RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


EDeklaracja dla początkujących - mini poradnik

Pomimo faktu, że eDeklaracje są składane coraz częściej w polskich Urzędach Skarbowych, wielu podatników obawia się nimi posługiwać w momencie wypełniania swoich deklaracji Pity. Wolą wysłać papierowy druk PIT listem poleconym na adres urzędu, albo zanieść rozliczenie roczne osobiście fiskusowi. Niemniej, elektroniczne deklaracje podatkowe dają oszczędność czasu. Nie trzeba nigdzie chodzić, tylko można bezpośrednio z domu lub z biura własnej firmy wypełnić rozliczenie roczne, dołączyć do niego odpowiednie załączniki, a następnie wysłać je pocztą elektroniczną do fiskusa. Przedstawiamy poradnik, który śmiało mógłby nosić tytuł „EDeklaracja dla początkujących”. Nasz zbiór wskazówek powinien pomóc każdemu podatnikowi, który nie do końca wie, jak wypełnić e-rozliczenie podatkowe i wysłać je fiskusowi w trybie online.

 

Jak stworzyć edeklarację podatkową?

Edeklaracja podatkowa jest wypełniana w tożsamy sposób jak rozliczenie roczne w tradycyjnej, papierowej formie. Nie trzeba więc dysponować żadną specjalistyczną wiedzą, aby moc się nią posłużyć. Co więcej, kreator edeklaracji PIT pozwala w wygodny, szybki i prosty sposób wypełnić poprawnie rozliczenie roczne podatnika. Wystarczy odpowiadać na pytania i wybierać odpowiednie opcje prezentowane przez program komputerowy lub aplikację online. Takie narzędzia możemy znaleźć z łatwością w sieci internetowej. Często nie trzeba nawet instalować na dysku swojego komputera takiego programu, aby móc wypełnić edeklarację roczną i następnie wysłać ją pocztą mailową do Urzędu Skarbowego.

W elektronicznym formularzu PIT podatnik nie umieszcza swojego podpisu odręcznego, tylko program weryfikuje tożsamość danej osoby za pośrednictwem kwoty przychodu z poprzedniej deklaracji podatkowej. Jeśli kwota ta się zgadza, rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego zostanie złożone skutecznie i poprawnie.

Potwierdzenie złożenia formularza podatkowego

Najwięcej podatników obawia się, że składając rozliczenie PIT przez Internet, nie dotrze ono do adresata. Nie trzeba mieć takich obaw, bowiem przy wysyłce pocztą elektroniczną deklaracji Pity do fiskusa każdy podatnik uzyskuje tzw. UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, również w formie elektronicznej. Wystarczy, że zachowamy dokument na wypadek kontroli. Jeśli fiskus zarzuciłby nam, że nie dokonaliśmy wymaganego rozliczenia podatkowego trzeba przedstawić UPO urzędnikom i to wystarczy, aby odsunąć od siebie jakiekolwiek podejrzenia dotyczące braku wypełnienia obowiązku podatkowego.

Kto może rozliczać się przez Internet?

W zasadzie w przeważającej większości podatnicy mogą posłużyć się elektroniczną deklaracją roczną w celu rozliczenia się z fiskusem z dochodów lub przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jakie zostały przez nich pozyskane w poprzednim roku podatkowym. Wśród formularzy PIT, jakie można składać przez Internet, wymienia się:

  • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-38  przeznaczony dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
  • PIT-39 przeznaczony dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.

Deklaracje elektroniczne z ulgami podatkowymi

Podatnicy posługujący się przy rozliczaniu z fiskusem elektronicznym rozliczeniem podatkowym mogą wykorzystać przysługujące im ulgi i odliczenia roczne. Mogą składać PIT łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W elektronicznej deklaracji rocznej można skorzystać z ulg podatkowych - ulgi na darowiznę, ulgi prorodzinnej, ulgi na Internet, ulgi budowlanej czy mieszkaniowej, ulgi na rehabilitację i innych ulg podatkowych. Dodatkowo, podatnik może przekazać w e-deklaracji podatkowej 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz skorzystać z kwoty wolnej od podatku.


Tematyka

Zobacz również

Formularze Pity główne i załączniki - czym się różnią

Podatnicy muszą składać formularze Pity chcąc wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Każdy podatnik wybiera takie PITy główne, które są zgodne z wybraną lub narzuconą im metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, deklaracje główne mogą mieć odpowiednie PITy załączniki, które pozwalają między innymi na skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych. Czym różnią się między sobą załączniki i PITy główne?

Czytaj więcej

Na co zwrócić uwagę podczas wypełniania e-Deklaracji?

Możliwość wysyłania PIT przez Internet jest wygodną opcją dla podatników, którzy nie muszą stać w długich kolejkach w Urzędach Skarbowych w okresie rozliczenia podatkowego. Zwykle pod koniec kwietnia w Urzędach ustawiały się bardzo długie kolejki do złożenia deklaracji podatkowej, w których niekiedy trzeba było stać nawet po kilka godzin, aby skutecznie złożyć poprawne rozliczenie podatkowe. Dziś to programy komputerowe mogą sprawdzić czy nasza e-Deklaracja jest formalnie poprawna. Także przez Internet można wysłać fiskusowi swoje rozliczenie podatkowe, wraz z wymaganymi załącznikami. Trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych sprawach, aby wysłana e-Deklaracja nie wymagała później korekty i żeby podatnik nie był do niej wzywany przez Urząd Skarbowy.

Czytaj więcej

Komornik "wszedł mi na pensję" - jakie rozliczenie podatkowe Pit?

Z komorniczym zajęciem wynagrodzenia mamy do czynienia wówczas, gdy pracownik nie otrzymuje pełnej kwoty swojej pensji, ponieważ jej część jest przejmowana przez komornika na poczet spłaty zadłużenia pracownika. Jednak takie zajęcie, zwane popularnie „wejściem na pensję”, jest możliwe pod pewnymi warunkami. Przepisy kodeksu pracy określają również wysokość kwoty, którą jednorazowo może zająć komornik. O egzekucji komorniczej musi być powiadomiony pracownik, a także pracodawca, ponieważ to on będzie przekazywał bezpośrednio wierzycielowi lub komornikowi kwotę podlegającą egzekucji. Za moment powiadomienia uważa się moment doręczenia pracodawcy informacji o egzekucji wynagrodzenia. Od tej chwili pracodawca nie może wypłacić pracownikowi całej należnej mu pensji. Jednak aby część pensji trafiła na konto wierzyciela lub komornika, muszą zostać spełnione dwa warunki: Powiadomienie o egzekucji musi dotrzeć do pracodawcy zanim wypłacił on pensję pracownikowi i dłużnik musi być pracownikiem pracodawcy, do którego komornik dostarczył informację. Jeżeli na przykład dłużnik otrzymał wypłatę 1 kwietnia, a komornik 3 kwietnia powiadomił pracodawcę, że rozpoczyna egzekucję z wynagrodzenia dłużnika, pracodawca nie może zażądać od pracownika zwrotu wypłaconej mu pensji.

Czytaj więcej

PITy 2015 Program do pobrania - kiedy chcę przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego

Podatnik w deklaracji podatkowej pit 2015 wylicza podatek należny fiskusowi. Musi on go odprowadzić od swoich dochodów. 1% tego podatku może on przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wypełniając rozliczenie roczne w pity 2015 programie podatnik uzyska wykaz wszystkich organizacji, z jakich może wybrać jedną, które przekaże jeden procent podatku.

Czytaj więcej