RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Jakie ulgi podatkowe można rozliczyć w PIT przez Internet?

Podatnicy w Polsce podczas rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych mają możliwość skorzystania z licznych ulg i preferencji podatkowych. Ulgi podatkowe w PIT pozwalają na optymalizację podatku dochodowego, w efekcie podatnik płaci mniej podatku, niż pierwotnie należałoby się urzędowi skarbowemu. Czy ulga znajdzie swoje zastosowanie także i wtedy, gdy podatnik składa swoje rozliczenia PITy przez Internet?

 

Rozliczenia internetowe i tradycyjne

Polskie prawo podatkowe stawia na równi ze sobą roczne rozliczenia dokonywane online i w wersji tradycyjnej, na papierowym formularzu podatkowym. Dlatego też w obu można stosować ulgi podatkowe, o ile podatnik spełnia wszelkie warunki do zastosowania danej preferencji. Dlatego wybór wygodnej, nowoczesnej formy rozliczenia podatkowego PIT bynajmniej nie spowoduje, aby podatnik był pozbawiony w sposób automatyczny prawa do korzystania z ulg w swoich zeznaniach rocznych.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że w stosunku do papierowych formularzy podatkowych, które trzeba podpisać własnoręcznie i zanieść do urzędu skarbowego albo wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru fiskusowi, e-deklaracje roczne są po prostu wygodniejsze. Można je złożyć przez internet, co likwiduje konieczność odwiedzenia swojego urzędu skarbowego i oczekiwania w długich kolejkach na złożenie zestawienia PIT.

Bez konieczności wychodzenia z domu, w zasadzie o każdej porze dnia i nocy można rozliczyć się z fiskusem, korzystając z systemu deklaracji podatkowych online. Wypełnia się przy tym takie same pod względem konstrukcji i treści druki PIT, ale nie podpisuje się ich ani nie potwierdza podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Zaletą formularzy online jest oszczędność czasu oraz opcja skorzystania z kreatora rozliczeń podatkowych, który krok po kroku przeprowadza podatnika po kolejnych polach rozliczenia PIT. Sugeruje dane, jakie należy wpisać w punktach deklaracji oraz prezentuje wskazówki do rozliczenia podatkowego.

Co z ulgami podatkowymi?

Każdy podatnik chciałby, aby zmniejszyło się jego zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa. Jest to możliwe dzięki ulgom podatkowym. Posługując się rocznym rozliczeniem podatkowym w formie e-deklaracji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z preferencji i ulg podatkowych. Konieczne jest przy tym spełnienie przez podatnika warunków ustawowych. Fiskus będzie honorował wszystkie ulgi podatkowe w PIT online, podobnie jak w przypadku papierowych formularzy rozliczeń rocznych.  

Ulgi podatkowe rozliczane są na takich samych zasadach w PIT-ach papierowych, tradycyjnych, jak i w e-deklaracjach podatkowych rocznych. Najwięcej ulg możliwych jest do zastosowania w rozliczeniach na podstawie formularzy PIT-36 i PIT-37. Są one właściwe dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32 proc. Pierwszy z nich jest właściwy dla podatników pozyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika, a drugi gdy podatnik uzyskiwał dochody za pośrednictwem płatnika. PIT-36 lub PIT-37, w formie papierowej lub elektronicznej mogą zostać złożone na preferencyjnych zasadach, jako rozliczenie wspólne ze współmałżonkiem lub jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko. Oba formularze można złożyć przez internet.

Podatnik rozliczający się online może skorzystać m.in. z ulgi na dziecko, o ile spełnia kryterium dochodowe lub rozlicza ulgę na dwoje lub większą liczbę dzieci, z ulgi rehabilitacyjnej, na internet, czy ulgi na darowiznę. Przedsiębiorcy rozliczą ulgę na nowe technologie.

Dla możliwości rozliczenia ulg podatkowych w PIT podatnika nie ma żadnego znaczenia to, czy zostanie ona złożona w formie tradycyjnego, papierowego formularza podatkowego, czy w formie PIT przez internet.

Jak posłużyć się e-deklaracją podatkową?

Podatnik bez trudu złoży PIT przez internet, a będzie wymagał jedynie tego, aby miał swój adres mailowy oraz wiedział, jaki dochód wykazał w poprzednim roku podatkowym w deklaracji PIT. Obecnie składanie zeznań podatkowych Pity w trybie online  jest dostępne dla zdecydowanej większości podatników w Polsce. Jeszcze do niedawna złożenie e-deklaracji rocznej PIT wymagało od podatników opatrzenia elektronicznego formularza rozliczenia elektronicznym podpisem z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym. Obecnie nie jest on potrzebny, ponieważ w inny sposób weryfikuje się tożsamość podatnika przy wysyłaniu deklaracji online. Być może także i z tego powodu e-PITy stały się w ostatnim czasie tak bardzo popularne.

