RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Dlaczego warto składać roczne PITy jako deklaracje przez Internet?

Większość podatników w Polsce ma możliwość złożenia PIT za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej, z wykorzystaniem dostępnych w sieci programów. Deklaracje przez Internet wypełniana jest przy komputerze, a podatnik może korzystać z wszelkich podpowiedzi umieszczonych w kreatorze rozliczenia podatkowego. Wszystko to powoduje, że roczne PITy można dziś bez trudu wypełnić samodzielnie i wywiązać się w ten sposób z obowiązku podatkowego wobec fiskusa, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dlaczego warto skorzystać z takiego sposobu na rozliczenie roczne PIT? Jakie korzyści dla podatnika są z nim związane?

 

Wygodne rozwiązanie dla każdego

Obecnie niemalże każdy podatnik będący polskim rezydentem podatkowym, przy wypełnianiu rocznego rozliczenia podatkowego, może posłużyć się elektronicznym drukiem podatkowym. Dzięki temu może rozliczyć się z fiskusem szybko i skutecznie.

Elektroniczne formularze PIT nie są niczym nowym na gruncie polskiej ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeszcze kilka lat temu nie cieszyły się one jednak większą popularnością z uwagi na fakt, że podatnik musiał dysponować podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, aby móc złożyć PIT online. Dziś taki podpis nie jest wymagany, ponieważ weryfikacja tożsamości podatnika wypełniającego e-deklarację podatkową jest kontrolowana w zgoła inny sposób. Wystarczy, aby w jednym z ostatnich kroków przy wypełnianiu PIT przez Internet, wpisać w deklaracji w wysokości ubiegłorocznego dochodu podatnika, który został wykazany we wcześniejszym PIT. Jeśli okaże się, że jego wysokość jest zgodna z tą, która jest zapisana w urzędzie skarbowym, PIT online zostanie złożony skutecznie, a podatnik tym samym bez konieczności wychodzenia z domu i stania w długich kolejkach w urzędzie skarbowym, dopełni obowiązku podatkowego wobec fiskusa.

Jakie PITy można złożyć w formie elektronicznej?

E-deklaracje podatkowe aktualnie są dostępne dla zdecydowanej większości podatników w Polsce. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim trybie rozliczają się oni z fiskusem. Mogą korzystać z rozliczenia za pośrednictwem skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Wśród druków podatkowych PIT, jakie można wypełnić w programach i aplikacjach do rozliczeń PIT przez internet, wymienić należy:

  • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-19A przeznaczony na rozliczenie osób duchownych,
  • PIT-40  przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika,
  • PIT-40A przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,
  • PIT-38 przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
  • PIT-39 przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Jak widać, zasięg osobowy podatników, rozliczających się z wykorzystaniem takich formularzy PIT, będzie bardzo szeroki. Jedynie niektóre informacje podatkowe nie można jeszcze składać online, ale w przyszłości i to może się zmienić.

Dlaczego warto wybrać e-deklarację podatkową?

Z roku na rok według statystyk prowadzonych przez urzędy skarbowe, przybywa Polaków, którzy przekonują się do elektronicznych rocznych rozliczeń podatkowych. Automatycznie skracają się kolejki, w których trzeba stać w urzędzie skarbowym, aby złożyć swoje zeznanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Można zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ nie trzeba już nikomu zlecać rozliczenia. Nawet osoba, która nie jest zaznajomiona z przepisami ustawy o PIT, dzięki kreatorom rozliczeń będzie mogła bez większych problemów wybrać odpowiedni dla siebie druk PIT, a następnie wypełnić go na podstawie uzyskanych od płatników podatku dochodowego informacji podatkowych lub własnej ewidencji księgowej.

E-deklaracje są traktowane przez fiskusa na równi z deklaracjami papierowymi, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby uprawnieni podatnicy składali je na preferencyjnych zasadach: łącznie ze współmałżonkiem, jako osoby samotnie wychowujące dziecko lub  zastosowaniem licznych ulg podatkowych, do których dana osoba ma prawo na mocy przepisów ustawy podatkowej.


