RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


EDeklaracja z ulgami podatkowymi

Możliwość składania rocznych deklaracji PIT przez Internet sprawia, że podatnik obecnie nie musi odwiedzać osobiście Urzędu Skarbowego ani składać na drukach podatkowych własnoręcznego podpisu, aby rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Roczne deklaracje podatkowe mogą być przesyłane w postaci e-Deklaracji szybko i sprawnie, a przede wszystkim wygodnie dla podatnika. Nie ma przeciwwskazań do tego, aby składać formularze PIT z ulgą podatkową. Roczne PITy z ulgami podatkowymi można z powodzeniem składać w Urzędzie Skarbowym osobiście, wysyłać je listownie, czy posługując się e-Deklaracją. Jak powinna wyglądać eDeklaracja z ulgami podatkowymi? Czy w ogóle w zeznaniu podatkowym rocznym wysyłanym fiskusowi przez program komputerowy można wykorzystać przysługujące podatnikowi ulgi?

 

Jak złożyć e-deklarację?

Zdecydowaną większość formularzy podatkowych, jakie są właściwe dla podatników na roczne rozliczenia podatkowe, można obecnie składać przez Internet, w formie e-Deklaracji. Podatnik nie musi przy tym korzystać z elektronicznego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Musi jedynie zweryfikować swoją tożsamość przy przesyłaniu rocznej deklaracji podatkowej przez Internet podając przychód z ubiegłorocznego rozliczenia podatkowego. Aby złożyć e-Deklarację wystarczy skorzystać z jednego z programów komputerowych, dostępnych w sieci internetowej, które krok po kroku przeprowadzają podatnika po kolejnych polach formularza podatkowego. Jednym z punktów wypełniania e-Deklaracji są ulgi i preferencje podatkowe. Nie ma problemu, aby podatnik wskazał w rozliczeniu rocznym PIT ulgi, do których ma prawo. Program wygeneruje dodatkowo załącznik, który będzie niezbędny do złożenia wraz z główną deklaracją PIT z ulgami podatkowymi.

Z jakich ulg można skorzystać w eDeklaracji?

eDeklaracja z ulgami podatkowymi składana jest na takich samych zasadach, jak w przypadku tradycyjnych, papierowych formularzy podatkowych. Można więc skorzystać w rozliczeniu rocznym PIT z ulg podatkowych, w przypadku których podatnik spełnia wszystkie warunki ich zastosowania. Rozliczenie roczne podatnika będzie mogło uwzględnić największą liczbę ulg i preferencji podatkowych, jeśli będzie sporządzane na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Rozliczenie z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 18 i 32% pozwala na zastosowanie wielu ulg, a jednocześnie na to, aby PIT podatnika został złożony:

  • Wspólnie ze współmałżonkiem,
  • Jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko.

Podatnik rozliczając się z fiskusem na podstawie rocznego zeznania podatkowego PIT może skorzystać z jednej lub kilku, następujących ulg:

  • Ulgi na dziecko,
  • Ulgi na Internet,
  • Ulgi na nowe technologie,
  • Ulgi rehabilitacyjnej, w tym ulgi na leki,
  • Na darowizny,
  • Ulgi odsetkowej,
  • Ulgi meldunkowej lub mieszkaniowej, itp.

Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik posługuje się eDeklaracją z ulgami podatkowymi, czy tradycyjnym formularzem rozliczenia podatkowego, składanym osobiście w Urzędzie Skarbowym czy listownie, za pomocą listu poleconego. Podatnicy posługując się rocznym PIT z ulgami podatkowymi, przesyłając go przez Internet, mogą też odpisać w rozliczeniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym wypadku podatnik ani nic nie traci, ani nic nie zyskuje. 


Tematyka

Zobacz również

PIT-37 poz. 130 - co wpisać?

Osoby pozyskujące w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32%, za pośrednictwem płatnika, wypełniają roczne zeznanie podatkowe zwykle z zastosowaniem formularza PIT-37. Jest on przeznaczony między innymi dla szerokiej grupy pracowników etatowych i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Istnieje możliwość złożenia formularza PIT-37 na preferencyjnych zasadach, łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Kto jeszcze posłuży się przy okazji rozliczania z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z formularza PIT-37? Co podatnik powinien wpisać do deklaracji w pozycji 130?

Czytaj więcej

Czy dodatek pielęgnacyjny rozliczamy ze skarbówką? Program PITy 2015 prostuje wątpliwości

W naszym kraju w dalszym ciągu umowa o pracę i wynagrodzenia minimalne są zdecydowanie wyższe niż na przykład kwoty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opieki nad chorym, wymagającym stałego nadzoru i troski. Tak kwoty, to dodatek pielęgnacyjny, który często oznacza ciężką pracę dla opiekuna – trudniejszą od np.: etatu w biurze. Tego typu świadczenia pobierają osoby, które opiekują się obłożnie chorymi, trwale nie zdolnymi do samodzielnego funkcjonowania. Może to być rodzic, dziecko, brat lub siostra lub opiekun prawny.

Czytaj więcej

Informacje o podatniku potrzebne do e-deklaracji - PITy 2015 Program źródłem danych do rozliczenia rocznego

Rozliczenie roczne 2015 wymaga wyboru odpowiedniej deklaracji podatkowej, za pośrednictwem której podatnik rozliczy się z Urzędem Skarbowym z uzyskanych w ciągu roku podatkowego dochodów. Należy powiedzieć, że w druku pit 2015 podawane są informacje o danych osobowych podatnika, jak i informacje o jego dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Wszystkie te dane podatnik otrzymuje od płatnika na odpowiednim druku informacji podatkowej, o ile osiąga dochody za pośrednictwem płatnika. Pity 2015 program pomoże w uzupełnieniu wszystkich rubryk deklaracji PIT 2015 bez względu na to, w jakiej sytuacji znajduje się podatnik.

Czytaj więcej