RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Informacje o podatniku potrzebne do e-deklaracji - PITy 2015 Program źródłem danych do rozliczenia rocznego

Rozliczenie roczne 2015 wymaga wyboru odpowiedniej deklaracji podatkowej, za pośrednictwem której podatnik rozliczy się z Urzędem Skarbowym z uzyskanych w ciągu roku podatkowego dochodów. Należy powiedzieć, że w druku pit 2015 podawane są informacje o danych osobowych podatnika, jak i informacje o jego dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Wszystkie te dane podatnik otrzymuje od płatnika na odpowiednim druku informacji podatkowej, o ile osiąga dochody za pośrednictwem płatnika. Pity 2015 program pomoże w uzupełnieniu wszystkich rubryk deklaracji PIT 2015 bez względu na to, w jakiej sytuacji znajduje się podatnik.

 

Płatnik podatku i jego zobowiązania

Płatnik w świetle obowiązujących przepisów prawa wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być:

  • Osobą fizyczną,
  • Osobą prawną,
  • Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Osoba taka ma obowiązek do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go w określonym w ustawie terminie do Urzędu Skarbowego. Na przykład w przypadku pracowników, ich pracodawca jest płatnikiem i to w jego gestii leży obliczanie i następnie odprowadzanie zaliczek od wynagrodzenia, na podatek dochodowy od osób fizycznych. Płatnik spełnia bardzo ważną rolę przy dokonywaniu rozliczeń rocznych przez podatników, bowiem to on przekazuje podatnikom informacje o wysokości uzyskanych przez nich przychodów i wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowy w ciągu danego roku podatkowego. Taki sam egzemplarz informacji podatkowej trafia do Urzędu Skarbowego, właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika.

Informacje podatkowe przekazywane przez płatników

Głównymi informacjami podatkowymi, które są podstawą do sporządzenia deklaracji podatkowej za dany rok, są formularze PIT-11 oraz PIT-8C. Płatnik ma obowiązek przekazania informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na druku PIT-11 do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który następuje rozliczenie. Z kolei PIT-8C to informacja o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Ten druk płatnik ma obowiązek przekazać podatnikowi oraz Urzędowi Skarbowemu do końca lutego.

E-deklaracja na podstawie informacji przekazanej przez płatnika

Podatnik po uzyskaniu informacji o swoich dochodach i zapłaconych zaliczkach na podatek dochodowy w ciągu ubiegłego roku podatkowego, może przystąpić do sporządzenia własnego rozliczenia. Może wybrać tradycyjne rozliczenie roczne 2015, w formie papierowej, a może też zdecydować się na złożenie deklaracji PIT 2015 w formie elektronicznej. W chwili obecnej Ministerstwo Finansów umożliwia złożenie deklaracji elektronicznej również i tym osobom, które nie posiadają ważnego – bezpiecznego e-podpisu z certyfikatem poświadczającym jego kwalifikacje.

Aby być pewnym, że nasze rozliczenie roczne 2015 zostanie wypełnione na odpowiednim formularzu PIT, z zastosowaniem określonych preferencji i ulg podatkowych, warto skorzystać z pity 2015 programem. Jest to bezpłatny program dostępny dla wszystkich podatników w Internecie, za pomocą którego stworzymy własną e-deklarację, w której poszczególne rubryki wypełnimy z pomocą asystenta z programu, na podstawie informacji podatkowej przekazanej nam przez płatnika. Pity 2015 program sprawdza od razu, czy deklaracja podatkowa nie zawiera żadnych błędów.


Tematyka

Zobacz również

Złożyłem PIT 2015 przez Internet - czy dostanę szybszy zwrot podatku?

Niektóre osoby składają roczny PIT 2015 w ostatnim momencie, ale oczekują od skarbówki zwrotu podatku w najkrótszym możliwym terminie. W praktyce, Urząd Skarbowy ma 3-miesięczny okres  na to, by odesłać nadpłacony podatek za rok podatkowy 2015. Co zrobić, by otrzymać zwrot szybciej? Program pity 2015 podpowiada, iż jeśli zależy nam na szybkim przelewie od fiskusa, nasza  deklaracja podatkowa PIT 2015 powinna być złożona odpowiednio wcześnie. Im szybciej złożymy PIT w skarbówce, tym szybciej zostanie on zweryfikowany przez urzędników skarbowych.

Czytaj więcej

Wspólne rozliczenie małżonków w eDeklaracje 2015 Urząd Skarbowy PIT2015

Z e deklaracji PIT za 2015 rok, do których nie jest potrzebny bezpieczny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem, mogą korzystać nie tylko osoby rozliczające się samodzielnie, ale również małżonkowie. Małżonkowie muszą jednak najpierw złożyć odpowiednie upoważnienie w urzędzie skarbowym. Poza spełnieniem ustawowych warunków uprawniających do wspólnego rozliczenia, małżonkowie składający edeklaracje muszą spełnić warunek dodatkowy: jeden z małżonków musi drugiego upełnomocnić do złożenia wspólnych e deklaracje PIT. Takie pełnomocnictwo wypełnia się na druku UPL-1 i przesyła w formie papierowej do urzędu skarbowego.

Czytaj więcej

Zalety i wady rozliczenia pit internetem przez edeklaracje lub przez program pity 2015

Rozliczanie pitow przez Internet – jakie są zalety i wady tego rozwiązania? Możliwość rozliczenia PIT-37 drogą internetową istnieje od kwietnia 2015 roku. Już pierwszego dnia, według danych Ministerstwa Finansów, z tej sposobności skorzystały 333 osoby. Jednak, jak wiele innych nowinek technicznych, tak i ta, wywołała mieszane uczucia wśród internautów-podatników. Jedni twierdzą, że elektroniczny system nie będzie działał poprawnie lub nie sprawdzi się w praktyce, inni natomiast, są zadowoleni z e-PITu, mówiąc, że polski system podatkowy w końcu dogania XXI wiek. Jakie ma zatem plusy i minusy elektronicznego rozliczenia pit? Podstawowym wymogiem, aby rozliczyć się z fiskusem drogą elektroniczną, jest oczywiście dostęp do Internetu. Niezbędne jest również posiadanie systemu Windows i zainstalowanego programu Adobe Reader. Aplikacja udostępniona przez resort pozwala także przesłać e-PIT z komputerów pracujących w systemach Linux i Mac OS. Na pewno przyda się nam także program do rozliczenia pitu za 2015. Jeśli ktoś na co dzień używa komputera spełniającego powyższe wymogi, to wydaje się, że szybko, łatwo i bezpłatnie może złożyć rozliczenie pit za 2015 rok.

Czytaj więcej

Rozlicz za darmo swój PIT przez internet do eDeklaracje, programem pity 2015 :-)

Rozlicz pit roczny przez internet za darmo!

program pity przez internetZ każdym dniem coraz więcej czynności możemy wykonać za pomocą Internetu. Dotyczy to także kwestii urzędowych.. Co pewien czas media donoszą o kolejnych "e - okienkach” umożliwiających załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Od kwietnia 2012 roku przez Internet możemy także rozliczać się z fiskusem (w zeszłym roku tylko PIT-37), i to bez posiadania tzw. podpisu elektronicznego. Aktualnie korzystając z tego elektronicznego rozliczenia pit przez Internet będziemy mogli także wysłać PIT-36, PIT-36l, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.Pomysł rozliczenia pit za pośrednictwem Internetu na pewno nie trafił w próżnię – już pierwszego dnia z tej możliwość skorzystały 333 osoby (dane Ministerstwa Finansów).

Czytaj więcej