Tematyka

Zobacz również

Czy status samotnego rodzica niweluje możliwość rozliczenia PIT przez Internet, czy nie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada kilka możliwości zoptymalizowania wysokości podatku należnego fiskusowi, zgodnie z prawem. Otóż, preferencyjne rozliczenie PIT złożą między innymi osoby samotnie wychowujące dzieci. Czy będą one mogły składać swoje PITy przez Internet, czy też posiadanie i jednocześnie korzystanie ze statusu samotnego rodzica niweluje możliwość rozliczania się w trybie online, przy użyciu poczty elektronicznej?

Czytaj więcej

Dlaczego PITy przez Internet są godne polecenia?

Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii pojawiło się w powszechnym użyciu wiele programów i aplikacji komputerowych, często ułatwiających dokonywanie codziennych czynności. Wśród nich na pewno warto wymienić program do wypełniania rocznych rozliczeń podatkowych. Formularze PITy przez Internet wypełniamy w prostych i funkcjonalnych kreatorach online, a następnie wysyłamy gotowe rozliczenie podatkowe za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej do Urzędu Skarbowego. Wielu podatników korzystających z e-deklaracji rocznych chwali sobie taki tryb rozliczania z fiskusem. Dlaczego? Czy rzeczywiście PITy przez Internet są godne polecenia innym podatnikom, dotychczas przyzwyczajonym do konieczności dostarczania do Urzędu Skarbowego papierowych zeznań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Dla kogo zeznanie Pit przez Internet, czyli tajemnice formularzy PITy - online

Od kilku lat w Polsce promowane są e-deklaracje podatkowe. Rozliczenia Pity online cieszą się wśród polskich podatników coraz większą popularnością. Na złożenie zeznania PIT w wersji online, według danych Urzędów Skarbowych w Polsce, zdecydowało się ponad 4 mln podatników. Nie ulega wątpliwości, że zeznania Pit przez Internet są wygodne w użyciu dla osób chcących rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ale jeszcze nie każdy podatnik będzie mógł rozliczyć się w trybie online w praktyce. Jakie formularze PITy dostępne są do złożenia do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem sieci internetowej?

Czytaj więcej

Deklaracja PIT przez Internet - dla kogo korzystna i wygodna, dla kogo nie?

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają nam na realizację wielu spraw urzędowych i obowiązków z tym związanych, przez Internet. Nie jest wymagana nasza osobista obecność w urzędzie. Nie inaczej jest w przypadku składania rocznych deklaracji podatkowych. Pity w formie deklaracji przez Internet mogą złożyć podatnicy, którzy rozliczają się na konkretnych, wskazywanych przez fiskusa formularzach, oraz znają wysokość swojego przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Taka wiedza i podanie wysokości dochodu ubiegłorocznego przy składaniu PIT przez Internet pozwala na odpowiednią weryfikację tożsamości podatnika i zastępuje podpis elektroniczny, który niegdyś był do tego celu wykorzystywany. Deklaracja PIT przez Internet jest wygodną formą rozliczenia podatkowego dla wielu podatników, ale chyba nie dla wszystkich. Kto powinien z niej skorzystać, a kto lepiej aby złożył swój PIT osobiście w Urzędzie Skarbowym?

Czytaj więcej

Czy pracodawca może przesłać mi przez internet PIT-11 do rozliczenia rocznego 2015?

czy pit można przesłać InternetemKażdy, kto w roku podatkowym uzyskuje jakikolwiek dochód, zobowiązany jest złożyć rozliczenie roczne 2015. W tym celu należy pobrać odpowiedni formularz PIT i zgromadzić wymagane do jego wypełnienia dokumenty. Aby prawidłowo wypełnić pit, potrzebne są przede wszystkim dane jak numer PESEL albo NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, niezbędny do zidentyfikowania podatnika przez właściwy urząd skarbowy, a także formularz PIT11. Druk ten przesyła nam pracodawca lub pracodawcy, u których pobieraliśmy wynagrodzenie w czasie trwania roku podatkowego, z jakiego będziemy się rozliczać. Formularz PIT-11 zawiera wszelkie informacje o naszych dochodach. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć go nam do końca lutego 2016, abyśmy mogli sporządzić swoje rozliczenie roczne 2015 i złożyć je w urzędzie w wymaganym terminie. Taki dokument (PIT11) trafia równocześnie do Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej