RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kiedy małżeństwa mają trudniej - Pity 2015 program ułatwiający wspólne rozliczenia z fiskusem

Warunkiem skorzystania ze wspólnej deklaracji podatkowej współmałżonków jest między innymi pozostawanie w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy. Jeśli więc małżeństwo zostało zwarte 2 stycznia 2015 roku, rozliczenie roczne 2015 współmałżonków będzie musiało zostać dokonane odrębnie względem siebie. Jedna deklaracja podatkowa PIT 2015 będzie mogła zostać złożona, jeśli pomiędzy małżonkami panuje wspólność majątkowa i rozliczają się oni na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

 

Problemy przy wspólnych rozliczeniach

W wielu przypadkach małżonkowie mają problemy w dokonaniu wspólnego rozliczenia podatkowego. Pity 2015 program likwiduje je, podpowiadając podatnikom, jakie informacje mają wpisać w poszczególnych polach formularza podatkowego. Problemy przy wypełnianiu wspólnej deklaracji podatkowej PIT 2015 mogą dotyczyć chociażby zastosowania ulg podatkowych, czy też kwoty wolnej od podatku. Małżonkowie mogą nie wiedzieć, jak wyliczyć podatek należny fiskusowi i jaką stawkę podatkową zastosować w przypadku sumy dochodów. Pity 2015 Program pozwoli nie tylko dokonać bezproblemowego rozliczenia podatkowego, ale jeszcze na dodatek umożliwia przesłanie deklaracji podatkowej współmałżonków bezpośrednio do właściwego Urzędu Skarbowego w trybie online.


Tematyka

Zobacz również

Bezpłatny PITy 2015 Program do rozliczeń małżonków - podatkowe skutki intercyzy małżonków

Zgodnie z przepisami polskiego prawa rodzinnego, małżonkowie mogą zawrzeć intercyzę, czyli umowę regulującą ich ustrój majątkowy. Umowa taka może zostać zawarta zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Intercyza małżonków może ograniczać, wyłączać, ale także rozszerzać wspólność majątkową. zobowiązania podatkowe małżonkaJeżeli umowa intercyzy została zawarta jeszcze przed małżeństwem, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dotyczy tylko i wyłącznie majątku odrębnego podatnika. Jeżeli natomiast umowa taka została zawarta później, już po ślubie, sytuacja wygląda nieco inaczej. Skutki prawne i podatkowe rozpoczynają się z chwilą podpisania tej umowy. Oznacza to, że małżonek jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania podatkowe drugiej strony, jakie istniały do chwili zawarcia intercyzy. Innymi słowy – prawo nie działa wstecz.

Czytaj więcej

Dochód zerowy jednego z małżonków w łącznym PIT 2015

Rozliczenie roczne 2015 w wielu przypadkach będzie sporządzane przez podatników z wykorzystaniem preferencji podatkowej, polegającej na wspólnym opodatkowaniu dochodów. Z takiej możliwości korzystają małżonkowie, posiadający wspólność majątkową, w której pozostawali przez cały rok podatkowy, za który chcą się rozliczyć z fiskusem. Wspólne rozliczenie z małżonkiem może uwzględniać ulgi i odliczenia od dochodu i podatku. Pity 2015 program pomaga w prawidłowym uzupełnieniu, krok po kroku, PIT 2015 współmałżonków.

Czytaj więcej

Dzięki PITy 2015 Program rozliczysz się wspólnie z małżonkiem

Począwszy od tego roku małżonkowie będę mogli łatwiej złożyć rozliczenie roczne PIT za 2015 rok. To dlatego, że do złożenia wspólnego rozliczenia PIT wystarczy podpis tylko jednej osoby – męża lub żony. Najbardziej z tej możliwości skorzysta małżeństwo, które składa pity roczne 2015 przez Internet (tzw. e-deklaracje).

Czytaj więcej