Składając zeznanie podatkowe przez internet, podatnik może wykazać wszystkie odliczenia, do których ma prawo. Musi jednak pamiętać o konieczności dołączenia do zeznania PIT w trybie online odpowiednich załączników.

Tematyka

Zobacz również

Czy deklaracje PITy przez Internet pozwalają na rozliczenie wszystkich dostępnych ulg podatkowych?

Dużym ułatwieniem dla wszystkich podatników w Polsce jest możliwość składania zdecydowanej większości rocznych formularzy podatkowych PIT online. Deklaracje PITy przez Internet są wypełniane na drukach elektronicznych, zawierających dokładne te same pola, co tradycyjne druki papierowe. Czy będzie możliwe rozliczenie ulg podatkowych w PIT składanym przez internet? Czy ulga podatkowa nierozerwalnie związana jest z papierowym zeznaniem podatkowym rocznym?

Czytaj więcej

Czy każdy rodzic jest uprawniony do skorzystania z ulgi na dziecko?

Wychowywanie i utrzymywanie dziecka jest podstawą do zastosowania w rozliczeniu rodzica ulgi na dziecko. Niemniej, nie są to jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby rozliczenie roczne podatnika w sposób poprawny ujmowało ulgę rodzinną. Ulga na dziecko wymaga rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej oraz wychowywania lub sprawowania opieki na dzieckiem co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Dodatkowo, musi to być dziecko niepełnoletnie lub pełnoletnie uczące się, bądź też dziecko niepełnosprawne, niezależnie od jego wieku. Jeśli podatnik chce zastosować ulgę rodzinną tylko na jedno dziecko, będzie też musiał w chwili obecnej spełnić kryterium dochodowe w PIT, tzn. jego dochód nie będzie mógł być wyższy od wyznaczonego ustawowo limitu. Jaki jest dokładny katalog warunków dla zastosowania w PIT ulgi na dziecko?

Czytaj więcej

Czy ulga internetowa już za nami?

Ulga internetowa jeszcze kilka lat temu była jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych w Polsce. Zwłaszcza w momencie, kiedy uproszczono zasady korzystania z niej. PIT z ulgą na Internet składany był przez osoby prywatne i prowadzące działalność gospodarczą. Korzyści wynikające z zastosowania takiego odliczenia podatkowego być może nie były zbyt imponujące, ale jednocześnie pozwalały na zmniejszenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Czy zestawienia PITy roczne za rok 2015, składane w terminie do 30 kwietnia 2016 roku będą mogły jeszcze uwzględniać ulgę na internet, czy też ostatecznie została ona wygaszona w ubiegłym roku?

Czytaj więcej

Czy PIT drogą elektroniczną może uwzględniać jakąś ulgę podatkową?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku ustawodawca ujął zasady stosowania ulg podatkowych w rocznych rozliczeniach podatkowych. Preferencyjne PITy podatników stosujące ulgi podatkowe pozwalają na zoptymalizowanie wysokości podatku należnego fiskusowi z tytułu opodatkowania dochodów lub przychodów podatników podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny Pit 2015 musi uwzględniać nowe zasady rozliczania niektórych ulg podatkowych. Ulga podatkowa na dziecko czy ulga internetowa przyznawana jest bowiem obecnie na innych zasadach, niż to dotychczas miało miejsce. Czy PIT drogą elektroniczną wysyłany do Urzędu Skarbowego również będzie mógł uwzględniać ulgi podatkowe, właściwe dla danych podatników?

Czytaj więcej

Co zawiera katalog ulg przewidzianych na rozliczenie roczne 2015

Rozliczenie roczne 2015 podatnika, w przypadku rozliczania się z dochodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, może uwzględniać aktualne ulgi podatkowe. Dodatkowo druki PIT 2015 mogą również wskazywać na zastosowanie ulg, które obecnie nie są już wskazywane w katalogu ulg w ustawie o PIT, ale podatnik wykorzystuje je na zasadach praw nabytych. Generalnie, katalog ulg podatkowych został w  tym roku poszerzony o prawo odliczenia od dochodu zapłaconej w danym roku składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Program pity 2015 wskaże, jak skorzystać z każdej istniejącej obecnie ulgi podatkowej.

Czytaj więcej