RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy deklaracje PIT przez Internet wymagają podpisu elektronicznego?

Składanie rozliczeń podatkowych przez Internet to wygodny sposób na wywiązanie się ze zobowiązania wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach unowocześniania systemu fiskalnego w Polsce, rozliczenie za rok 2015 można złożyć przez Internet. Czy jednak takie rozliczenie roczne PIT musi zostać opatrzone podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowalności? Czy deklaracja PIT przez Internet wymaga jakiegokolwiek potwierdzenia, że ten kto ją składa jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje?

 

Bez podpisu elektronicznego

Na początku wprowadzania w życie e-deklaracji musiały one bezwzględnie być podpisywane podpisem elektronicznym. W innym przypadku rozliczenie roczne PIT złożone przez Internet było nieważne i podatnik musiał i tak posłużyć się papierowym formularzem, aby rozliczyć swoje dochody lub przychody pozyskane w poprzednim roku podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziś jest inaczej. Deklaracje PIT przez Internet w wielu przypadkach mogą być złożone bez podpisu, choć podatnik będzie musiał podać kwotę ubiegłorocznych przychodów, ujętych w deklaracji podatkowej, aby fiskus mógł zweryfikować jego tożsamość. Jeśli nie jest w stanie tego zrobić, rozliczenie roczne PIT będzie musiał złożyć osobiście lub listownie, na papierowym formularzu podatkowym. Rozliczenie za rok 2015 przez Internet, bez podpisu elektronicznego złożą osoby korzystające z formularzy:

 • PIT-16- Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
 • PIT-16Z - Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
 • PIT-16A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,
 • PIT-19A- Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego,
 • PIT-28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy,
 • PIT-36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%, uzyskujący w poprzednim roku podatkowym dochody bez pośrednictwa płatnika,
 • PIT-36L- Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach podatku liniowego – 19%,
 • PIT-37 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%, uzyskujący w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika,
 • PIT-38- Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, z tytułu dochodów kapitałowych,
 • PIT-39 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, dotyczące dochodów ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.

Konieczny podpis elektroniczny

Podatnicy posługujący się niektórymi formularzami podatkowymi przy ich składaniu przez Internet muszą posłużyć się podpisem elektronicznym. Będzie to konieczne w przypadku składania formularzy:

 • IFT-1 oraz IFT-1R- Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania,
 • IFT-3 oraz IFT-3R - Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy,
 • PIT-R - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Tematyka

Zobacz również

Wybieramy odpowiednie formularze podatkowe - rozliczenia roczne PITy 2015

Przystępując do rozliczenia rocznego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik w pierwszej kolejności musi wiedzieć, z jakich źródeł uzyskiwał w poprzednim roku podatkowym swoje przychody i czy wszystkie podlegają one opodatkowaniu podatkiem PIT. Formularze podatkowe, jakie aktualnie są dostępne w celu rozliczenia rocznego, są przystosowane do rozliczania konkretnych źródeł przychodów. Nie można na takim samym druku dokonać rozliczenia np. dochodów opodatkowanych skalą podatkową i dochodów opodatkowanych na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozliczenia roczne PITy powinny być składane na formularzach właściwych dla danej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz dla danego źródła przychodu. Jakie formularze podatkowe będą właściwe dla poszczególnych grup podatników?

Czytaj więcej

Rodzaje załączników PIT przy rozliczeniu programem PITy 2015

Bardzo często wraz właściwym formularzem podatkowym, podatnik ma obowiązek złożenia załączników. Program PITy 2015 umożliwia nie tylko wypełnienie formularzy podatkowych takich jak: PIT-16A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39, ale również wszystkich niezbędnych załączników.

Czytaj więcej

Rozliczenie PIT 2015: czy sprzedaż samochodu trzeba ująć w PIT-36?

O tym, że w zeznaniu  rocznym pit za 2015r. trzeba wykazać wszystkie zarobione pieniądze, wie większość podatników. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w picie  trzeba też ująć inne przychody, np. uzyskane ze sprzedaży auta. Tymczasem podatnik, który sprzedał w 2015 r. auto osobowe przed upływem pół roku od momentu jego zakupu, musi tę transakcję wykazać na przykład poprzez program do rozliczeń pit w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2015 rok w rubryce inne źródła. Jeżeli bowiem ktoś często dokonuje sprzedaży pojazdów z zamiarem zarobkowym, to należałoby uznać, że prowadzi działalność gospodarczą – ostrzegają doradcy podatkowi. Przy sprzedaży auta przed upływem pół roku podatnik najczęściej poniesie stratę. Nie zapłaci więc podatku. Stratę jednak będzie można rozliczyć w ciągu 5 lat, ale tylko z dochodami z tego samego źródła.

Czytaj więcej