RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


E-Deklaracje PITy - jak to się robi?

Istnieją trzy możliwości dopełnienia obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Rozliczenie PIT wypełnione na odpowiednim dla danego podatnika formularzu podatkowym można złożyć osobiście we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym, wysłać je listem poleconym na Poczcie Polskiej lub wysłać Pit przez Internet. Jak sporządza się i przesyła fiskusowi e-Deklaracje PITy? Czy każdy polski podatnik może skorzystać z tego prostego sposobu na rozliczenie podatkowe?

 

Powszechność rozliczeń przez internet

Z roku na rok w Polsce coraz więcej podatników korzysta z możliwości rozliczenia się z fiskusem z wykorzystaniem e-Deklaracji PITy, składanych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2016 roku przy składaniu rozliczeń rocznych za rok 2015 z takiej możliwości skorzysta szacunkowo około 7,5 mln Polaków. Świadczy to o tym, jak bardzo powszechne są e-deklaracje roczne.

Większość podatników może się nimi posłużyć przy rozliczaniu ubiegłorocznych dochodów lub przychodów objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wszyscy polscy rezydenci podatkowi, którzy mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub centrum interesów osobistych i gospodarczych w Polsce, muszą rozliczyć się z polskim fiskusem z ogółu swoich przychodów lub dochodów, bez względu na wybraną metodę opodatkowania oraz typ źródła dochodów - krajowych i zagranicznych.

Rozliczenie podatkowe roczne można wypełniać z wykorzystaniem tradycyjnej formy papierowej formularza podatkowego, co wymusza albo osobistą wizytę podatnika w urzędzie lub wysłanie rozliczenia rocznego listem poleconym na poczcie tradycyjnej.

Alternatywą pozostaje możliwość posłużenia się rozliczeniem rocznym przez Internet. Jest to znacznie bardziej wygodna forma rozliczenia, ponieważ nie wymaga od podatnika wizyty w Urzędzie Skarbowym. Nie tracąc czasu na wizyty w urzędzie czy na poczcie, podatnik wypełnia poprawnie swoje rozliczenie w kreatorze online, a następnie z wykorzystaniem własnej poczty elektronicznej wysyła je do fiskusa. Proces rozliczenia i dostarczenia e-deklaracji PITy fiskusowi przebiega szybko i sprawnie, a program komputerowy może sprawdzić poprawność wypełnienia e-deklaracji. Podpowie on, jakie wartości czy informacje wpisać w poszczególnych polach rozliczenia rocznego, a ponadto wskaże, z jakich ulg i preferencji podatkowych podatnik mógłby skorzystać. Jeśli spełnia on wymagania do zastosowania danego odliczenia, program od razu podsuwa mu właściwy załącznik do głównej deklaracji podatkowej, jaki obowiązkowo musi wypełnić i złożyć wraz z nią do Urzędu Skarbowego.

Obecnie zdecydowana większość deklaracji rocznych, w tym najbardziej popularne formularze PIT-37 i PIT-36, może być składana przez Internet.

Jak przebiega elektroniczne rozliczenie?

Po uruchomieniu na swoim komputerze programu do wypełniania elektronicznych zeznań PIT, podatnik powinien postępować zgodnie ze wskazaniami kreatora rozliczeń albo samodzielnie wypełnić wygenerowany formularz PIT, wpisując do niego odpowiednie dane.

Podatnik może złożyć edeklarację podatkową w trybie zdalnym, przy okazji korzystając z przysługujących mu preferencji. Może rozliczyć się na zasadach:

  • łącznie ze współmałżonkiem, składając jeden formularz PIT roczny,
  • łącznie z dzieckiem, jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

PIT w formie edeklaracji nie ogranicza możliwości skorzystania przez podatnika z licznych ulg i odliczeń podatkowych - podobnie do wypełniania przez podatnika rozliczenia PIT w postaci tradycyjnej, czyli papierowej.

Aby podatnik mógł rozliczyć się przez Internet i złożyć edeklarację podatkową, nie musi już dysponować podpisem elektronicznym, co jest sporym udogodnieniem. Weryfikacja jego tożsamości nastąpi na podstawie tego, iż na końcu wypełniania rozliczenia rocznego w kreatorze edeklaracji podatkowych podatnik wpisze w odpowiednie pole przychód z poprzedniego zeznania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli jest on zgodny z prawdą, rozliczenie roczne zostanie skutecznie złożone przez Internet.


Tematyka

Zobacz również

Dlaczego PITy przez Internet są godne polecenia?

Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii pojawiło się w powszechnym użyciu wiele programów i aplikacji komputerowych, często ułatwiających dokonywanie codziennych czynności. Wśród nich na pewno warto wymienić program do wypełniania rocznych rozliczeń podatkowych. Formularze PITy przez Internet wypełniamy w prostych i funkcjonalnych kreatorach online, a następnie wysyłamy gotowe rozliczenie podatkowe za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej do Urzędu Skarbowego. Wielu podatników korzystających z e-deklaracji rocznych chwali sobie taki tryb rozliczania z fiskusem. Dlaczego? Czy rzeczywiście PITy przez Internet są godne polecenia innym podatnikom, dotychczas przyzwyczajonym do konieczności dostarczania do Urzędu Skarbowego papierowych zeznań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Czy wypełniając Edeklaracje, można skorzystać ze wszystkich ulg tak samo jak w papierowym PIT?

Podatnicy mają obecnie możliwość rozliczenia się z fiskusem przez Internet z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie rozliczenie podatkowe dokonywane jest na takich samych zasadach jak papierowy PIT. Rozliczenia roczne PITy drogą elektroniczną można składać zawsze, o ile dostępne są odpowiednie druki edeklaracji podatkowych, a podatnik może zweryfikować swoją tożsamość na podstawie ubiegłorocznej kwoty przychodów. W przeciwnym wypadku nie będzie mógł posłużyć się e-deklaracją podatkową, tylko papierowym drukiem rozliczenia podatkowego. Edeklaracje podatkowe z powodzeniem mogą być złożone z zastosowaniem ulg podatkowych. Ulgi w PIT elektronicznym lub papierowym rozlicza się w taki sam sposób.

Czytaj więcej

Czy w formie eDeklaracji można składać wszystkie druki PITy?

Wprowadzenie w życie w Polsce możliwości rozliczania się z fiskusem przez internet spowodowało, że można dziś bez konieczności wychodzenia z domu wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec uzyskania w poprzednim roku podatkowym dochodów opodatkowanych PIT.  Podatnicy zastanawiają się często, czy wszystkie druki PITy można składać przez internet. Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie i czy eDeklaracja podatkowa może zostać skutecznie złożona na preferencyjnych warunkach ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku? Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości na tym polu, udzielając poniższych podpowiedzi.

Czytaj więcej