RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Jak wypełnić roczny PIT w postaci e-deklaracji? Na co zwrócić uwagę?

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym jeszcze kilka lat temu podatnik zobowiązany był do dostarczenia fiskusowi papierowego druku rozliczenia podatkowego. Dziś roczny PIT może być składany zarówno w formie tradycyjnej, papierowej, jak i przez Internet. E-deklaracja jest prostą i szybką formą rozliczenia podatkowego. Pity w formie edeklaracji pozwalają na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym bez potrzeby wychodzenia z domu. Dziś zdecydowana większość deklaracji podatkowych, za pośrednictwem których rozliczają się osoby fizyczne, może być składana przez Internet. Dzięki temu podatnicy oszczędzają czas i siedząc w zaciszu własnego domu rozliczają się szybko z fiskusem. Otrzymują również potwierdzenie złożenia e-deklaracji. Jak przebiega cały proces rozliczenia przez Internet? Na co zwrócić szczególną uwagę wypełniając deklarację elektroniczną?

 

Wygoda rozliczenia

Pity w formie edeklaracji są niewątpliwie bardzo wygodną formą rozliczenia podatkowego. Aby złożyć roczny PIT nie trzeba stać już długich kolejkach w Urzędach Skarbowych, tylko w dowolnej chwili wysłać wypełnione w programie komputerowym rozliczenie. Problem w tym, aby rozliczenie to było poprawne. Pierwszą pomyłką, jakiej mogą dopuścić się podatnicy składający e-deklaracje, jest niewłaściwy wybór formularza podatkowego. Co prawda zdecydowana większość programów umożliwiających rozliczenie formularzy Pity w formie edeklaracji posiada obszerne przewodniki po formularzach podatkowych, ale część podatników jest przekonanych co do tego, jaki formularz muszą wypełnić. Zdarza się więc, że ich przekonanie jest błędne i roczny PIT składają nie na takim formularzu, jak powinni.

Warto przypomnieć, jakie druki PIT przeznaczone są dla konkretnych grup podatników:

  • PIT-37 – druk PIT przeznaczony dla pracowników etatowych i wszystkich podatników, którzy osiągają dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%.
  • PIT-36 – formularz przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej – między innymi druk ten wypełniają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, ale nie tylko. Będzie on właściwy także dla podatników, którzy zobowiązani są do rozliczenia na jednym formularzu podatkowym dochody swoich małoletnich dzieci.
  • PIT-28 – formularz przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z działalności gospodarczej lub z najmu prywatnego,
  • PIT-36L – formularz podatkowy przeznaczony dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego w wysokości 19%,
  • PIT-16A – druk przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-38 - formularz przeznaczony dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
  • PIT-39 – formularz przeznaczony dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.

Problemem jest też aktualność formularzy podatkowych. E-deklaracja, podobnie jak deklaracja w swej tradycyjnej, papierowej wersji, musi być formularzem aktualnym dla danego roku podatkowego. Warto więc wcześniej sprawdzić, czy program, w którym wypełniamy nasz roczny PIT w trybie online, korzysta z zaktualizowanych druków formularzy podatkowych. Jeśli nie, nie warto rozliczać się za jego pośrednictwem, ponieważ składając niewłaściwy i nieaktualny druk PIT w Urzędzie Skarbowym narażamy się na wezwanie do korekty albo do ponownego złożenia zeznania podatkowego.

Najczęstsze błędy w formularzach podatkowych

Wypełniając roczny PIT przez Internet lub tradycyjnie, na papierowym formularzu, należy skorzystać z właściwego identyfikatora podatkowego. Do niedawna wszyscy podatnicy posługiwali się w kontaktach z administracją podatkową wyłącznie numerami NIP. Dziś NIP wykorzystywany jest przy rozliczeniach podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. E-deklaracja będzie zawierała numer NIP wówczas, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą lub jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług lub jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika. Wszyscy inni podatnicy przy wypełnianiu formularzy Pity w formie edeklaracji powinni w polu „identyfikator” podatkowy wpisać swój indywidualny numer PESEL. Taki numer podadzą osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, nieprowadzące działalności gospodarczej lub nie będące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Kolejnym częstym błędem popełnianym przy wypełnianiu e-deklaracji przez Internet jest podanie błędnej wartości przychodu za poprzedni rok podatkowy. W takiej sytuacji podatnik nie będzie jednak w stanie wysłać e-deklaracji za pośrednictwem poczty elektronicznej i będzie musiał ją złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym. Kontrola taka ma na celu zweryfikowanie tożsamości podatnika. Na formularzu papierowym wystarczy złożyć podpis odręczny podatnika, zaś e-deklaracja takiego podpisu nie wymaga.


Tematyka

Zobacz również

Korekta PIT 36 - poradnik

Rozliczenie PIT-36 to jeden z najbardziej popularnych druków podatkowych wypełnianych przez polskich rezydentów podatkowych. PIT 36 przeznaczony jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. Dochody te musieli ponadto uzyskiwać samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, co oznacza, że sami byli odpowiedzialni za obliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. PIT-36, podobnie jak i wszystkie inne formularze podatkowe, podlegają korekcie. Korekta PIT 36 dokonana może zostać podatnika na papierowym druku podatkowym lub z wykorzystaniem e-deklaracji. Jak powinna być dokonana korekta Pit w przypadku druku PIT-36?

Czytaj więcej

Jak napisać korektę zeznania PIT-37 i czy konieczne jest pismo "czynny żal"

Rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdego podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochód lub przychód podlegający opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozliczając się samodzielnie podatnik może popełnić błąd, rzutujący na poprawność jego rozliczenia. Ma jednak prawo w ciągu 5 kolejnych lat na poprawę deklaracji rocznej. Rozliczenie PIT może być korygowane dowolną ilość razy. Jak powinna być dokonana korekta zeznania PIT-37? Czy w takim przypadku podatnik zobowiązany będzie również do złożenia dodatkowych załączników, takich jak na przykład pismo „czynny żal”?

Czytaj więcej

Co to jest Status 200? - Program PIT 2015

Złożenie deklaracji przez Internet upraszcza sposób rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Podatnik nie musi już samodzielnie, ręcznie wypełniać formularzy PITy 2015 i składać je osobiście w okienku podawczym w Urzędzie Skarbowym. Może wywiązać się ze swoich obowiązków podatkowych bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy, że wykorzysta do tego celu program pit 2015, który pomoże mu w wyborze odpowiedniej deklaracji podatkowej, a następnie w jej prawidłowym wypełnieniu. Bez potrzeby podpisywania deklaracji, rozliczenie roczne 2015 jest następnie wysyłane do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Czytaj więcej