RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Edeklaracja - sprawdź, jak to się robi

Obowiązkiem każdego podatnika, który w poprzednim roku podatkowym osiągał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest rozliczenie ich z fiskusem z tytułu podatku dochodowego. W tym celu podatnicy będący polskimi rezydentami podatkowymi, składają we właściwych względem ich miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, Urzędzie Skarbowym, rozliczenia PIT. Od kilku lat zamiast składać papierowe zeznania podatkowe, podatnicy mogą w większości przypadków przy rozliczaniu się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, posłużyć się elektroniczną deklaracją. Edeklaracja oszczędza czas podatnika i pozwala na wygodne rozliczenie z fiskusem. Co więcej, edeklaracja podatkowa przydatna będzie także dla przedsiębiorców, będących aktywnymi podatnikami podatku VAT. Jak wypełnić edeklarację podatkową, aby poprawnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym?

 

Jakie deklaracje można złożyć zdalnie?

Edeklaracja podatkowa może zostać złożona na tych samych zasadach, jak tradycyjne, papierowe rozliczenie roczne. Podatnik może w ramach elektronicznego zeznania podatkowego skorzystać z preferencji podatkowych, ulg i odliczeń, w przypadku których podatnik spełnia wszystkie warunki, do ich zastosowania. Edeklarację podatkową można złożyć wspólnie ze współmałżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Kilka lat temu elektroniczne rozliczenia podatkowe znajdowały się już w użyciu, ale mało który podatnik rzeczywiście z nich korzystał. Było to spowodowane tym, że fiskus wymagał uwierzytelnienia rozliczenia rocznego w formie edeklaracji podatkowej kwalifikowalnym, certyfikowanym podpisem elektronicznym. Dziś nie jest to już potrzebne. Wystarczy znać wysokość przychodu podatnika z poprzedniego roku podatkowego, aby skutecznie rozliczyć się przez Internet z Urzędem Skarbowym.

Jako e-deklarację podatkową można złożyć rozliczenia roczne wypełniane z wykorzystaniem druków:

  • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-38  przeznaczony dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
  • PIT-39 przeznaczony dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.

Nie tylko PIT

Podatnicy w Polsce posługując się edeklaracją podatkową mogą rozliczyć się z fiskusem nie tylko z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Przez Internet do Urzędu Skarbowego mogą również przesłać inne formularze druków podatkowych, w tym:

  • VAT-7 - deklarację dla podatku od towarów i usług,
  • CIT-8 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
  • PCC-3 - deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

To tylko niektóre z licznych zeznań i deklaracji podatkowych, jakie obecnie można wygodnie złożyć na ręce fiskusa w trybie zdalnym, bez konieczności odwiedzania Urzędu Skarbowego.


Tematyka

Zobacz również

Rozliczenie podatkowe przez Internet - eDeklaracja PIT 2015

Jeszcze do niedawna wysyłanie rozliczeń podatkowych PIT przez Internet, w trybie zdalnym, było dostępne dla niewielkiej rzeszy podatników w Polsce. Niewielki procent rozliczeń rocznych trafiał do Urzędu Skarbowego właśnie za pośrednictwem systemu eDeklaracji. Było to spowodowane tym, że aby wysłać rozliczenie podatkowe przez Internet należało posiadać certyfikowany, kwalifikowany podpis elektroniczny, który kosztuje około 200 zł na rok. Przeciętny podatnik nie chciał wysyłać rozliczenie Pit przez Internet z uwagi na konieczność poniesienia z tego tytułu pewnych kosztów. Obecnie nie trzeba już mieć podpisu elektronicznego, aby wysłać PIT zdalnie, w trybie online. eDeklaracja PIT 2015 może zostać przesłana fiskusowi przez Internet przez większość podatników, o ile znają oni swoją sumę przychodów wykazanych w ubiegłorocznej deklaracji podatkowej. Wygoda zastosowania eDeklaracji sprawia, że coraz więcej Polaków przekonuje się co do tego, aby rozliczyć sie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych właśnie w ten sposób. Jak tego dokonać?

Czytaj więcej

Przy rozliczeniu PIT 2015 programem skorzystaj z ulgi nielimitowanej

Otrzymywanie prezentów od bliskich jest bardzo popularne. Mogą one mieć zarówno formę rzeczową, jak i pieniężną. Prezenty, niezależnie od tego, jaką mają postać, są traktowane przez prawo podatkowe jako darowizny. Sposób opodatkowania darowizn i spadków jest zależny od stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. W bardzo wielu przypadkach, dla darowizn obowiązuje tzw. ulga nielimitowana, która umożliwia uniknięcie konieczności płacenia podatku. Trzeba jednak pamiętać, że czasem skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe tylko po dopełnieniu określonych formalności, a nieprzestrzeganie procedury uprawniającej do zwolnienia może skutkować koniecznością zapłacenia podatku. Żadne działania nie muszą być wykonywane, jeżeli darowizna/prezent/spadek jest przekazywany przez małżonków posiadających wspólność majątkową, a także przez rodziców dziecku, pod warunkiem, że jest to w stosunku do dziecka świadczenie o charakterze alimentacyjnym.

Czytaj więcej

Rozlicz swój PIT-37 za darmo z programem PITy 2015

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że od 1 stycznia 2016 do końca kwietnia 2016 podatnicy będą musieli, jak co roku złożyć rozliczenie roczne 2015. Chociaż nie należy to do przyjemnych obowiązków podatnika, ale pit 2015 trzeba złożyć w terminie i nie odwlekać tej chwili na ostatni moment. Nieterminowe składanie zobowiązań podatkowych może kosztować podatnika bardzo wiele. Między innymi wiąże się to z karami finansowymi, gdyż fiskus domniemuje, że przez takie działanie chcemy go wprowadzić w błąd lub działać na jego szkodę. Dlatego koniecznie musimy zwrócić uwagę, aby pity 2015 dotarły do fiskusa przed tak zwaną godziną „0”. Jak pokazują statystyki przeprowadzane podczas każdego rozliczenia rocznego 2015 najczęściej składanym przez podatników pitem jest druk PIT-37. Dzieje się tak dlatego, że jest to dokument, który może wypełniać najwięcej pracujących grup społecznych. Po druk PIT-37 mogą sięgać wszyscy podatnicy, którzy swoje dochody otrzymywali z innych źródeł niż działalność gospodarcza, pod warunkiem, że były opodatkowane na zasadach ogólnych - według skali podatkowej.

Czytaj więcej