RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


E-deklaracje PIT 2015 szybki rządowy sposób na złożenie zeznania podatkowego. Przekonaj się!

2012 - w tym roku zeznania podatkowe wszystkich pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po raz pierwszy były wysłane wyłącznie w formie edeklaracji 2012, czyli w wersji elektronicznej.  ZUS jest pierwszą instytucją publiczną, która skorzystała z systemu edeklaracje na tak dużą skalę. E deklaracje PIT pozwolą w istotny sposób ograniczyć czasochłonność i pracochłonność procesu wysyłania do urzędów skarbowych ponad 50 tys. e-deklaracji PIT-11Edeklaracje umożliwiają archiwizowanie wszystkich PIT wysłanych w formie elektronicznej w bazie danych ZUS. Dzięki temu dostęp do nich będzie szybki i łatwy w każdym momencie, bez konieczności przeszukiwania papierowej teczki osobowej każdego pracownika.

 

Istotna jest również łatwość modyfikacji oprogramowania edeklaracji - szybko można je rozbudowywać o opcje przygotowywania kolejnych e deklaracji PIT, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ponadto edeklaracje pozwalają na monitorowanie statusu wysyłki dokumentów PIT każdego pracownika do urzędów skarbowych. W interfejsie tej aplikacji znajdują się informacje o tym, czy dokument został wysłany i czy został odebrany przez właściwy urząd.

Eliminacja konieczności wydruku i wysyłki papierowych dokumentów, w przypadku takiej instytucji jak ZUS zatrudniającej ponad 47 tys. osób pozwala na zwrot kosztów inwestycji w aplikację rozliczeniową w ciągu trzech miesięcy od jej zakupu.


Tematyka

Zobacz również

PIT 37 i wszystkie możliwe załączniki do niego - informacje o najpopularniejszym formularzu PIT

Jednym z najbardziej popularnych i najczęściej wykorzystywanych rocznych formularzy podatkowych jest PIT 37. Formularz PIT tego rodzaju składają wszystkie osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Pit-37 powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Załączniki do pit37 wypełniają wyłącznie ci podatnicy, który w swoim rozliczeniu rocznym korzystają z ulg i odliczeń podatkowych, na podstawie ustawy o PIT. Jakie to będą załączniki?

Czytaj więcej

PIT przez Internet po raz pierwszy w życiu

Wprowadzenie do obiegu rocznych deklaracji podatkowych w formie elektronicznej zrewolucjonizowało system rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych polskich podatników z fiskusem. Dziś zdecydowana większość obywateli uzyskujących jakiekolwiek dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym PIT ma możliwość wypełnienia przez internet swojego zeznania rocznego i wysłania go pocztą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. E-deklaracje podatkowe roczne stają się z roku na rok coraz bardziej powszechne i wypełniają je osoby posługujące się różnymi drukami podatkowymi. W jaki sposób podatnik powinien wypełnić i złożyć PIT przez Internet po raz pierwszy w życiu?

Czytaj więcej

Pit za rok 2015 opiekuna osoby starszej

Osoby starsze, mające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, często wymagają opieki całodobowej. Opiekunowie takich osób mogą skorzystać w PIT za rok 2015 z ulgi rehabilitacyjnej. Dzięki niej mogą one odliczyć od dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym, część z kosztów poniesionych na utrzymanie osoby starszej. PITy 2015 Program wskazuje, jakie warunki należy spełnić, aby opiekun osoby starszej skorzystał z ulgi rehabilitacyjnej w swoim rozliczeniu podatkowym.

Czytaj więcej