RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy pracując na umowę zlecenia rozliczam się na PIT-37?

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, która może zostać zawarta pomiędzy zleceniobiorcą (pracownikiem) a zleceniodawcą (pracodawcą) w ściśle określonych w Kodeksie cywilnym przypadkach. Pozyskiwane z tytułu takiej  umowy dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dlatego zleceniobiorcy muszą składać swoje rozliczenia PIT. Zestawienie podatkowe roczne osoby, która pozyskiwała dochody z umowy zlecenie, musi zostać złożone w tym samym terminie, co i inne rozliczenia, np. pracowników. Czy w przypadku zleceniobiorców właściwym wyborem w zakresie druków PIT będzie PIT-37?

 

Praca na umowę zlecenie

Jeśli w poprzednim roku podatkowym wykonywałeś pracę na podstawie umowy zlecenie, to miałeś podpisaną z pracodawcą umowę cywilnoprawną. Wszelkie warunki jej zawierania i realizowania zawarte są w Kodeksie cywilnym. Poprzez umowę zlecenie, zgodnie z art. 734 Kodeksu cywilnego, przyjmujący zlecenie, czyli pracownik, zobowiązuje się do uiszczenia ustalonego w umowie wynagrodzenia. Umowa taka może stanowić podstawę do zlecania pracy pracownikom. W takim wypadku pracodawca występuje jednocześnie w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Płaci także pracownikowi - zleceniobiorcy wynagrodzenie, według ściśle ustalonej na podstawie zawartej umowy stawki. Jeśli nie została ona doprecyzowana na mocy umowy, będzie ci się należało wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej typowi wykonanej pracy i stopniu twojego zaangażowania w jej wykonanie.

Twoje wynagrodzenie, czyli dochód zleceniobiorcy z tytułu wykonanej należycie umowy zlecenie, jest objęty opodatkowaniem  podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dlatego powinieneś wykazać taki przychód w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym PIT.

Jak rozliczyć dochód z umowy zlecenie?

Musisz wiedzieć, że dochód pozyskany z umowy zlecenie jest opodatkowany na takich samych zasadach, jak wynagrodzenie z pracy na etacie. Oznacza to, że jest on opodatkowany na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 proc. Pozyskiwałeś go za pośrednictwem płatnika - zleceniodawcy, dlatego nie miałeś obowiązku odprowadzania w ciągu trwającego roku podatkowego zaliczek na PIT. Stąd też właściwym drukiem rozliczenia rocznego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych będzie druk PIT-37.

Wypełnisz go na podstawie informacji podatkowej, którą przekazać musi ci zleceniodawca, tj. płatnik podatku PIT, który płacił zaliczki na podatek do urzędu skarbowego. Musi on wystawić zleceniobiorcy informację podatkową na druku PIT-11. W informacji podatkowej należy wskazać:

  • kwotę uzyskanego przez zleceniobiorcę przychodu,
  • wysokość pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • kwotę pobranych w trakcie roku podatkowego składek na ubezpieczenie społeczne.

Jako zleceniobiorca wypełniasz swoją deklarację podatkową PIT-37 na podstawie przekazanego przez zleceniodawcę formularza informacji podatkowej PIT-11.

Przy rozliczaniu dochodów z umowy zlecenia na PIT-37 musisz wiedzieć, że właściwą podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie twój dochód. To różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Podatek wyliczysz według zasady:

  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł dla dochodu do 85 528 zł,
  • 14 839, 02 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

PIT-37 możesz złożyć na preferencyjnych zasadach: wspólnie ze współmałżonkiem lub jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko, ale musisz przy tym spełnić dodatkowe warunki określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto deklaracja podatkowa PIT-37 pozwala między innymi skorzystać z ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej czy ulgi z tytułu dokonanej darowizny.

Deklarację podatkową zleceniobiorcy na druku PIT-37 należy złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Warto też zaprzyjaźnić się z metodą e-deklaracji - mamy XXI wiek, świat przyspieszył i zrobił się na wyciągnięcie ręki… Rozliczenie PIT przez Internet jest prostsze szybsze, bardziej ekologiczne (nie marnujemy papieru - nie niszczymy drzew), a jeśli pobierzemy sobie na komputer bądź skorzystamy online z Programu do rozliczania PIT, wówczas możemy skorzystać z elastycznego Kreatora, który jakoby przeprowadzi nas przez pola formularza PIT-37. Polecamy!


Tematyka

Zobacz również

Czy deklaracje PITy przez Internet pozwalają na rozliczenie wszystkich dostępnych ulg podatkowych?

Dużym ułatwieniem dla wszystkich podatników w Polsce jest możliwość składania zdecydowanej większości rocznych formularzy podatkowych PIT online. Deklaracje PITy przez Internet są wypełniane na drukach elektronicznych, zawierających dokładne te same pola, co tradycyjne druki papierowe. Czy będzie możliwe rozliczenie ulg podatkowych w PIT składanym przez internet? Czy ulga podatkowa nierozerwalnie związana jest z papierowym zeznaniem podatkowym rocznym?

Czytaj więcej

Czy deklaracja PIT przez Internet jest bezpieczną drogą do rozliczenia rocznego z fiskusem - na co zwrócić uwagę, wysyłając E-Deklarację

Rozliczenie roczne można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym, korzystając z właściwych formularzy Pity papierowych, ale też można skorzystać z elektronicznych sposobów złożenia deklaracji. E-Deklaracja jest prostym sposobem na to, aby wywiązać się z płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Pity drogą elektroniczną są coraz bardziej popularnym sposobem na rozliczenie z fiskusem. Pytanie tylko, czy deklaracja PIT przez Internet jest bezpieczną metodą rozliczenia podatkowego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czytaj więcej

Czy deklaracja PIT 2015 przez Internet jest najszybszą formą rozliczenia z fiskusem?

Podatnicy zobowiązani do corocznych rozliczeń z fiskusem muszą być świadomi, iż najpóźniej do 30 kwietnia 2016 powinni dostarczyć do Urzędu Skarbowego swój PIT za ubiegły rok podatkowy. Dokumenty dostarczyć można nie tylko w tradycyjny sposób, czyli zanosząc zeznanie do właściwego terytorialnie Urzędu, deklaracja PIT 2015 może być złożona także w formie elektronicznej. Warto wiedzieć, iż rozliczenie roczne 2015 w formie elektronicznej zapewnia większą wygodę podatnikowi. Nie wychodząc z domu oszczędzamy swój cenny czas, a deklaracja jest tak samo ważna jak ta papierowa, złożona w siedzibie fiskusa.

Czytaj więcej