RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy w formie eDeklaracji można składać wszystkie druki PITy?

Wprowadzenie w życie w Polsce możliwości rozliczania się z fiskusem przez internet spowodowało, że można dziś bez konieczności wychodzenia z domu wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec uzyskania w poprzednim roku podatkowym dochodów opodatkowanych PIT.  Podatnicy zastanawiają się często, czy wszystkie druki PITy można składać przez internet. Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie i czy eDeklaracja podatkowa może zostać skutecznie złożona na preferencyjnych warunkach ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku? Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości na tym polu, udzielając poniższych podpowiedzi.

 

Upowszechnienie systemu edeklaracji

Podatnicy posługujący się eDeklaracjami podatkowymi mogą rozliczyć się skutecznie z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecnie juz ponad 4 mln podatników, jak podaje Urząd Skarbowy, skorzystało z możliwości złożenia formularzy podatkowych przez internet. Dzięki temu rozwiązaniu podatnicy uniknęli konieczności wysyłania tradycyjnego, papierowego rozliczenia PIT listem poleconym, czy przynoszenia go osobiście do Urzędu Skarbowego, co wiązało się często z obowiązkiem oczekiwania w długich kolejkach.

Jeszcze do niedawna złożenie eDeklaracji podatkowej było dostępne wyłącznie dla podatników posługujących się elektronicznym podpisem z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym. W chwili obecnej nie jest juz on wymagany, o ile podatnik zna wysokość swojego przychodu, który został uzyskany w poprzednim roku podatkowym. Wpisując odpowiednią sumę w formularzu elektronicznym, można rozliczyć się bez obowiązku składania osobistej wizyty w urzędzie. Skraca to czas niezbędny podatnikowi do rozliczenia się z fiskusem.

W zasadzie większość formularzy podatkowych można składać dziś przez internet. Druki PITy w formie eDeklaracji podatkowych składają indywidualni podatnicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści, osoby samotnie wychowujące dzieci, jak również małżonkowie. Zdecydowana większość podatników w Polsce ma możliwość skorzystania z systemu edeklaracji podatkowych. Można w ten sposób skutecznie złożyć w Urzędzie Skarbowym następujące druki PITy:

  • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-38  przeznaczony dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
  • PIT-39 przeznaczony dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.

Przez internet jak dotychczas nie składa się m.in. PIT-11, czyli informacji podatkowej dla podatnika i fiskusa o wysokości osiągniętego w ubiegłym roku dochodu i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy. Nie można też w trybie online złożyć oświadczenia o tym, że jeden z małżonków rozlicza się na wspólnej deklaracji z mężem lub żoną w jego lub jej Urzędzie Skarbowym.

Wytyczne dla edeklaracji

Podobnie do papierowych deklaracji podatkowych - także eDeklaracje należy składać do Urzędu Skarbowego w terminie założonym ustawą. Elektroniczne rozliczenie roczne nie jest opatrywane podpisem podatnika. Można w nim skorzystać z licznych ulg i preferencji podatkowych, kwoty wolnej od podatku, czy przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 


Tematyka

Zobacz również

Dlaczego PITy przez Internet są godne polecenia?

Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii pojawiło się w powszechnym użyciu wiele programów i aplikacji komputerowych, często ułatwiających dokonywanie codziennych czynności. Wśród nich na pewno warto wymienić program do wypełniania rocznych rozliczeń podatkowych. Formularze PITy przez Internet wypełniamy w prostych i funkcjonalnych kreatorach online, a następnie wysyłamy gotowe rozliczenie podatkowe za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej do Urzędu Skarbowego. Wielu podatników korzystających z e-deklaracji rocznych chwali sobie taki tryb rozliczania z fiskusem. Dlaczego? Czy rzeczywiście PITy przez Internet są godne polecenia innym podatnikom, dotychczas przyzwyczajonym do konieczności dostarczania do Urzędu Skarbowego papierowych zeznań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Czy jest możliwe, by jeden podatnik musiał złożyć kilka formularzy PITy 2015?

Z najprostszą w zasadzie formą rozliczenia podatkowego – spotykamy się w przypadku podatników wykonujących pracę zawodową na etacie. Ich roczne rozliczenie 2015 sporządzane jest na druku PIT-37. Mają oni również możliwość, aby ich formularze PITy 2015 zostały wypełnione i złożone we właściwym Urzędzie Skarbowym przez samych pracodawców, ale w takim przypadku podatnik nie może skorzystać z przysługujących mu odliczeń i ulg podatkowych. Znacznie lepiej jest więc wypełnić roczne rozliczenie 2015 samodzielnie. Pity 2015 Program okazuje się być bardzo pomocny przy sporządzaniu rocznej deklaracji podatkowej każdego podatnika, nie tylko tego, który pozyskuje dochody za pośrednictwem płatnika.

Czytaj więcej

Czy stratę rozliczamy jednorazowo? Roczne zeznanie podatkowe z Programem Pity 2015

Rozliczenie roczne 2015 uwzględniać powinno wszystkie przychody uzyskane przez podatnika w danym roku podatkowym, opodatkowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W PIT 2015 należy wskazać poniesione koszty uzyskania przychodów, odliczyć ulgi oraz uwzględnić dostępne dla podatnika preferencje podatkowe. W wypełnieniu każdej deklaracji podatkowej pomoże Program Pity 2015. Czym jest strata podatkowa? Jeśli w deklaracji podatkowej PIT 2015 podatnika przychody są niższe od kosztów ich uzyskania, zamiast dochodu, podatnik wykazuje w danym roku podatkowym poniesienie straty. Stratę nie można jednak rozliczyć jednorazowo, w jednej deklaracji podatkowej. Tryb jej rozliczenia wskazuje ustawa o PIT. Odpowiedzi na to, jak rozliczyć stratę podatkową udzieli również Program PITy 2015.

Czytaj więcej

Formularze podatkowe dostępne dla każdego w bezpłatnym Programie PITy 2015

Kiedy niebłagalnie zbliża się początek nowego roku, nieubłaganie zbliża się też termin naszego rozliczenia z urzędem skarbowym. A co za tym idzie i czas wypełniania formularzy podatkowych, na których sporządzamy rozliczenie roczne 2015. Do wyboru w chwili obecnej mamy dwie wersje druku pit 2015; formę papierową i jej opcję elektroniczną. O ile wersja elektroniczna daje nam nieograniczone możliwości poprawy, czy też zmiany naszego zeznania rocznego, o tyle papierowe odpowiedniki formularzy podatkowych w przypadku konieczności poprawek, przysporzą nam jedynie problemu. A to za sprawą konieczności ponownego przepisania naszego druku Pit 2015.

Czytaj więcej