RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Deklaracja PIT drogą elektroniczną - wymogi ze strony fiskusa i inne formalności

Podatnicy w Polsce mają możliwość wygodnego rozliczania się z fiskusem na podstawie tzw. e-deklaracji podatkowych. Składanie Pit drogą elektroniczną nie wymaga spełnienia szczególnych warunków. Wymogi fiskusa sprowadzają się do tego, aby formularz był wypełniony poprawnie, a weryfikacja tożsamości podatnika przebiegła pozytywnie. Deklaracja PIT przez internet pozwala na szybkie i wygodne rozliczenie z fiskusem. Formalności podatkowe konieczne do dopełnienia są obecnie przy e-deklaracjach PIT znacznie mniej skomplikowane, niż jeszcze kilka lat temu.

 

Bez podpisu elektronicznego!

Przede wszystkim, podatnicy posługujący się e-deklaracjami podatkowymi i wysyłający Pit drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego, nie muszą umieszczać na deklaracji PIT swojego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym. Nie ma takiego obowiązku przy wszystkich formularzach podatkowych, jakie składane są w trybie online do Urzędów Skarbowych. Weryfikacja tożsamości podatnika odbywa się na nieco innych zasadach, a mianowicie podatnik dla potwierdzenia swojej tożsamości musi wpisać w programie do wypełniania PIT wysokość swojego przychodu, który został uzyskany w poprzednim roku podatkowym. Wpisując odpowiednią sumę w formularzu elektronicznym można rozliczyć się bez obowiązku składania osobistej wizyty w urzędzie. Skraca to czas niezbędny podatnikowi do rozliczenia się z fiskusem. Jeśli podatnik nie zna kwoty przychodu z poprzedniej deklaracji podatkowej będzie musiał dopełnić formalności podatkowych osobiście w Urzędzie Skarbowym, przesłać rozliczenie roczne pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź też posłużyć się podpisem elektronicznym, o ile taki posiada.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, Pit drogą elektroniczną będzie traktowany przez fiskusa dokładnie w ten sam sposób, jak papierowy formularz - złożony w urzędzie osobiście lub wysłany pocztą. W roku 2015 z możliwości wysłania PIT przez internet skorzystało ponad 4 mln podatników, jak wynikało z danych przekazanych do wiadomości publicznej przez Urząd Skarbowy.

Formalności podatkowe przy rozliczaniu się przez internet

Prócz konieczności weryfikacji tożsamości podatnika na podstawie kwoty ubiegłorocznego przychodu wskazanego w rozliczeniu rocznym, nie ma specjalnych formalności podatkowych, jakie należałoby dopełnić, aby podatnik mógł złożyć deklarację Pit drogą elektroniczną. Wymogi fiskusa w tym względzie są więc minimalne. Jeśli jednak podatnicy rozliczają się wspólnie przez internet, wówczas jeden z nich musi wysłać lub zanieść osobiście do swojego Urzędu Skarbowego stosowne pismo o rozliczeniu ze współmałżonkiem, na jednej deklaracji. Nie można takiego oświadczenia przesłać przez internet.

Druki Pity przez internet mogą składać zarówno indywidualni podatnicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści, osoby samotnie wychowujące dziecko, jak również małżonkowie. Edeklarację podatkową złożą osoby, które posługują się przy rozliczeniu rocznym takimi drukami jak:

  • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-38  przeznaczony dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
  • PIT-39 przeznaczony dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.

Na potwierdzenie złożenia deklaracji PIT w trybie online podatnik uzyskuje dokument UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (w formie elektronicznej).


Tematyka

Zobacz również

Umowa uaktywniająca a PIT 2015

Do niedawna większość niań w Polsce pracowała w tzw. szarej strefie, co oznaczało, że wykonywały one pracę bez żadnej umowy zawartej z rodzicami dziecka, jakim się opiekowały. Automatycznie nie miały opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W momencie, gdy chorowały, nie mogły liczyć na żadne świadczenia z ZUS. Obecnie podstawą zatrudniania niani może być umowa uaktywniająca. Na jej podstawie rodzic może zatrudnić daną osobę jako opiekunkę do dziecka i wypłacać jej wynagrodzenie. Czy dochody niani pozyskiwane w taki sposób podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy formularz PIT 2013 niani będzie musiał uwzględniać je do opodatkowania?

Czytaj więcej

Uwaga na termin rozliczeń rocznych - PITy 2015

Rozliczenia roczne za dany rok podatkowy muszą zostać wypełnione przez zobowiązanych do tego podatników, którzy następnie powinni dostarczyć swoje PITy 2015 do właściwego względem miejsca zamieszkania, Urzędu Skarbowego. W roku 2015 wprowadzono w życie nowe terminy na rozliczenia roczne, w związku z wymuszeniem na niektórych grupach podatkowych tego, aby ich deklaracje podatkowe były składane wyłącznie drogą elektroniczną. Korzystając z edeklaracji podatkowych PITy 2015 można zachować dotychczasowe, wydłużone terminy rozliczenia z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakich terminów powinni zatem dotrzymać poszczególni podatnicy w Polsce, rozliczając się z Urzędem Skarbowym z tytułu swoich przychodów i dochodów?

Czytaj więcej

W darmowym Programie PITy 2015 aktywne formularze zawsze na czas!

Obowiązek podatkowy wobec Urzędu Skarbowego zakłada, że każdy podatnik w Polsce, uzyskujący przychody opodatkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, złoży odpowiednią deklarację podatkową fiskusowi, we wskazanym w ustawie terminie. Rozliczenie roczne 2015 powinno zostać zadeklarowane w Urzędach Skarbowych do 30 kwietnia 2016 roku, o ile jest rozliczeniem np. na druku PIT 2015 – PIT-37 czy PIT-36. Niektóre druki PIT trzeba bowiem złożyć wcześniej, niż do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego. Podatnik może pobrać wszystkie druki PITy 2015 z darmowego programu komputerowego. PITy 2015 Program posiada zawsze aktualne formularze rozliczeń podatkowych dla różnych grup podatników.

Czytaj więcej

Sprawdź jak najłatwiej zapłacić podatek PIT 2015

Trwa akcja rozliczania podatku PIT z 2015 r. Do końca stycznia 2016 r. z fiskusem muszą się rozliczyć podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – PIT-28. Do końca kwietnia osoby, które opłacały podatek według skali PIT (ze stawkami 18 i 32 proc.) – PIT-36, PIT-37, przedsiębiorcy opodatkowani liniowym PIT – PIT-36L, osoby, które w 2012 r. sprzedały nieruchomość – PIT-39, czy inwestowały na giełdzie – PIT-38. Osoba, której nie stać na zapłacenie podatku dochodowego może zawnioskować o ulgę. Pismo w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia płatności lub umorzenia trzeba złożyć do urzędu skarbowego.

Czytaj więcej