RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


E-Deklaracja a PIT-36 - rozliczenia Pity

Przedsiębiorcy przy rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składają na tym samym druku CEIDG-1 deklarację, w jaki sposób chcą w najbliższej przyszłości opodatkowywać swoje dochody lub przychody wypracowane z działalności firmy. Mają do wyboru opodatkowanie według skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Często opodatkowują się skalą podatkową, bowiem rozliczenia Pity składane w związku z takim opodatkowaniem mogą być dokonywane na szczególnych zasadach, to znaczy z zastosowaniem licznych ulg i preferencji podatkowych. Jeśli rzeczywiście przedsiębiorca opodatkowuje dochody według skali podatkowej, na zasadach ogólnych, zeznanie PIT roczne składa na druku PIT-36. Takie zeznanie podatkowe może być złożone przez podatnika osobiście w Urzędzie Skarbowym, albo przez Internet. E-Deklaracja podatkowa PIT-36 będzie rozliczana na dokładnie takich samych zasadach jak i inne rozliczenia PIT-36 w formie tradycyjnej, papierowej. Kto wypełnia PIT-36 i w jaki sposób?

 

Kto wypełnia PIT-36?

Zeznanie PIT roczne na druku PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągali dochody bez pośrednictwa podatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, a więc osiemnaście i trzydzieści dwa procent. Oznacza to, że takie rozliczenia Pity z poprzedniego roku podatkowego złożą w Urzędach Skarbowych w całej Polsce podatnicy, którzy samodzielnie opłacali od swoich dochodów zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przeważającej mierze będą to osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Jednakże PIT036 będzie niezbędny do wypełnienia także przez rodziców, którzy rozliczają dochody małoletnich dzieci na własnym druku podatkowym. Nawet jeśli formalnie powinni oni wypełnić Pity na drukach PIT-37, w takiej sytuacji wypełnią zeznanie podatkowe PIT-36, uwzględniając w nim również swoje dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dnia 26 lipca 1991 roku, deklaracje PIT-36 składają w Urzędzie Skarbowym podatnicy, którzy:

  • prowadzili najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawierając inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
  • korzystają z kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej,
  • są obowiązani do dokonania doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego,
  • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • sprzedali nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach 2007-2008,
  • osiągający dochody za granicą lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej,
  • posiadający źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Tryb rozliczenia

PIT-36 może być złożony jako e-Deklaracja podatkowa albo wydrukowany lub wypełniony na papierowym druku podatkowym i złożony osobiście bądź listownie do Urzędu Skarbowego odpowiedniego pod względem adresu zamieszkania podatnika czy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Takie zeznania roczne muszą trafić w ręce fiskusa do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, a podstawą opodatkowania dla PIT-36 jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.


Tematyka

Zobacz również

Korekta PIT 36 - poradnik

Rozliczenie PIT-36 to jeden z najbardziej popularnych druków podatkowych wypełnianych przez polskich rezydentów podatkowych. PIT 36 przeznaczony jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. Dochody te musieli ponadto uzyskiwać samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, co oznacza, że sami byli odpowiedzialni za obliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. PIT-36, podobnie jak i wszystkie inne formularze podatkowe, podlegają korekcie. Korekta PIT 36 dokonana może zostać podatnika na papierowym druku podatkowym lub z wykorzystaniem e-deklaracji. Jak powinna być dokonana korekta Pit w przypadku druku PIT-36?

Czytaj więcej

PIT-36 w pytaniach podatników

Uzyskując dochody opodatkowane skalą podatkową, bez pośrednictwa płatnika, podatnik ma obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem druku PIT-36. Druk ten powinien trafić w ręce fiskusa w terminie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Kto wypełnia takie zeznanie podatkowe i na jakich zasadach? Czy będzie ono umożliwiało rozliczenie się na preferencyjnych zasadach, z zastosowaniem ulg i odliczeń podatkowych?

Czytaj więcej

Korzystam z kredytu podatkowego prowadząc działalność - czy rozliczam się za pomocą PIT-36? Wskazówki w Programie PITy 2015

Kredyt podatkowy jest jedną z preferencji podatkowych przewidzianych w ustawie o PIT. Osoby rozpoczynające prowadzenie własnej działalności, mają możliwość zwolnienia z opłacania podatku dochodowego. Należny fiskusowi podatek, podatnik musi zwrócić w terminie kolejnych pięciu lat, bez doliczania do niego odsetek ustawowych. Dzięki kredytowi podatkowemu na początku funkcjonowania przedsiębiorstwa, kiedy koszty działalności na ogół są bardzo wysokie i przedsiębiorca musi własnej kieszeni dopłacać do nich, ulga w postaci kredytu podatkowego okazuje się być bardzo przydatna.

Czytaj więcej

Czym różni się druk PIT36 od PIT36-L

Wśród różnych druków podatkowych podobne są formularze PIT36-L oraz druk PIT36. Takie druki Pity wybierają odpowiednio podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym lub opodatkowanie skalą podatkową. Czym jeszcze druki te różnią się między sobą i kto będzie zobowiązany do ich wypełnienia?

Czytaj więcej

PIT-36 krok po kroku w PITy 2015 program, łatwo, szybko i bezbłędnie

PIT-36 z programem do rozliczania pitówUbiegłoroczne dochody na formularzu PIT-36 w programie do rozliczania pit powinny rozliczyć wszystkie osoby, które prowadziły działalność gospodarczą. Z naszego przewodnika dowiesz się, jak w kilka nminut wypełnić zeznanie podatkowe, wykorzystując program PIT-y 2015, który jest dostępny do pobrania za darmo z naszej strony internetowej.

Czytaj więcej