RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


EDeklaracja PIT - wygodna, ale czy tak samo skuteczna?

Podatnik uzyskujący dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w danym roku kalendarzowym, musi rozliczyć się z nich z fiskusem, składając rozliczenie roczne. Formularze podatkowe można osobiście zanieść do Urzędu Skarbowego, właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika, albo przesłać je Pocztą Polską, listem poleconym na adres urzędu. Można też skorzystać z systemu e-Deklaracji podatkowych. Pity przez internet pozwalają na szybkie rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Bez wychodzenia z domu eDeklaracja PIT podatnika trafia w jednym momencie do Urzędu Skarbowego, dlatego w praktyce można ją złożyć nawet o godzinie 23:59 w dniu 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, aby została ona złożona poprawnie i nie narażała podatnika na przykre konsekwencje podatkowo-skarbowe. Czy jednak posługując się elektronicznym formularzem podatkowym zawsze w pełni skutecznie będziemy mogli rozliczyć się z fiskusem z tytułu uzyskiwanych w poprzednim roku podatkowym przychodów?

 

Powszechność systemu e-deklaracji

Co roku coraz więcej polskich podatników decyduje się na złożenie swoich rocznych rozliczeń Pity przez internet. Osoby te unikają marnotrawienia czasu na kolejki w Urzędach Skarbowych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, eDeklaracja PIT będzie traktowana przez fiskusa dokładnie w ten sam sposób, jak papierowy formularz - złożony w urzędzie osobiście lub wysłany pocztą. Obecnie, jak podaje Urząd Skarbowy, w 2014 roku z możliwości złożenia PIT-ów przez internet, z wykorzystaniem systemu edeklaracji podatkowych, zdecydowało się ponad 4 mln podatników. Na upowszechnienie elektronicznych formularzy podatkowych wpłynęło niewątpliwie to, że obecnie nie potrzeba już elektronicznego podpisu z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym, aby złożyć PIT przez internet. Wystarczy wypełnić odpowiedni druk PIT w programie komputerowym online, aby móc skutecznie złożyć go w ten sposób na ręce fiskusa. W chwili obecnej podpis elektroniczny nie jest wymagany, ale podatnik dla potwierdzenia swojej tożsamości musi wpisać w programie do wypełniania e-Pitów wysokość swojego przychodu, który został uzyskany w poprzednim roku podatkowym. Wpisując odpowiednią sumę w formularzu elektronicznym można rozliczyć się bez obowiązku składania osobistej wizyty w urzędzie. Skraca to czas niezbędny podatnikowi do rozliczenia się z fiskusem.

Formularze PIT przez internet

Zdecydowana większość druków PIT, jakimi posługują się polscy podatnicy co roku, przy okazji rozliczeń z fiskusem, dostępna jest do wypełnienia w trybie online. Druki Pity przez internet mogą składać zarówno indywidualni podatnicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści, osoby samotnie wychowujące dziecko, jak również małżonkowie. Edeklarację podatkową złożą osoby, które posługują się przy rozliczeniu rocznym takimi drukami jak:

  • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-38  przeznaczony dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
  • PIT-39 przeznaczony dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.

Jak dotychczas płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. pracodawcy nie mają możliwości składania przez internet informacji podatkowej dla podatnika i fiskusa, o wysokości osiągniętego w ubiegłym roku dochodu i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy. Dlatego przykładowo PIT-11 musi być składany osobiście lub listem poleconym.

Nie można też w trybie online złożyć oświadczenia o tym, że jeden z małżonków rozlicza się na wspólnej deklaracji z mężem lub żoną w jego lub jej Urzędzie Skarbowym.

UPO potwierdzeniem

Wielu podatników wyraża obawę, czy przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej formularz PIT rzeczywiście trafi do adresata, czyli ich Urzędu Skarbowego. Niemniej, podstawą do udowodnienia, że PIT przez internet rzeczywiście został złożony jest tzw. UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które w formie elektronicznej podatnik otrzymuje na swój adres e-mail po złożeniu poprawnie edeklaracji PIT.


Tematyka

Zobacz również

E-Deklaracje PITy - jak to się robi?

Istnieją trzy możliwości dopełnienia obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Rozliczenie PIT wypełnione na odpowiednim dla danego podatnika formularzu podatkowym można złożyć osobiście we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym, wysłać je listem poleconym na Poczcie Polskiej lub wysłać Pit przez Internet. Jak sporządza się i przesyła fiskusowi e-Deklaracje PITy? Czy każdy polski podatnik może skorzystać z tego prostego sposobu na rozliczenie podatkowe?

Czytaj więcej

Czy wypełniając Edeklaracje, można skorzystać ze wszystkich ulg tak samo jak w papierowym PIT?

Podatnicy mają obecnie możliwość rozliczenia się z fiskusem przez Internet z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie rozliczenie podatkowe dokonywane jest na takich samych zasadach jak papierowy PIT. Rozliczenia roczne PITy drogą elektroniczną można składać zawsze, o ile dostępne są odpowiednie druki edeklaracji podatkowych, a podatnik może zweryfikować swoją tożsamość na podstawie ubiegłorocznej kwoty przychodów. W przeciwnym wypadku nie będzie mógł posłużyć się e-deklaracją podatkową, tylko papierowym drukiem rozliczenia podatkowego. Edeklaracje podatkowe z powodzeniem mogą być złożone z zastosowaniem ulg podatkowych. Ulgi w PIT elektronicznym lub papierowym rozlicza się w taki sam sposób.

Czytaj więcej

Czy w deklaracji PIT drogą elektroniczną można skorzystać z ulgi rodzinnej?

Wychowywanie dziecka wiąże się z koniecznością łożenia na jego utrzymanie. Biorąc to pod uwagę, rząd zdecydował się jakiś czas temu na wprowadzenie do rozliczeń podatkowych PIT ulgę prorodzinną. Taka ulga rodzinna miała stanowić poniekąd zachętę dla młodych rodzin do posiadania dziecka lub dzieci. Obecnie, deklaracja PIT rodziców może uwzględniać ulgę na dziecko, ale wyłącznie po spełnieniu założonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunków. PITy z ulgą prorodzinną złożą rodzice, których w ciągu roku podatkowego przynajmniej jeden dzień sprawowały opiekę lub wychowywały dziecko. Czy składając Pit drogą elektroniczną rodzice nadal będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko? Jak tego dokonać?

Czytaj więcej