RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Elektroniczny podpis na deklaracji PIT - konieczny czy nie?

Elektroniczne deklaracje podatkowe cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich podatników. Dzięki nim można wygodnie rozliczyć się z fiskusem bez konieczności odwiedzania osobiście Urzędu Skarbowego. Deklaracja PIT przez Internet może być wypełniona, a następnie wysłana do fiskusa w trybie zdalnym, bez wychodzenia z domu. Czy jednak podatnik jest zobowiązany umieścić na niej swój elektroniczny podpis, aby uwiarygodnić swoją tożsamość? W jaki sposób twórcy systemu e-deklaracji podatkowych rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych mają zweryfikować swoją tożsamość w toku wysyłki PIT przez Internet? Deklaracja PIT przez Internet może zostać złożona przez większość podatników w Polsce, niezależnie od tego, z jakiej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych korzystają. Popularność edeklaracji podatkowej odzwierciedlają statystyki z 2014 roku, kiedy to ponad 4 mln podatników posłużyło się e-deklaracją podatkową, aby rozliczyć się z fiskusem ze swoich przychodów lub dochodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym. Zwiększona popularność deklaracji PIT przez Internet najpewniej wynika z tego, że uproszczono zasady weryfikowania tożsamości podatników, którzy chcą się nią posłużyć. Podpis elektroniczny w zdecydowanej większości przypadków nie jest potrzebny.

 

Jeszcze kilka lat temu Urzędy Skarbowe także pozwalały na składanie PIT przez Internet, ale jednocześnie wymagały, aby w miejsce własnoręcznego podpisu podatnika wpisać podpis elektroniczny. Dlatego też podatnik chcący w ten sposób rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych musiał być w posiadaniu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem. Wyrobienie podpisu pociągało za sobą dodatkowe koszty - kilkaset złotych na rok, a certyfikat trzeba było odnawiać, dlatego mało który podatnik, a zwłaszcza osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, decydował się na takie rozwiązanie. Deklaracja PIT przez Internet była składana więc wyłącznie przez przedsiębiorców czy osób z jakiegoś względu zmuszonych do wyrobienia podpisu elektronicznego. Obecnie nie ma już takiego problemu, bowiem podpis elektroniczny nie jest wymagany, co nie oznacza, że fiskus nie dokonuje weryfikacji tożsamości podatnika.

Jak weryfikowana jest tożsamość podatnika?

Skuteczne złożenie deklaracji PIT w trybie online nie wymaga posłużenia się w chwili obecnej podpisem elektronicznym. Fiskus weryfikuje tożsamość osoby składającej przez internet roczne rozliczenie podatkowe poprzez żądanie podania w odpowiednim polu poprawnej kwoty przychodu z ubiegłorocznego zeznania podatkowego. Jeśli nie będzie ona zgodna, nie będzie możliwości złożenia deklaracji PIT przez internet bez podpisu. Podatnikowi nie będzie pozostawało nic innego, jak posłużyć się deklaracją podatkową roczną w formie tradycyjnego druku papierowego, który musi zostać opatrzony odręcznym podpisem podatnika.

Gdy kwota będzie się zgadzała, deklaracja PIT przez internet zostanie złożona poprawnie, a na potwierdzenie tego faktu do podatnika zostanie przesłany dokument elektroniczny UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Jeśli organy skarbowe kiedykolwiek miałyby wątpliwości, czy podatnik wywiązał się z obowiązku podatkowego wobec fiskusa, dokument elektroniczny UPO będzie wystarczającym potwierdzeniem dopełnienia obowiązków formalnych przez podatnika.

Jakie deklaracje można składać przez Internet?

Przez Internet można obecnie składać większość deklaracji podatkowych rocznych, bez podpisu odręcznego lub podpisu elektronicznego. Wśród deklaracji podatkowych, które złożymy przez Internet wymienia się formularze:

  • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-19A przeznaczony na rozliczenie osób duchownych,
  • PIT-40  przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika,
  • PIT-40A przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,
  • PIT-38 przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
  • PIT-39 przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Tematyka

Zobacz również

Czy w deklaracji PIT drogą elektroniczną można skorzystać z ulgi rodzinnej?

Wychowywanie dziecka wiąże się z koniecznością łożenia na jego utrzymanie. Biorąc to pod uwagę, rząd zdecydował się jakiś czas temu na wprowadzenie do rozliczeń podatkowych PIT ulgę prorodzinną. Taka ulga rodzinna miała stanowić poniekąd zachętę dla młodych rodzin do posiadania dziecka lub dzieci. Obecnie, deklaracja PIT rodziców może uwzględniać ulgę na dziecko, ale wyłącznie po spełnieniu założonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunków. PITy z ulgą prorodzinną złożą rodzice, których w ciągu roku podatkowego przynajmniej jeden dzień sprawowały opiekę lub wychowywały dziecko. Czy składając Pit drogą elektroniczną rodzice nadal będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko? Jak tego dokonać?

Czytaj więcej

Jak wypełnić roczny PIT w postaci e-deklaracji? Na co zwrócić uwagę?

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym jeszcze kilka lat temu podatnik zobowiązany był do dostarczenia fiskusowi papierowego druku rozliczenia podatkowego. Dziś roczny PIT może być składany zarówno w formie tradycyjnej, papierowej, jak i przez Internet. E-deklaracja jest prostą i szybką formą rozliczenia podatkowego. Pity w formie edeklaracji pozwalają na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym bez potrzeby wychodzenia z domu. Dziś zdecydowana większość deklaracji podatkowych, za pośrednictwem których rozliczają się osoby fizyczne, może być składana przez Internet. Dzięki temu podatnicy oszczędzają czas i siedząc w zaciszu własnego domu rozliczają się szybko z fiskusem. Otrzymują również potwierdzenie złożenia e-deklaracji. Jak przebiega cały proces rozliczenia przez Internet? Na co zwrócić szczególną uwagę wypełniając deklarację elektroniczną?

Czytaj więcej

E-deklaracje PIT 2015 szybki rządowy sposób na złożenie zeznania podatkowego. Przekonaj się!

2012 - w tym roku zeznania podatkowe wszystkich pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po raz pierwszy były wysłane wyłącznie w formie edeklaracji 2012, czyli w wersji elektronicznej.  ZUS jest pierwszą instytucją publiczną, która skorzystała z systemu edeklaracje na tak dużą skalę. E deklaracje PIT pozwolą w istotny sposób ograniczyć czasochłonność i pracochłonność procesu wysyłania do urzędów skarbowych ponad 50 tys. e-deklaracji PIT-11Edeklaracje umożliwiają archiwizowanie wszystkich PIT wysłanych w formie elektronicznej w bazie danych ZUS. Dzięki temu dostęp do nich będzie szybki i łatwy w każdym momencie, bez konieczności przeszukiwania papierowej teczki osobowej każdego pracownika.

Czytaj więcej