RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Komunikaty przy wysyłce e-deklaracji podatkowej

Składanie e-deklaracji podatkowych jest bardzo proste, nawet dla tych podatników, którzy nigdy wcześniej nie rozliczali się samodzielnie z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. PIT przez internet można złożyć w dowolnym momencie, w okresie rozliczeń rocznych, niezależnie od pory dnia i nocy. Ułatwieniem dla podatnika jest to, że e-deklaracja podatkowa wypełniana jest w asyście kreatora rozliczenia, który krok po kroku pokazuje, jak wypełnić poszczególne pola deklaracji i jaki druk PIT online wybrać, aby dokonać prawidłowego rozliczenia z urzędem skarbowym. Podczas ostatecznej wysyłki PIT w systemie e-deklaracji podatkowych mogą pojawić się pewne komunikaty i statusy. Jak je interpretować?

 

Wskazówki w programie komputerowym lub online

System e-deklaracji podatkowych pozwala na łatwe rozliczenie się z fiskusem. Już na samym początku program pomaga w wyborze druku, który posłuży podatnikowi do rozliczenia rocznego. Sugestia wyboru formularza jest ściśle powiązana z zadeklarowanym przez podatnika źródłem pozyskiwanych w ubiegłym roku przychodów lub dochodów oraz trybem ich opodatkowania. Po wskazaniu odpowiedniego druku program przystępuje do wygenerowania formularza i do wypełniania go wraz z podatnikiem.

Ze strony programu pojawiają się komunikaty i podpowiedzi dotyczące wypełniania kolejnych okienek formularza. Podatnik wpisuje dane osobowe, wybiera urząd, do którego kieruje zeznanie, wpisuje swój identyfikator podatkowy - PESEL lub NIP. Musi również wskazać, czy rozlicza się indywidualnie, czy na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dziecko lub współmałżonków, choć preferencje te są dostępne tylko dla formularzy PIT-36 oraz PIT-37.

Bardzo ważne jest to, że program pokazuje, jakie ulgi podatkowe można zastosować w PIT i od razu przedstawia w przystępnej formie warunki, jakie należy w takim przypadku spełnić. Podobnie jest z ewentualnym przekazywaniem 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Program wspiera podatnika także i w inny sposób - wskazuje, które pola w formularzu wypełnić, sam wylicza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatek należny fiskusowi. Kreator zasygnalizuje, jeśli wpisane dane będą niepoprawne.

Potwierdzenie tożsamości

Ważnym elementem wypełniania e-deklaracji PIT przez internet jest potwierdzenie tożsamości podatnika za pomocą kwoty przychodu, jaki osiągnął w poprzednim roku podatkowym. Dzięki temu można uwierzytelnić swoje zeznanie. Jeśli podatnik nie zna wysokości takiego przychodu, musi wydrukować wypełniony e-PIT i zanieść go do urzędu skarbowego po własnoręcznym podpisaniu. Można też go wysłać na poczcie, listem poleconym albo wysłać pocztą mailową, jeśli podatnik dysponuje podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikacji.

Komunikaty błędów

Podatnik po zakończeniu wypełniania e-deklaracji rocznej i po wpisaniu kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego, powinien otrzymać status deklaracji 200. Oznacza on, że deklaracja podatkowa jest poprawna.

Jeśli więc po złożeniu online deklaracji rocznej nie wyświetli się status 200, można przypuszczać, że rozliczenie roczne PIT zawiera błędy lub wystąpiły problemy z jego wysłaniem do urzędu skarbowego. Wśród możliwych komunikatów wymienia się:

  • Status 401 – negatywna weryfikacja deklaracji bądź niezgodność dokumentu ze schematem xsd. Pojawia się np. wtedy, gdy podatnik nie wypełnił jednego z pól deklaracji, które są niezbędne do dokonania jej wysyłki.
  • Status 411 – negatywna weryfikacja deklaracji elektronicznej, wskazująca, że zeznanie z takim identyfikatorem podatkowym już istnieje np. w sytuacji wysłania tej samej deklaracji pocztą i drogą elektroniczną.
  • Status 412 - problem z wysłaniem deklaracji opatrzonej podpisem elektronicznym nieweryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  • Status 414 - negatywna weryfikacja deklaracji z uwagi na błędne dane identyfikacyjne, np. numer PESEL czy NIP bądź wskazanie nieprawidłowej kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego.

UPO po poprawnym wysłaniu deklaracji

Jeśli e-deklaracja podatkowa otrzymała status 200, podatnikowi nie pozostaje nic innego, jak poczekać na wysłanie przez fiskusa UPO, czyli urzędowego potwierdzenia odbioru. To dokument w formie elektronicznej, który potwierdza, że podatni w danym roku podatkowym wypełnił obowiązek wobec fiskusa wynikający z podatku dochodowego od osób fizycznych.

UPO jest tożsame z potwierdzonym pieczątką kopią rozliczenia, które dotychczas przygotowywaliśmy sobie i dawaliśmy do wglądu do urzędu skarbowego. Dokument ten trzeba archiwizować przez 5 kolejnych lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym podatnik powinien złożyć rozliczenie roczne.


Tematyka

Zobacz również

Czym PIT-36 przez Internet różni się od PIT-36 w formie tradycyjnej?

Deklaracja podatkowa roczna na druku PIT-36 jest składana przez podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc., bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że każdorazowo formularz PIT-36 powinni wybierać podatnicy, którzy byli zobowiązani w ciągu roku podatkowego do obliczania i opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego. Mają oni możliwość złożyć PIT-36 albo w formie tradycyjnego, papierowego formularza podatkowego, albo przez internet. Czy e-Deklaracja PIT-36 czymś różni się od deklaracji tradycyjnej?

Czytaj więcej

Czy małżonkowie mogą złożyć jedno wspólne rozliczenie PIT przez Internet?

Rozliczenie online pozwala na szybkie i skuteczne wywiązanie się z obowiązku wobec fiskusa i złożenie swojej deklaracji PIT, bez wychodzenia z domu. Dziś coraz więcej podatników decyduje się skorzystać z takiej opcji. Czy jednak małżonkowie, którzy spełniają określone w ustawie o PIT warunki będą mogli złożyć wspólne rozliczenie PIT przez Internet? Czy taka preferencja podatkowa jest możliwa do zastosowania w PIT online?

Czytaj więcej

Czy status samotnego rodzica niweluje możliwość rozliczenia PIT przez Internet, czy nie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada kilka możliwości zoptymalizowania wysokości podatku należnego fiskusowi, zgodnie z prawem. Otóż, preferencyjne rozliczenie PIT złożą między innymi osoby samotnie wychowujące dzieci. Czy będą one mogły składać swoje PITy przez Internet, czy też posiadanie i jednocześnie korzystanie ze statusu samotnego rodzica niweluje możliwość rozliczania się w trybie online, przy użyciu poczty elektronicznej?

Czytaj więcej