RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy deklaracje PITy przez Internet pozwalają na rozliczenie wszystkich dostępnych ulg podatkowych?

Dużym ułatwieniem dla wszystkich podatników w Polsce jest możliwość składania zdecydowanej większości rocznych formularzy podatkowych PIT online. Deklaracje PITy przez Internet są wypełniane na drukach elektronicznych, zawierających dokładne te same pola, co tradycyjne druki papierowe. Czy będzie możliwe rozliczenie ulg podatkowych w PIT składanym przez internet? Czy ulga podatkowa nierozerwalnie związana jest z papierowym zeznaniem podatkowym rocznym?

 

E-deklaracje cieszą się dużą popularnością

Kilka milionów podatników w Polsce w 2016 roku zdecydowało się wypełnić PIT przez internet i skorzystać na możliwości rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych bez konieczności odwiedzania osobiście urzędu skarbowego czy wysyłania papierowego druku podatkowego listem poleconym, za pośrednictwem Poczty Polskiej, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Obecnie większość rocznych rozliczeń podatkowych, w tym te najbardziej popularne druki PIT-37 lub PIT-36, składane w związku z opodatkowaniem dochodów podatnika skalą podatkową, można przesłać fiskusowi za pośrednictwem komputera i internetu.

Jeszcze kilka lat temu podatnik chcący rozliczyć się online z fiskusem miał taką możliwość, o ile posiadał podpis elektroniczny z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym. Dziś nie trzeba takiego podpisu wyrabiać i płacić za niego co roku. Wystarczy zweryfikować tożsamość osoby składającej rozliczenie roczne za pomocą kwoty ubiegłorocznego przychodu, jaki został wykazany w deklaracji PIT. Jeśli kwota zapisana w systemie urzędu skarbowego będzie zgodna z kwotą wskazaną przez rozliczającego się online podatnika, wówczas rozliczenie roczne przez internet zostanie złożone jak najbardziej skutecznie. Na potwierdzenie tego faktu podatnik otrzymuje na swój adres poczty elektronicznej tzw. UPO. Jest to dokument będący Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru, który dowodzi, że podatnik wywiązał się ze swojego obowiązku wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ulgi podatkowe w rozliczeniach online

Wszystkie ulgi podatkowe, jakie dostępne są obecnie dla polskich podatników, dążą do zmniejszenia wysokości albo podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albo samego podatku należnego fiskusowi. Podatnicy muszą spełnić szereg istotnych warunków, aby mieć możliwość skorzystania z poszczególnych ulg i preferencji podatkowych. Do najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych ulg podatkowych w Polsce zalicza się:

  • ulgę na dziecko, nazywaną również ulgą rodzinną lub prorodzinną,
  • ulgę na darowiznę, w tym ulgę na cele krwiodawstwa,
  • ulgę rehabilitacyjną z ulgą na leki.

Podatnicy mogą korzystać z ulg podatkowych zarówno w rozliczeniach rocznych dokonywanych w formie tradycyjnej, czyli przy wypełnianiu papierowych druków PIT, jak i w przypadku rozliczania się z fiskusem za pomocą e-deklaracji podatkowych rocznych. Nie ma znaczenia tryb rozliczenia z urzędem skarbowym - tradycyjny lub internetowy, ale spełnienie przez podatnika wszelkich warunków dla zastosowania ulgi podatkowej w PIT prawidłowo, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo rozliczenia PITy przez internet będą także pozwalały na skorzystanie przez podatnika z preferencji w opodatkowaniu podatkiem PIT. Chodzi tu o możliwość złożenia e-deklaracji podatkowej rocznej łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W obu przypadkach jest to korzystne dla podatników, ponieważ ich podatek liczony jest od połowy dochodów wykazanych w rozliczeniu rocznym. W przypadku małżonków będzie to połowa ich łącznych dochodów, zaś dla osoby samotnie wychowującej dziecko - zwykle połowa jej własnych dochodów. Preferencje w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą być wykorzystane tylko w dwóch formularzach podatkowych (tradycyjnych lub elektronicznych):

  • PIT-37 - przeznaczonym dla osób, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika.
  • PIT-36 - przeznaczonym dla osób, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 18 i 32 proc., bez pośrednictwa płatnika.

Można w nich skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł, a także z możliwości przekazania 1% podatku należnego fiskusowi na rzecz wybranej przez siebie organizacji OPP.


Tematyka

Zobacz również

Czy wypełniając Edeklaracje, można skorzystać ze wszystkich ulg tak samo jak w papierowym PIT?

Podatnicy mają obecnie możliwość rozliczenia się z fiskusem przez Internet z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie rozliczenie podatkowe dokonywane jest na takich samych zasadach jak papierowy PIT. Rozliczenia roczne PITy drogą elektroniczną można składać zawsze, o ile dostępne są odpowiednie druki edeklaracji podatkowych, a podatnik może zweryfikować swoją tożsamość na podstawie ubiegłorocznej kwoty przychodów. W przeciwnym wypadku nie będzie mógł posłużyć się e-deklaracją podatkową, tylko papierowym drukiem rozliczenia podatkowego. Edeklaracje podatkowe z powodzeniem mogą być złożone z zastosowaniem ulg podatkowych. Ulgi w PIT elektronicznym lub papierowym rozlicza się w taki sam sposób.

Czytaj więcej

Czy każdy rodzic jest uprawniony do skorzystania z ulgi na dziecko?

