RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy wypełniając Edeklaracje, można skorzystać ze wszystkich ulg tak samo jak w papierowym PIT?

Podatnicy mają obecnie możliwość rozliczenia się z fiskusem przez Internet z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie rozliczenie podatkowe dokonywane jest na takich samych zasadach jak papierowy PIT. Rozliczenia roczne PITy drogą elektroniczną można składać zawsze, o ile dostępne są odpowiednie druki edeklaracji podatkowych, a podatnik może zweryfikować swoją tożsamość na podstawie ubiegłorocznej kwoty przychodów. W przeciwnym wypadku nie będzie mógł posłużyć się e-deklaracją podatkową, tylko papierowym drukiem rozliczenia podatkowego. Edeklaracje podatkowe z powodzeniem mogą być złożone z zastosowaniem ulg podatkowych. Ulgi w PIT elektronicznym lub papierowym rozlicza się w taki sam sposób.

 

Tryb składania rozliczeń rocznych

Rozliczenia roczne PITy drogą elektroniczną, papierowe druki wysłane listem poleconym lub złożone osobiście w Urzędzie Skarbowym - na te trzy sposoby można rozliczyć się z fiskusem ze swoich ubiegłorocznych przychodów lub dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wygodnym sposobem na roczne rozliczenie podatkowe jest złożenie deklaracji pocztą elektroniczną. Edeklaracje podatkowe pozwalają na zaoszczędzenie czasu. Podatnik w trybie zdalnym może rozliczyć się skutecznie z fiskusem, w zaciszu własnego domu, posługując się elektronicznym formularzem druku podatkowego. Programy komputerowe służące do wypełniania rocznych rozliczeń podatkowych wyposażone są w kreator, który krok po kroku przeprowadza podatnika po kolejnych polach formularza podatkowego. Można więc - nie znając zasad rozliczenia - wypełnić zeznanie podatkowe roczne i następnie złożyć je do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego.

Jeszcze do niedawna elektroniczne rozliczenia podatkowe można było wysyłać do Urzędów Skarbowych tylko wówczas, gdy podatnik dysponował elektronicznym, certyfikowanym podpisem kwalifikowanym. Fakt, że podpis elektroniczny pociągał za sobą konieczność poniesienia pewnych kosztów, wielu podatników nie korzystało z możliwości składania rozliczeń rocznych PITy drogą elektroniczną. Obecnie nie potrzeba już posługiwać się podpisem elektronicznym, aby móc sprawnie rozliczać się z fiskusem przez Internet z ubiegłorocznych dochodów lub przychodów, z tytułu opodatkowania ich podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Deklaracje składane przez Internet

Obecnie można przesłać przez Internet do fiskusa większość popularnych rozliczeń podatkowych, w tym:

  • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-38  przeznaczony dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
  • PIT-39 przeznaczony dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.

Ulgi w deklaracjach podatkowych

Bez względu na to, czy podatnik wypełnia papierowy PIT, czy posługuje się edeklaracją roczną, może skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych, zakładając, że spełnia ustawowe warunki do ich zastosowania. Korzystanie z możliwości wysłania deklaracji PIT przez Internet nie powoduje ograniczenie prawa podatnika do ulg podatkowych. Można również składać edeklaracje na preferencyjnych zasadach, jako wspólne rozliczenie współmałżonków lub jako zeznanie podatkowe osoby samotnie wychowującej dziecko. Można w nich skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł, a także z możliwości przekazania 1% podatku należnego fiskusowi na rzecz wybranej przez siebie organizacji OPP.


Tematyka

Zobacz również

Dla kogo ulga na leki i na jakie leki - trudne PITy roczne

Ulgi podatkowe pozwalają na zmniejszenie obciążeń wynikających z tytułu podatku dochodowego należnego fiskusowi od podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem PIT. Jedną z ulg jest ulga na leki, która jest integralnym elementem ulgi rehabilitacyjnej. Jest ona przyznawana podatnikom na tożsamych zasadach. Kto skorzysta z ulgi na leki i jakie leki mogą być przedmiotem takiego odliczenia? Z ulgi rehabilitacyjnej korzystają osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, a jako że ulga na leki jest elementem ulgi rehabilitacyjnej, obowiązują przy niej podobne zasady. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, kto ma prawo ująć w rocznej deklaracji podatkowej ulgę na leki oraz jakie farmaceutyki kupowane w aptece mogą być odliczane w ramach takiej ulgi. Ulga na leki to element ulgi rehabilitacyjnej i osoby, które są uprawnione do zastosowania ulgi na rehabilitację mogą odliczać jednocześnie w swoich rocznych zeznaniach podatkowych wydatki na farmaceutyki. Prawo do ulgi na leki będą miały osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Według prawa podatkowego, za osoby niepełnosprawne uznaje się podatników posiadających orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności - lekkiego, umiarkowanego lub znacznego.

