podatników coraz większą popularnością. Na złożenie zeznania PIT w wersji online, według danych Urzędów Skarbowych w Polsce, zdecydowało się ponad 4 mln podatników. Nie ulega wątpliwości, że zeznania Pit przez Internet są wygodne w użyciu dla osób chcących rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ale jeszcze nie każdy podatnik będzie mógł rozliczyć się w trybie online w praktyce. Jakie formularze PITy dostępne są do złożenia do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem sieci internetowej?

Czytaj więcej

Deklaracja PIT przez Internet - dla kogo korzystna i wygodna, dla kogo nie?

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają nam na realizację wielu spraw urzędowych i obowiązków z tym związanych, przez Internet. Nie jest wymagana nasza osobista obecność w urzędzie. Nie inaczej jest w przypadku składania rocznych deklaracji podatkowych. Pity w formie deklaracji przez Internet mogą złożyć podatnicy, którzy rozliczają się na konkretnych, wskazywanych przez fiskusa formularzach, oraz znają wysokość swojego przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Taka wiedza i podanie wysokości dochodu ubiegłorocznego przy składaniu PIT przez Internet pozwala na odpowiednią weryfikację tożsamości podatnika i zastępuje podpis elektroniczny, który niegdyś był do tego celu wykorzystywany. Deklaracja PIT przez Internet jest wygodną formą rozliczenia podatkowego dla wielu podatników, ale chyba nie dla wszystkich. Kto powinien z niej skorzystać, a kto lepiej aby złożył swój PIT osobiście w Urzędzie Skarbowym?

Czytaj więcej