Wychowywanie i utrzymywanie dziecka jest podstawą do zastosowania w rozliczeniu rodzica ulgi na dziecko. Niemniej, nie są to jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby rozliczenie roczne podatnika w sposób poprawny ujmowało ulgę rodzinną. Ulga na dziecko wymaga rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej oraz wychowywania lub sprawowania opieki na dzieckiem co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Dodatkowo, musi to być dziecko niepełnoletnie lub pełnoletnie uczące się, bądź też dziecko niepełnosprawne, niezależnie od jego wieku. Jeśli podatnik chce zastosować ulgę rodzinną tylko na jedno dziecko, będzie też musiał w chwili obecnej spełnić kryterium dochodowe w PIT, tzn. jego dochód nie będzie mógł być wyższy od wyznaczonego ustawowo limitu. Jaki jest dokładny katalog warunków dla zastosowania w PIT ulgi na dziecko?

Czytaj więcej

Czy ulga internetowa już za nami?

Ulga internetowa jeszcze kilka lat temu była jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych w Polsce. Zwłaszcza w momencie, kiedy uproszczono zasady korzystania z niej. PIT z ulgą na Internet składany był przez osoby prywatne i prowadzące działalność gospodarczą. Korzyści wynikające z zastosowania takiego odliczenia podatkowego być może nie były zbyt imponujące, ale jednocześnie pozwalały na zmniejszenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Czy zestawienia PITy roczne za rok 2015, składane w terminie do 30 kwietnia 2016 roku będą mogły jeszcze uwzględniać ulgę na internet, czy też ostatecznie została ona wygaszona w ubiegłym roku?

Czytaj więcej

Czy PIT drogą elektroniczną może uwzględniać jakąś ulgę podatkową?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku ustawodawca ujął zasady stosowania ulg podatkowych w rocznych rozliczeniach podatkowych. Preferencyjne PITy podatników stosujące ulgi podatkowe pozwalają na zoptymalizowanie wysokości podatku należnego fiskusowi z tytułu opodatkowania dochodów lub przychodów podatników podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny Pit 2015 musi uwzględniać nowe zasady rozliczania niektórych ulg podatkowych. Ulga podatkowa na dziecko czy ulga internetowa przyznawana jest bowiem obecnie na innych zasadach, niż to dotychczas miało miejsce. Czy PIT drogą elektroniczną wysyłany do Urzędu Skarbowego również będzie mógł uwzględniać ulgi podatkowe, właściwe dla danych podatników?

Czytaj więcej

Czy dojazd samochodem do sklepu także podlega pod ulgę rehabilitacyjną w Pit 2015

Osoby posiadające orzeczenie lekarskie zaświadczające o niepełnosprawności, mogą korzystać z odliczenia podatku o nazwie ulga rehabilitacyjna. W tej kwestii bardzo ciekawym zagadnieniem jest sprawa samochodu osoby niepełnosprawnej. Jak podaje Program Pity 2015, ustawodawca rozróżnia tutaj nielimitowaną kwotę odliczenia na przystosowanie samochodu ma potrzeby osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast mniej liberalnie podchodzi do kosztów poniesionych na użytkowanie tegoż pojazdu. Tutaj spotykamy się z limitem, a ulga do realnego odliczenia, to maksymalnie 2 280 zł rocznie. Zeznanie PIT 2015 osoby korzystającej z ulgi rehabilitacyjnej dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych na użytkowanie pojazdu, nie jest nadto szczegółowe.

Czytaj więcej

Co zawiera katalog ulg przewidzianych na rozliczenie roczne 2015

Rozliczenie roczne 2015 podatnika, w przypadku rozliczania się z dochodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, może uwzględniać aktualne ulgi podatkowe. Dodatkowo druki PIT 2015 mogą również wskazywać na zastosowanie ulg, które obecnie nie są już wskazywane w katalogu ulg w ustawie o PIT, ale podatnik wykorzystuje je na zasadach praw nabytych. Generalnie, katalog ulg podatkowych został w  tym roku poszerzony o prawo odliczenia od dochodu zapłaconej w danym roku składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Program pity 2015 wskaże, jak skorzystać z każdej istniejącej obecnie ulgi podatkowej.

Czytaj więcej

Czy Program PITy 2015 uwzględni ulgę na komputer?

Jednym z niewątpliwych plusów konieczności corocznego rozliczenia się z fiskusem, jest możliwość skorzystania wielu ulg i odpisów czy darowizn. Dzięki temu bardzo często mamy szansę na zwrot podatku, który, nie ma co ukrywać, zawsze się przyda. Ulga na leki, ulga na Internet, ulga dla honorowych krwiodawców, czy niezwykle ciekawa ulga prorodzinna, to tylko kilka z wielu ulg, z jakich możemy skorzystać, sporządzając nasze rozliczenie roczne 2014.  Oczywiście, jak to w życiu bywa, nie wszystkie oferowane ulgi są dla nas dostępne. Jedna z dostępnych ulg, jakie możemy wykazać w druku pit 2014 jest ulga na komputer. Jeśli nie wiesz, czy możesz z niej skorzystać, jeśli nie wiesz, jakie są dostępne w tym przypadku limity i nie wiesz, na jakim druku trzeba ją rozliczyć, sięgnij po pity 2014 program. Jeśli jeszcze nie słyszałeś o tej jakże pomocnej podczas rozliczeń rocznych aplikacji komputerowej, warto już dziś poszukać informacje na jej temat, a następnie ściągnąć plik z programem na swój komputer. Za sprawą pity 2014 programu szybko i sprawnie rozliczysz ulgę na komputer, a także rozliczysz się z osiągniętych w danym roku kalendarzowym dochodów.

Czytaj więcej