Czytaj więcej

Ulga dla krwiodawców

Zgodnie z polskim prawem krwiodawca może skorzystać z ulgi zmniejszającej wysokość podatku należnego. Warunek jest jeden – musi oddać krew bezpłatnie, kierując się ustawą o publicznej służbie zdrowia. W praktyce oznacza to, iż musi zostać zarejestrowany w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (PSK) oraz dysponować odpowiednim zaświadczeniem, potwierdzającym fakt honorowego krwiodawstwa. Podatnik, który nie spełnia obu tych warunków (np. sprzedał krew w celach zarobkowych lub zgodził się na jej pobranie w sytuacji kryzysowej ratującej ludzkie życie) – nie może skorzystać z powyższego odliczenia. Warto w tym miejscu wyjaśnić, iż oddanie krwi „na ratunek” w szpitalu publicznym jest interpretowane przez urząd skarbowy jako darowizna na rzecz takiej placówki, to zaś oznacza, iż nie można odliczyć jej od dochodu. Jeśli jednak szpital posiada status PSK i może dopełnić wszystkich formalności (czyli zarejestrować okazjonalnego krwiodawcę oraz wydać mu zaświadczenie), przetoczenie krwi „na ratunek” kwalifikuje podatnika do skorzystanie z ulgi. Dodajmy jeszcze, iż krwiodawca nie traci prawa do odliczenia, jeżeli odda krew konkretnej osobie (np. komuś z najbliższej rodziny). Musi jednak przekazać swoją darowiznę za pośrednictwem publicznej służby zdrowia.

Czytaj więcej

Ulgi na nowe technologie przy rozliczaniu programem PIT 2015

Do najważniejszych priorytetów stojących przed polską gospodarką należy dziś zaliczyć wykorzystanie nowych technologii dla poniesienia konkurencyjności tradycyjnych sektorów, a także wspieranie rodzimych firm sięgających po innowacyjne rozwiązania, będące efektem badań oraz prac rozwojowych. Jedną z metod umożliwiających realizację owych założeń jest obowiązująca od 2006 roku ulga inwestycyjna związana z wydatkami podatnika na nowe technologie. Istotą tej ulgi jest prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wszelkich wydatków, jakie przedsiębiorca poniósł na nabycie wiedzy technologicznej, umożliwiającej wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług. W praktyce oznacza to, iż ulga obejmuje nie tylko zakup wysoko specjalistycznych i innowacyjnych urządzeń, lecz również kupno wartości niematerialnych i prawnych (np. różnego typu programów i licencji).

Czytaj więcej

Ulga meldunkowa w PIT 2015.

nieruchomość Czas kiedy będziemy zobligowani do złożenia naszych zeznań podatkowych w wybranych urzędach skarbowych zbliża się wielkimi krokami. Obowiązkiem podatkowym objęte są wszystkie osoby, które w tym roku uzyskiwały jakiekolwiek przychody. Rozliczenie roczne za 2015 rok  może być dokonywane na różne sposoby. Coraz rzadziej jednak podatnicy skłaniają się ku tradycyjnym metodom, polegającym na osobistym znoszeniu formularzy pit do urzędów skarbowych, a zamiast tego wykorzystują program do rozliczania pit. Ta prosta w obsłudze aplikacja komputerowa pozwala szybko i bezproblemowo dokonać rozliczenia. Program pozwala również na uniknięcie najbardziej powszechnych błędów, które często zdarzają się podczas ręcznego wypełniania pitów, co w konsekwencji może prowadzić do konieczności wystawienia korekty.Rozliczenie pit to nie tylko możliwość wykazania swoich dochodów, ale także skorzystanie z różnego rodzaju ulg oraz odliczeń, które sprawiają, że nasze stawki opodatkowania stają się bardziej przejrzyste i mają preferencyjny charakter (np. ulga internetowa czy ulga rehabilitacyjna).

Czytaj więcej